Home

Achtergrond

Een telefoontje: 'Heb je bruin spul voor de bloedluis?'

Begin januari 2009, twee jaar geleden, wordt de directeur van het bedrijf Lokhorst Pluimvee en Agriservice opgepakt. Hij wordt ervan verdacht het illegale middel nicotine te gebruiken tegen bloedluis bij pluimvee.

Op 26 januari 2009 komt voor de Algemene Inspectiedienst het spel op de wagen. Via een afgeluisterd telefoongesprek komen de opsporingsambtenaren te weten dat een afnemer uit Rhenen bij het bedrijf van Willem Lokhorst komt. “Ik heb bruin spul nodig voor de luizen”, horen ze de afnemer over de telefoon zeggen. Het gaat om nicotine, een verboden bestrijdingsmiddel dat uitermate effectief is tegen bloedluis bij kippen.

De volgende dag kan hij het bruine spul halen. Vlak voordat hij bij Lokhorst is, belt hij nog dat hij eraan komt. Dan ligt het bedrijf van Lokhorst al lange tijd in het vizier van de Algemene Inspectiedienst.

Hoe de zaak precies aan het rollen is gekomen wordt donderdag tijdens de zitting voor de rechtbank in Arnhem niet duidelijk. Feit is dat de Criminele Inlichtingen Eenheid van de AID beschikt over informatie dat Lokhorst handelt in verboden nicotine. Mogelijk speelt daarbij een rol dat een werknemer van een klant van Lokhorst gezondheidsklachten heeft opgelopen na een ongelukje bij het gebruik van het bestrijdingsmiddel.

In juli en in september 2008 komen er berichten van de criminele inlichtingendienst dat er sprake is van illegale toediening van nicotine in de pluimveehouderij. Het Openbaar Ministerie vindt de kwestie zo ernstig, dat de telefoons van het bedrijf van Lokhorst worden afgeluisterd - bovendien wordt het bedrijf geobserveerd.

Later blijkt dat Lokhorst in de periode dat hij al bij de AID in de kijker ligt, nog een hoeveelheid illegaal middel invoert vanuit Duitsland. Lokhorst bekent dat het om 12.000 kilo gaat (60 vaten), maar uit papieren die worden gevonden maken de opsporingsinstanties op dat het mogelijk gaat om 85 vaten. UIt de transportgegevens blijkt echter dat het gaat om 60 vaten in die ene lading.
Als na het telefoontje van de afnemer uit Rhenen op 28 januari 2009 de nicotine wordt geleverd, heeft de Algemene Inspectiedienst concreet bewijs voor de levering van illegale middelen. Tijd voor een grootscheepse huiszoeking. Bij Lokhorst wordt 1600 liter verboden stof gevonden, een hoeveelheid administratie en een sporttas met 58000 euro aan contanten.

De ondernemer wordt drie dagen vastgehouden. Hij bekent de toepassing van het middel, de handel erin en de illegale invoer.

Lokhorst maakt duidelijk dat hij eigenlijk geen keus heeft. Er is geen afdoend middel tegen bloedluis. Bij de rechtbank in Arnhem vertelt pluimveedierenarts Jeroen Leus als getuige-deskundige dat hij in de veertien jaar als practicus steeds meer te maken krijgt met de plaag. Hoewel hijzelf het gebruik van nicotine niet zal voorschrijven en het zelf ook nooit heeft toegepast, meent hij dat het wel een effectief middel kan zijn dat - aldus deskundigen - geen gevaar voor de volksgezondheid, het milieu of het dierenwelzijn hoeft op te leveren. Maar degene die het middel toedient, moet zelf goede voorzorgsmaatregelen nemen. Lokhorst doet dat ook altijd met handschoenen, een beschermend pak en een volgelaatsmasker met filters.

Volgens Lokhorst had hij meer kunnen verdienen als hij het illegale middel niet had toegepast. “Dan kon ik hetzelfde geld vragen, maar moest ik gegarandeerd binnen korte tijd terug komen. Want die middelen die ik mag gebruiken, helpen niet.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.