Home

Achtergrond

Ciolos slaat aanval Britten op Europees landbouwbudget af

De debatten over het Europees landbouwbeleid van na 2013 en over de toekomstige EU-begroting staan los van elkaar. Het is wel gezegd door landbouwcommissaris Dacian Ciolos. En ook de vorige landbouwminister Gerda Verburg trok beide debatten liefst uit elkaar. Ten onrechte natuurlijk: beide vraagstukken hangen nauw met elkaar samen.

Naarmate beide discussies zich verder ontwikkelen wordt het onderlinge verband ook steeds duidelijker gelegd. Zo hintte Ciolos gisteren, in een debat met een bijzondere commissie van het Europees Parlement, dat het Europees landbouwbudget eigenlijk niet naar beneden kan.
Als lidstaten daarmee denken te besparen op hun uitgaven, dan komen ze bedrogen uit, voorspelde Ciolos; de afdracht aan de EU gaat daarmee wellicht wat naar beneden, maar de nationale landbouwuitgaven zullen daardoor stijgen. Met mogelijk nog een ander, onwenselijk gevolg: toenemende ongelijkheid tussen de lidstaten en daarmee een verstoring van de interne markt.
Een week eerder had de EU-landbouwcommissaris ook al fel uitgehaald naar de Engelse landbouwminister Caroline Spelman. Die had op een landbouwcongres in Oxford gepleit voor een drastische hervorming van het Europees landbouwbeleid (GLB) en, in samenhang daarmee, een fikse korting op de Europese landbouwuitgaven.

Het punt is niet nieuw: de Britten zijn in de EU al jaren de grootste voorstanders van het uitkleden van het GLB. Logisch: zij profiteren er ook beduidend minder van dan landen als Frankrijk en Duitsland. Onder premier Margaret Thatcher leidde dat, in 1984, tot een forse korting op de Britse EU-afdracht. Deze ’rebate’ staat al langer ter discussie, en zal ook nu weer ter sprake komen. De opmerking van Spelman valt ook te zien als een voorschot op dat debat.
Ciolos hield haar echter voor dat Europa een sterk landbouwbeleid nodig heeft. De Britten staan vrijwel alleen met hun negatieve houding tegenover het GLB, stelt hij vast.

Op hetzelfde congres had de Schotse liberaal George Lyon stevige kritiek op de voorstellen van Ciolos voor het GLB na 2013. Te weinig visie, voor elk wat wils, oordeelde Lyon, die zelf voor het Europees Parlement een rapport schreef over het toekomstig GLB – dat overigens ook niet uitmuntte in gedetailleerdheid.

De Britten lijken in Nederland een medestander te hebben als het gaat om hervorming van het landbouwbeleid. Het kabinet wil 1 miljard euro minder afdragen aan Brussel, en dat leidt onvermijdelijk tot een lager landbouwbudget, schreef staatssecretaris Henk Bleker vorig jaar al. Hij sluit cofinanciering van de inkomenssteun door de lidtstaten als oplossing niet uit. In lijn met de ’houtskoolschets’ van zijn voorganger Verburg vindt Bleker ook dat boeren geen EU-toeslag hoeven te krijgen voor hun bijdrage aan de voedselzekerheid.

De Europese Commissie komt medio dit jaar met nadere voorstellen over GLB en begroting. In de aanloop daarnaartoe zal de discussie over beide onderwerpen in hevigheid toenemen. De Grüne Woche, de landbouwbeurs die komende week in Berlijn wordt gehouden, vormt daarvoor een eerste, mooie gelegenheid.

Anne Mieke Ravenshorst

Of registreer je om te kunnen reageren.