Home

Achtergrond

Bloembollenkeuringsdienst zoekt eenvoud

Nu de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) een jaar in de in 2009 aangepaste structuur heeft gewerkt, richt de keuringsinstantie zich op klanttevredenheid. Eenvoud is hierbij het credo, een praktischer manier van werken het doel.

In dit nieuwe jaar wil de BKD komen tot een meer praktische manier van werken. ”Beter aansluiten op de praktijk”, wil directeur Vincent Cornelissen. Hierbij wordt bijvoorbeeld de keuringssystematiek onder de loep genomen. ”Doen wat moet, laten wat kan”, stelt Cornelissen. ”Kijken waar ruimte zit. Als er een waarneming is gedaan in een gewas, is het niet altijd nodig om vaker te kijken. Bij sommige cultivars is de keuringsfrequentie wellicht te verlagen. We werken volgens procedures, maar misschien zijn die aan te passen.”

Ook wordt bekeken of de exportcertificering kan worden vereenvoudigd. Deze certificering valt onder verantwoordelijkheid van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). ”Misschien kunnen we het slimmer aanpakken”, denkt Cornelissen. ”Hier zit mogelijk ruimte in. Zo zoeken we naar eenvoud.”
Ook de website wordt onder handen genomen, zodat deze de doelgroep meer aanspreekt. Hiervoor wordt met gebruikers overlegd. Het digitaliseren van informatie gaat door. ”De teler heeft direct inzicht in ons werk en het resultaat daarvan. Van registratie tot het beschikbaar stellen van uitslagen.”

Zo probeert BKD met de tijd mee te gaan. ”Omstandigheden, gewassen, eisen en technieken veranderen. Wij moeten meeveranderen. Het kan altijd mooier. We blijven aanpassingen doen waarmee het makkelijker wordt.”

Cornelissen kijkt met tevredenheid terug op 2010. ”Onze productiviteit is sterk verhoogd en dat is aan het positieve resultaat te zien. Hierdoor zijn de tarieven voor dit jaar, met uitzondering van de Elisatoets, ongewijzigd gebleven.”

De dienst richt zich vooral op keuren en certificeren, maar kreeg vorig jaar een aantal extra taken op haar bordje, zoals de begeleiding van de importkeuring voor de Verenigde Staten en Canada. Dit werd voorheen uitsluitend door de Plantenziektenkundige Dienst uitgevoerd. Ook voerde BKD in opdracht van het ministerie de controle op AM-vrij verklaringen uit, om exportbelangen zeker te stellen. ”De noodzaak van sommige werkzaamheden wordt soms niet ingezien door de sector. Dit kan een negatief effect hebben op de klanttevredenheid. Daar gaan we dit jaar wat aan doen. Zorgvuldige uitleg van het nut van die activiteiten hoort daarbij.”

Er zijn echter ook slagen gemaakt in de samenwerking met andere keuringdiensten. Zo wordt personeel uitgewisseld in de buitendienst en in het laboratorium, maar ook in staffuncties. De samenwerking vindt plaats met NAK Emmeloord, het Kwaliteits-Controle-Bureau en Naktuinbouw. ”Dat loopt goed, het is een win-win-situatie”, zegt Cornelissen hierover. ”Capaciteit, kwaliteit en kostenvoordeel. Dit merkt de klant.”

Tenslotte krijgt ook toezicht in 2011 meer aandacht. De systematiek van de, wettelijk verplichte, toezichtsbezoeken is vorig jaar aangepast. De planning wordt nu onder handen genomen. ”De vragenlijst, over onder meer registratie, is van uitgebreid en theoretisch veranderd naar kernachtig en praktisch. De planning wordt dit jaar niet meer telefonisch geregeld, maar per brief toegestuurd. Dat is goedkoper en maakt de inzet van keurmeesters efficiënter.”

Het daadwerkelijke bezoek van de keurmeester wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere bezoeken. Alles in één is echter onmogelijk. ”Sommige telers hebben verschillende gewassen met verschillende controlemomenten. En het Japanprogramma vraagt bijvoorbeeld ook weer om speciale controles. Het doel is zo weinig mogelijk bezoeken.”

Als het kwalitatief en financieel in 2011 zo gaat als in 2010, is Cornelissen tevreden. ” Alleen de klanttevredenheid, de beleving van die kwaliteit, moet echt beter.”

Of registreer je om te kunnen reageren.