Home

Achtergrond 216 x bekeken 1 reactie

'Af en toe hoogwater is goed voor het land'

Nijmegen/ Kekerdom - Af en toe een flinke golf hoogwater is goed voor het land.

Het maakt iedereen weer eens bewust van de risico's van wonen en werken in de polder en van de noodzaak steeds geld te blijven reserveren voor het voorkomen van dijkdoorbraken en overstromingen. Want er is sinds het vorige serieuze hoogwater in 1995 veel verbeterd, maar er moet ook nog veel gebeuren.

Dat vindt Toine Smits, hoogleraar watermanagement aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en adviseur van Rijkswaterstaat. "We zijn er nog lang niet. Na 1995 is er hard gewerkt aan rivierverruimende maatregelen. Die zijn nog niet allemaal klaar. Hier en daar moet nog een dijkvak worden versterkt en moeten Waal, Rijn en IJssel nog meer ruimte krijgen. Het ziet er wel naar uit dat deze projecten in 2015 zoals voorgenomen klaar zijn."

"Maar ondertussen weten we ook dat de afvoeren in de grote rivieren nog wel eens stukken hoger kunnen worden dan we na 1995 dachten. Daar zijn ook de versterkte dijken niet op berekend. Na 2015 is het niet klaar, dan is er nog steeds heel veel geld nodig. Nederland is nou eenmaal het afvoerputje van al het smelt- en regenwater uit de bergen. We leven hier in een delta. Dat kun je niet negeren'', aldus de professor.

Of het rivierwater in de komende vijftig jaar zou kunnen stijgen naar wel 17.00 meter boven NAP bij Lobith is een punt van discussie in wetenschapsland. Sommige deskundigen denken dat er nooit zoveel water in Nederland arriveert, omdat de grote vloed dan al in Duitsland is weggestroomd. Smits en Rijkswaterstaat houden er echter wel rekening mee: ,,In Duitsland zijn ze nu, weliswaar veel later dan in Nederland, ook goed bezig. Maar de klimaatverandering kan op termijn wel voor zo veel water zorgen, dat de Duitse maatregelen niet afdoende zijn. En dan moeten we desondanks in Nederland wel veilig zijn.''

Smits denkt niet dat er een nieuwe ronde dijkverzwaring zal volgen na 2015. "Ik geloof veel meer in samen met de bevolking zoeken naar creatieve oplossingen. In Maasbommel zijn huizen gebouwd, die via een rails meebewegen met de waterstand. In Munnikenland bij Slot Loevestein is de dijk juist verlaagd, zodat daar nieuwe riviergetijdennatuur ontstaat. Nijmegen krijgt door de Waalbochtverlegging een stadseiland, waarop wordt gebouwd. Zulke alternatieven zijn veelbelovend, want ze voorkomen veel weerstand van betrokkenen en maken het land mooier'', vindt de hoogleraar.

Ondertussen profiteert de natuur nu al van het hoge water van dit moment. "Het water boetseert aan de nieuwe natuur in de uiterwaarden. Hier en daar verdwijnt grond en begroeiing en elders blijft nieuw sediment achter als het water weer weg is. Met het water komen ook veel zaden en organismen mee naar plekken waar ze anders niet zouden komen. Af en toe een overstroming is goed voor het nieuwe rivierlandschap'', meent Twan Teunissen van natuurorganisatie ARK in Kekerdom. "Zolang hier geen toestanden als in Australië gaan ontstaan, is hoogwater vooral opwindend'', vult hoogleraar Smits aan.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Het kan niet anders dan dat genoemde fantasten niet in de risicogebieden wonen. Als je een keer je bezit ziet onderlopen oordeel je wel anders. Dat wens je je vijanden nog niet toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.