Home

Achtergrond

Cornelis Jan Briejèr, de aangever van Rachel Carson

Hoewel Cornelis Jan Briejèr (1901-1986) in Nederland zeker niet beschouwd wordt als een hervormer in de gewasbescherming, heeft hij daar indirect toch een rol in gespeeld. Briejèr was een van de informanten van de Amerikaanse schrijfster en bioloog Rachel Carson, wier boek Silent Spring in 1962 leidde tot een omslag in het denken over het gebruik van chemische middelen.

Briejèr kreeg in 1948 de leiding over de Plantenziektenkundige Dienst (PD). In 1956 hield hij een voordracht over resistentie tegen DDT bij insecten. Een samenvatting van de voordracht kwam in handen van de Amerikaanse schrijfster, die per brief contact opnam met Briejèr.

De directeur van de Plantenziektenkundige dienst voorzag de schrijfster uitgebreid van informatie en hielp daarmee via een omweg een omslag in het bestrijdingsmiddelenbeleid te bewerkstellingen. Maar als lid van een werkgroep in Nederland nam hij in de jaren 50 nauwelijks initiatief. Zijn boek Zilveren Sluiers (1967) kwam als mosterd na de maaltijd, vijf jaar na het werk van Rachel Carson die hij adoreerde.

Briejèr gaf in het boek af op de Nederlandse ambtenarij, waar hij jarenlang zelf deel van had uitgemaakt. De toenmalig minister benoemde hem tot adviseur, maar in feite kreeg de vertrokken ambtenaar de gelegeheid zijn boek te schrijven op de typemachine die hij bij zijn afscheid van de medewerkers van de PD kreeg.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.