Home

Achtergrond 376 x bekeken

Dieren verdienen betere bescherming

Twee branden in pluimveestallen het afgelopen weekeinde hebben de problematiek van brandveiligheid in stallen weer onder de aandacht gebracht. Wakker Dier voert onder leiding van Hanneke van Ormondt volop campagne voor brandveiliger stallen.

Wat beogen jullie met jullie actie voor meer brandveiligheid in stallen?
Er is vorig jaar een rapport uitgekomen van Hogeschool Van Hall Larenstein, dat omarmd is door LTO. We vinden dat de aanbevelingen uit dat rapport moeten worden uitgevoerd. We hebben het dan over meer aandacht voor preventie, brandwerende materialen, compartimenten, meer kansen voor dieren in geval van brand en ook achteraf een diervriendelijke afhandeling.

Hebben jullie het idee dat er niets gebeurt?
Het gaat allemaal zo langzaam. Het duurt lang voor de politiek in beweging komt. We blijven daarom lawaai maken. We hebben begrepen dat er nu volgende week weer in de Kamer over gesproken wordt. Er komt wat beweging in.

De landbouw zit toch niet te wachten op extra regels?
Wij vinden dat het bouwbesluit moet worden veranderd. Er gelden nu richtlijnen die niet verplichtend van karakter zijn. Een stal met dieren mag niet op één lijn staan met een opslagruimte voor toiletrollen. Er moeten extra richtlijnen komen voor stallen. Maak bijvoorbeeld brandmelders en sprinklers verplicht. Je kunt ook denken aan de elektrische installaties. Heel veel branden worden veroorzaakt door slechte elektrische installaties. Interpolis kijkt daar ook steeds meer naar, door één keer in de vijf jaar te keuren. Maak zo’n keuring verplicht, wat ons betreft.

Al die maatregelen hebben wel een kostenverhogend effect. Veehouders zitten daar niet op te wachten, zeker niet nu.
De marges in de veehouderij zijn erg klein. Dat weten we. Toch zal het moeten worden betaald uit de verkoopprijzen. Als je de meerkosten omslaat over het vlees, wordt het er echt niet zoveel duurder van. Je zult bij de kiloknallers moeten zijn om die extra kosten vergoed te krijgen.

Zijn jullie alleen vóór nieuwe regels voor nieuwe stallen of moeten ook de bestaande stallen worden verbeterd?
Ook bestaande stallen moeten verbeterd worden. Maak goede brandmelders en sprinklerinstallaties verplicht. Dat hoeft echt niet zo duur te zijn. Dieren verdienen een betere bescherming dan ze nu vaak krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.