Home

Achtergrond 313 x bekeken

Ziektewerend maken grond voor bollen heeft snel effect

Maatregelen om de ziektewerendheid van bollengrond te verhogen, hebben na één seizoen al resultaat gegeven.

Dat meldt het project Goeddoorgrond. Dat verrast ook onderzoeker Gera van Os van PPO, onderdeel van Wageningen UR. "De verwachting was dat de effecten langer op zich zouden laten wachten, omdat veranderingen in het bodemleven gaan meestal niet zo snel gaan."

Extra compost in combinatie met de teelt van groenbemesters verbeterde de ziektewering tegen pythium, oftewel wortelrot. Extra compost leidde tot minder bolaantasting in rhizoctonia, maar had geen effect op spruitaantasting.

Tien bollenkwekers in het Noordelijk Zandgebied proberen diverse maatregelen uit om het bodemleven te stimuleren. Bijvoorbeeld het gebruik van een dubbele hoeveelheid compost, de teelt van groenbemester na het rooien en het optimaliseren van de waterhuishouding en bodemstructuur. Het project duurt in totaal drie jaar.

Het natuurlijk bodemleven kan het beste gestimuleerd worden door een goede huisvesting voor micro-organismen, is de boodschap van Van Os. Die huisvesting wordt gevormd door de stabiele organische stof, bijvoorbeeld uit compost. Daarnaast moet het bodemleven voedsel worden aangeboden. Voedsel voor bodemorganismen bestaat uit afbreekbare organische stof, zoals ondergewerkte groenbemester.

Het project is een initiatief van Stichting Duurzaam Bodemleven en DLV Plant en wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Noord-Holland, het rijk, de EU, Dacom, Koopman & Co en LTO Noord.

Of registreer je om te kunnen reageren.