Home

Achtergrond 591 x bekeken 23 reacties

Wild levert maatschappij miljoenen op

De aanwezigheid van wild in een natuurgebied levert de omliggende bedrijven en middenstand miljoenen op.

Als er bijvoorbeeld op de Veluwe geen herten en wilde zwijnen zouden rondlopen, zou de toerisme- en recreatiesector minstens 102 miljoen euro per jaar aan inkomsten mislopen. Nu draaien de bedrijven samen een jaaromzet van bijna 700 miljoen euro.

Dat staat in het boek Wild van de Economie dat is samengesteld door Triple E, kenniscentrum voor natuur en economie. Triple E heeft voor de bekendste natuurgebieden in Nederland berekend wat de aanwezigheid van wild opbrengt. "Er wordt steeds vaker gesproken over de miljoenenschade die het wild veroorzaakt. Maar niemand weet of het genieten van wild ook iets oplevert'', aldus de schrijvers. Het boek wordt vrijdag gepresenteerd op een symposium over de economie van het wild in Roermond.

De onderzoekers hebben de baten berekend van wild dat mensen zouden kunnen zien, zoals herten, zwijnen, bevers, zeehonden en otters. Ze hebben daarvoor cijfers opgevraagd bij terreinbeheerders, ondernemers en gemeenten en toeristen ondervraagd over hun bestedingen. Ze concluderen dat de zeehonden in de Waddenzee na de Veluwe de meeste baten opbrengen: ruim 312 miljoen euro per jaar. De otters in natuurpark Weerribben-Wieden in Overijssel genereren 275 miljoen euro aan jaaromzet en de bevers, paarden en runderen in natuurontwikkelingsgebied Millingerwaard bij Nijmegen leveren 23 miljoen per jaar op.

In 2002 deed een verhaal de ronde dat er op de Veluwe een poema of een lynx gesignaleerd zou zijn. Het gerucht trok een grote stroom bezoekers naar de Ginkelse Heide bij Ede, die gezamenlijk 1,3 miljoen euro besteedden. Op basis van die cijfers berekenen de onderzoekers dat een serieus bericht dat er een wolf in Nederland zou zijn gesignaleerd, de plaatselijke ondernemers binnen zes dagen een kleine 1,5 miljoen zou opleveren.

Volgens de schrijvers van het boek draagt een natuurgebied met wild structureel bij aan de regionale economie. Natuurbescherming zou daarom volgens hen tevens economisch beleid moeten zijn. Want zelfs de landelijke overheid profiteert mee: die krijgt door het afgeven van jachtrechten aan plezierjagers jaarlijks 28 miljoen euro binnen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  anti

  Alweer een reden meer om de jacht per omgaande te verbieden. Indien er sprake is van wildschade dienen boeren ruim gecompenseerd te worden. Maar GEEN JACHT. Zeker niet door de huidige natuurcriminelen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ja Mia, en daarom is het ook onbegrijpelijk dat de overheid de prachtige brabantse natuur laat uitbenen en overhoop knallen door onbehouwen dubbelloops dierenmoordenaars. Zonder dat schorremorrie zouden een groot aantal natuurterreinen voor wandelaars en andere natuurgenieters veel beter te pruimen zijn. Ik schat dat de provinciale middenstand daar jaarlijks een miljoenenstrop door lijdt! Want zeg nou zelf: men gaat toch niet voor het genoegen wandelen, fietsen, varen of anderzins recreëren op plaatsen waar groengeklede lomperiken op alles schieten wat God geschapen heeft! Bij voorkeur met wapens die door mijnheer pastoor gewijdt zijn! Wat een banale barbarij daar in Kempen, Peel en Meierij!

 • no-profile-image

  keutelboer

  Leuk verhaal . Maar niet onderbouwt met cijfers . Van wat heeft het gekost en wat brengt het werkelijk op . Wat werd er vroeger aan vedient voordat bepaalde gebieden natuur waren . Kosten - baten -wat er vroeger vedient werd . Wie heeft wat betaalt en wie steekt de opbrengsten in zijn zak . En dan is de vraag zijn er in de buurt van zulke gebieden bedrijven die geremt worden in hun ontwikkeling . En dan de schade die het wilt aanricht . Zijn deze kosten en mindere winsten van deze bedrijven ook meegenomen .En dan is recreatie veel seizoen werk ,wat dan veel tijdelijke banen oplevert . Maar in de winter moeten deze mensen uit de ww pot betaald worden . Als dan op plaatsen bedrijven gesloten worden voor natuur moeten vaste banen wijken voor seizoen werk . Dit moet ook meegenomen worden in de berekeningen . Volgens mij is dit alles nooit te berekenen , maar meer een geschatte aanname. Die waarschijnlijk op omzetten van erbij betrokken bedrijven is gemaakt, in de buurt van deze gebieden .

 • no-profile-image

  de grenswachter

  Als het zoveel oplevert.dan hoeven we ook geen geld meer in die bodemloze put van de natuur te stoppen. ze zijn gewoon bang dat ze gekort worden op hun subsidies. mensen die dit soort berekeningen kunnen maken staan ver van de werkelijkheid af daarom bedenken ze dit soort onwaarheden. twordt tijd dat er is weer geregeerd gaat worden in holland. als de natuur zo begaan is met ganzen laten ze dan ook maar zorgen voor voedsel .want in die zogenaamde natuurgebieden zit niks meer tis een grote troep

 • no-profile-image

  miltie

  als deze formatie door gaat dan worden de subsidie "s aan gescherpt;;dus geef je een schot voor de boeg;;dat natuur beleid miljoenen winst brengt ;;zal wel een bericht van c veerman wezen HIJ moet de belangen van natuurmonumenten veilig stellen ;;;is belangrijker dan lands belang;;;en die prominenten hebben c.d.a. naar de knoppen geholpen ???

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Geen Boer, de Blauwe Stad is hier een nul-voorbeeld. Dat is immers een volstrekt idioot bouwproject waarvoor eerst een vruchtbare polder onder water gezet werd om er Randstadse bejaarden heen te lokken. En dat blijkt dus niet te werken. Heeft absoluut niks met de strekking van dit artikel te maken! Gert, het geld dat bezoekers van Hondsrug, Dwingelosche Hei, Bargerveen en Fochtelooerveen naar Drenthe brengen komt (indirect via de VVV) terecht bij horeca uitbaters, pension- en campinghouders, lokale middenstand, tankstations et cetera. Maar laten we eerlijk zijn: toeristen en recreanten komen toch niet om boeren te bekijken? Of woon jij soms in Orvelte?

 • no-profile-image

  gert

  Ik woon vlak bij de natuur,waar blijft dat geld,zijn er zeker aasgieren in de buurt

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het lijkt mij dat "wild" hier een volstrekt oneigenlijke term is. De waddeneilanden bijvoorbeeld trekken honderdduizenden toeristen per jaar die tientallen of honderden miljoenen euro's in de plaatselijke en regionale economie pompen. Maar zij komen daar niet om hazen, konijntjes of (uitgezette) fazanten te bewonderen, maar voor de natuurlijke landschappen, de rust, de ruimte, de bloemenweelde én de grote vogelrijkdom. En dan heb ik het niet over bejaagbare ("wild") maar over beschermde diersoorten! Nationaal park de Hooge Veluwe trekt wel veel betalende dagjesmensen aan die daar naar herten en zwijnen komen kijken (en als culinair aandenken en blijk van hun grote dierenliefde bushmeatpakketten mee naar huis nemen!). Maar gebieden als Deelerwoud, Planken Wambuis, de Veluwezoom of de Meijnweg zijn vrij toegankelijk en leveren dus rechtstreeks niet veel geld op. De randstedelingen die jaarrond de Veluwse kampeerterreinen, pensions en hotels bevolken zouden daar beslist ook zonder wild wel komen. En dat geldt ook voor de talloze wandelaars en fietsers uit de wijde omgeving van onze nationale molshoop. Wél goed renderend kunnen rondvaarten in waterrijke reservaatsgebieden zijn, maar andermaal gaat het daar dan niet om 'wildkijken' maar om genieten van bij Wet beschermde vogelsoorten. Zoals weidevogels, eenden, ganzen, reigers, lepelaars, aalscholvers, karekieten et cetera. Maar bovenal komen de toeristen en dagjesmensen daar voor rust, ruimte landschap en historische bebouwing. Cees Veerman heeft een paar jaar terug met de kreet "natuur moet je vermarkten" een nieuw beleid van Natuurmonumenten in werking gebracht. Maar door de manier waarop er in ons land met unieke natuurschatten zoals de weidevogels en de grote ganzenscharen wordt omgesprongen, lijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. Weidevogels worden letterlijk vermoord door natuurontwikkelingsverrotzooing en Natuurmonumenten was - samen met SBB- de eerste terreinbeheerder die duizenden beschermde wilde ganzen beestachtig liet vergassen. Mooie natuurpromotie! Dat heeft de Texelse economie in 2008/09 heel veel schade berokkend! Maar ook een favoriete 'natuurkijksoort' als de Ree, die hier van nature overal hoort voor te komen (behalve op de waddeneilanden) wordt door nutteloze hobbyjagers dermate 'kort gehouden' en schuw gemaakt, dat ze zich overdag nauwelijks meer laten zien. En door op een zeer onweidelijke en tegennatuurlijke wijze op ganzenpopulaties te schieten worden ook die dieren door hobbyjagers schuw en onbenaderbaar gemaakt. Het zou dus een nuttige zaak zijn om het economische belang van hobbyjacht uit te zetten tegenover de recreatieve inkomsten uit de natuur. Ik denk dat het dan heel gauw afgelopen zou zijn met het zinloze geknal op in het wild levenden dieren in ons mudvol overbevolkte land!

 • no-profile-image

  gert

  Afrika moet nu ook rijk zijn door al dat wild en het voetbal

 • no-profile-image

  mia verstraelen

  Groot gelijk heb je Herkauwer, er komen echt geen mensen naar Peel en Kempen, Strabrechtese Hei, Drunense Duinen, Kampina of Biesbos om stallen te zien en stront te ruiken. Dankzij de natuur verdient Brabant minstens zoveel aan recreatie en toerisme als aan de landbouw. Dat mag best weleens hardop gezegd worden!

 • no-profile-image

  Han

  Als de cijfers kloppen, dan zal het toch nooit een discussie punt mogen zijn, dat het voer voor deze wilde dieren betaald moet worden uit de opbrengsten. Of geldt in deze bedrijfstak de VOC mentaliteit "zuig lokale boeren rustig uit", want het plan is democratisch goed gekeurd. Meeste stemmen gelden, alleen de betrokken boeren hebben te weinig of geen stemmen in dezen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Typisch geval van naar je toerekenen. Als het over de landbouw gaat dan gaat het over maatschappelijke kosten en milieuvervuiling, als het over natuur gaat zijn het maatschappelijke opbrengsten. Als er zoveel mensen naar een bepaald gebied gaan rijden om een bepaald dier te zien, dat er dan ook nog niet eens is, dan praten we opeens niet over milieuvervuiling. En waarom lees ik niets over de kosten van aankoop gronden?

 • no-profile-image

  geen boer

  op deze manier worden Olympische Spelen en dergelijke ook renderend gerekend. Voor elk gewenst onderzoeks'resultaat' is immers wel een bureau of pseudo-wetenschapper te vinden toch? Een beetje boerenverstand zegt dat wanneer iets werkelijk geld oplevert er commerciële partijen opstaan en instappen, wanneer die er niet zijn wordt het oppassen. Voorbeelden te over, zie bv Blauwe Stad.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Keutelboer, veel dank voor jouw bijzonder duidelijke uitleg. Inderdaad was de Peelstreek in de eerste helft van de vorige eeuw zonder meer een armelijk gewest en hebben de ontginningen beslist een veel beter bestaan voor een deel van de agrarische bevolking mogelijk gemaakt (lees overigens het hoofdstuk 'Arme Trommel' van mijn dossier '
  wachten op de Pandemie' - opgetekend in de Oirlosche Peel - om de waarheid achter veel van de verborgen ellende te ervaren). Maar het is wél een feit dat er -naast normale melkveehouderijen en akkerbedrijven - vanaf de jaren '70 op grote schaal niet grondgebonden varkens - en pluimveehouderijen zijn gekomen, doorgaans met nét genoeg grond om er de eigen mest op uit te rijden. De zgn 2 bunder bedrijven. Daardoor zijn veel gebieden in de Peelstreek letterlijk dichtgeslibt met stallen. Vaak tot aan de rand van de natuurgebieden. Wij weten allebei dat vooral door het beleid van Gerrit Braks de vestiging van zulke, macro-economisch bezien veel te kleine, bedrijven nog vele jaren is doorgegaan nadat de regering een stop op zulke sectoruitbreidingen had afgekondigd. Wat ik bedoel is, dat door dat soort ontwikkelingen eerder de 'kip met de gouden eieren' geslacht werd, dan dat er een verantwoord en toekomstgericht beleid mee gevoerd werd. Gebieden als de Deurnese- en Mariapeel en de Groote Peel horen niet klem tussen intensieve agri-bedrijven te liggen, maar voorzien te zijn van ruime en natuurlijke buffer- en verbindingszones. Op alle campings en recreatieparken tezamen verblijven er op jaarbasis in de Peelstreek vele honderdduizenden mensen en vele tienduizenden dagjesmensen bezoeken de streek regelmatig. Dat kunnen er in de toekomst nog veel meer worden. Die komen heus niet naar het gewest voor bezichtiging van het Vreba-bedrijf van Willy van Bakel in de Vredepeel, om de kippenslachterijen van Astenhof te bezoeken of om biostallenpuzzeltochten te gaan houden. Er zijn gewoon hele grote stukken van de Peelstreek verrabbezakt door de veelheid aan stallen waarmee weet ik hoeveel boerengezinnen amper een toereikend inkomen verdienen. Daarin zou een kentering kunnen komen door meer in te zetten op de nog altijd aanwezige landschappelijke - en natuurwaarden. Daarbij kunnen de in het wild levende dieren belangrijke publiekstrekkers zijn. Denk niet alleen aan reeën en hazen, die tegenwoordig veel te schaars zijn, omdat hobbyjagers die dieren massaal afschieten. Maar denk ook aan de tienduizenden overwinterende rietganzen en aan de kraanvogels en wilde zwanen die pogingen ondernemen om zich als broedvogels in de Peelstreek te vestigen. Helaas heb ik moeten constateren dat baltsende Kranen én Wilde zwanen moedwillig door jagers werden verstoord, omdat zij zich bedreigd voelden door de simpele aanwezigheid van natuurliefhebbers die op deze spectaculaire vogels af kwamen. Want échte natuurliefhebbers worden door jagers als ongewenste pottenkijkers beschouwd! Nu zijn er door ons met naam bekende jagers uit Meijel, Roermond en Gemert klandestien wilde zwijnen uitgezet in de Groote Peel, de Deurnese Peel, De Groote Moost, De Zoom en de Banen, het Leenderbos en nog op meer plaatsen. Dat hebben zij absoluut niet gedaan ter verrijking van de natuurbeleving voor recreanten, maar om die dieren schade te laten veroorzaken aan agrarische percelen. Zodat zij er onbelemmerd op mogen gaan knallen! Ik bedoel maar: landschap, natuur én dierenleven zijn de peilers waarop een belangrijk economisch bruggenhoofd van de Peelstreek gevestigd is. Maar daar horen absoluut geen hobbyjagers bij!

 • no-profile-image

  keutelboer

  Beste Spotvogel , Mia en Waarheidsvinder . De Peel staat niet helemaal vol met stinkende stallen . Het is zo dat daar een dichte veebezeting is . Dit is onstaan uit armoede . Vroeger was de Peel op veel plaatsen onbegaanbaar . Op de hogergelegen stukken hebben zich dorpen ontwikkeld . De bewoners gingen bv trufsteken in de peel en hadden daarnaast nog een koe een paar varkens varkens en wat kippen . Door land te ontginnen en met de mest van deze dieren groeide er steets betere gewassen in de Peel . En zorgde voor meer welvaart . Hier door groeide de dorpen en kwam er meer werkgelegenheid in alle sectoren . De vraag naar voedsel werd in die jaren groter en dus groeiden de bedrijfjes uit tot grote bedrijven . En het turf steken wat in begin voor welvaart zorgde was er niet meer, maar overgenomen door de veehouderij . Hiervan heeft iedereen geprofiteert in dit gebied , denk maar eens aan de enorme grote toeleverings bedrijven die ontstaan zijn en de afnemers en verwerkers . En zo kan men nog veel meer sectoren noemen , transport , landbouwonderswijs, dierenartsen,banken en verzekeraars,mechanisatiebedrijven, aannemers ,enz. Dus teveel om op te noemen . Nu het aantal boeren en soms het aantal vee minder begint te worden hebben al verschillende dorpen problemen om voorzieningen in stant te houden , hierdoor loopt de leegloop nog veel harder.Dus de veehouderij is ontstaan om dat men in de Peel van zijn schamelloon niet kon leven en door toen grote vraag naar voedsel wel een goede boterham kon verdienen met veehouden . Het gebied is heer zeer welvarend van geworden . Iedereen zowel boer als burger profiteert daar nu nog van . Maar bij het verdwijnen van boeren en bijbehorende werkgelegenheid zie je bij enkele dorpen al een enorme teruggang . Dit begint met het stoppen van middenstanders en andere voorzieningen . En juist de middenstand in de dorpen zal nu voor de werkgelegenheid moeten zorgen . Maar als die er niet meer is zal deze ook niet van die inkomsten uit de natuur kunnen profiteren .En als een dorp niet meer leefbaar is dan zal er voor een toerist ook weinig te doen zijn . En dus ook niet voor welvaart in het dorp zorgen .En zo kent elk gebied zijn geschiedenis .

 • no-profile-image

  keutelboer

  Beste Spotvogel . Wat u stelt is waar op veel fronten . De Peel is eigenlijk aan zijn eigen rijkdom ten onder aan het gaan , als je het zo stelt . Van niets tot iets en dan weer niets . Na het ingrijpen van Braks en de varkenspest is eigenlijk de groei pas hard gegaan . Door Braks zijn bouwstop zijn er alleen maar meer dieren gekomen . En na de varkenspest zijn de zogenaamde mega bedrijven gebouwd . En door milieu en welzijns regels en wetten is dit alleen maar meer geworden .Grote eenheden minder kosten per dier . Meer winst of minder verlies per bedrijf . De boer is zelfstandig ondernemer en kijkt samen met de bank en zijn advies gevende mensen naar haalbaarheid van zijn plannen . Als deze haalbaar zijn vraagt hij /zij een vergunning aan . Deze krijgt men als men aan alle voorwaarden voldoet . Volgens mij zijn er twee soorten opkoop regelingen geweest (bevar en opkoop regeling intensieve bedrijven) ,Waarvan een speciaal voor varkensbedrijven en de ander voor heel de intensieveveehouderij . Waren deze niet bedoelt om de veestapel in te krimpen en tevens gevoeligge gebieden vrij te maken van veehouderij . In de eerste instantie zouden er varkens klusters moeten komen met varkensvrije zone` s daar tussen . Dit bleek al snel onhaalbaar en onbetaalbaar . Toen is men begonnen met Verwervingsgebieden ,krimp en Log gebieden . Nu zijn we meer dan 10 jaar verder na de Varkenspest en op veel plaatsen is men nog niet rond met het verwesenlijken van deze gebieden en verplaatsen van bedrijven . Dit door het niet goed voorberijden en de latere bezwaren . En een belangrijk punt van wie gaat de verplaatsingen betalen . het blijkt iedere keer dat als de overheid ermee gemoeid is dat men veel te traag is . De boeren kunnen niet tien jaar wachten voordat zij zekerheid hebben en geven zaols gewoonlijk gas en gaan door.Als er dan zoveel met deze gebieden verdient wordt en de overheid zelf deze gegevens in huis heeft . Had men sneller en financieel beter de zaak moeten regelen . Nu zijn de bedrijven zo groot van omvang dat het op den duur onbetaalbaar wordt deze weg te kopen . En het gevaar bestaat dat op bedrijven die meegedaan hebben aan de opkoop , weer stallen gebouwd gaan worden als het bestemingsplan dit toelaat . Want een nieuwe lokatie zoeken valt niet altijd mee . De vraag is dan wie heeft wat veroorzaakt en wie moet je wat aanrekenen . Het antwoord zal altijd moeilijk blijven . Maar een ding is zeker wie betaalt bepaalt . Verder is mijn indruk dat er veel bedrijven aan het infuus van de banken hangen . De verborgen armoede noemt men ook wel eens het lage inkomen van grote bedrijven die amper een fatsoenlijk bestaan hebben . Men kan niet meer terug en zal door moeten of met een berg schuld in huur huisje komen te wonen . De meeste zullen dit nooit toegeven ,maar voor enkele is dit helaas wel het geval . Maar de toeleverende en afnemende bedrijven dragen een belangrijk deel bij aan de economie in de Peel . Volgens mij moet de veehouderij ,industrie en natuur makkelijk naast elkaar kunnen bestaan zonder last van elkaar te hebben . Maar door de vele wetten en regels en trage overheid zal men nooit tot een oplossing komen . En mijn indruk is dat men daarom de veehouderij het liefst zou saneren , zodat men vrijspel heeft . Men begint bij de nertsen en waar stopt het .Zakelijk gezien zal men alle takken nodig hebben .Want bij overaanbod van recreatie zal zelfde gebeuren als bij de megaboer , veel omzet en armzalig inkomen .

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Keutelboer, het was niet "het ingrijpen van Braks" maar "de tegenstaatsrechtelijke coupe van Braks" waardoor het leven in een groot deel van agri-Nederland zo ingrijpend is veranderd dat tallozen geen andere uitweg hebben gezien dan faillissement. Of zelfdoding! Gerrit Braks himself was het die op een schofterige manier lekte uit de ministerraad inzake de onmiddellijke stop op uitbreidingen in de intensieve veehouderij. HIJ zorgde ervoor dat die bewuste nacht de gemeentesecretariën in Zuidelijk Nederland tot diep in de nacht open bleven om iedereen in staat te stellen om bouw- en uitbreidigsaanvragen in te dienen. Die tot op de huidige dag nog tot ongewenste nieuwbouw leiden! Niet Braks of een van zijn latere opvolgers (Van Aartsen), maar de Ambtelijke Top van LNV zorgde vanaf 1997 voor het veroorzaken van virale uitbraken, met als tweeledig doel om beoogde gebieden vrij te maken van intensieve veehouderijen en de betreffende sectoren ijskoud en buitenparlementair te kunnen saneren. Van al deze tegenstaatsrechtelijke en dus criminele machinaties zijn talloze boeren in Peel en Kempen het slachtoffer geworden.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Keutelboer, al in de vroege jaren '70 deden we vanuit LNV onderzoek naar natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid op de Veluwe. In diezelfde tijd hield het CBS zich bezig met het berekenen van de financiële waarden van onze natuur. De overheid beschikt dus al bijna 40 jaar over die informatie, maar heeft er tot op de huidige dag weinig of niks mee gedaan. Zodat thans bij boeren en buitenlui het volstrekt onzinnige waanbeeld leeft, dat natuur alleen maar geld kost! Denk jij, beste man, dat er in De Peel ook maar één recreant, toerist of natuurliefhebber zou komen als het gebied helemaal was volgeplempt met stinkende stallen en mestuitrijdende boeren? Vergeet het maar: al die honderduizenden mensen die het gewest op jaarbasis korter of langer bezoeken en zo de regionale economie een stevige injectie geven, al die mensen komen daar voor de natuur, de rust en de open ruimte. En daar pikken alle bewoners van de Peelstreek hoe dan ook hun graantje van mee!

 • no-profile-image

  Dijkstra

  Als wild zoveel oplevert voor de maatschappij, dan hoeft het toch geen probleem te zijn om wildschade die boeren hebben uit te betalen? Maar nee, die schade daar draait de boer zelf voor op onder het mom van bedrijfsrisico.

 • no-profile-image

  gert

  waar blijven die miljoenen ?ik zit vlak bij de natuur

 • no-profile-image

  camiel van uittenaye

  Ah tou, dit riekt naar oneigenlijke concurrentie met uw schoon Noorderdierenpark!

 • no-profile-image

  geen boer

  dat voorbeeld was, voor de oplettende lezer, bedoeld als illustratie van mijn stelling dat men moet uitkijken wanneer iets publieks renderend geluld wordt terwijl private partijen niet geïnteresseerd zijn. Net zoals bijvoorbeeld bij de Blauwe Stad. Google maar eens, ben je goed in.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Gert jij bent de beroerdste niet en daarom doe ik je graag een idee aan de hand. In de Kennemerduinen hebben ze vele honderden prachtige Damherten teveel en daar willen ze graag vanaf. SBB heeft in de Ovpl nog altijd een overschot van zo'n 600 schonkige
  Edelherten en in de provincie Flevoland lopen meer dan 1000 reeén rond waar men het liefst hobbyjagers mee laat spelen. Vooral nu straks de drachtige geitenjacht weer aanbreekt! Maar al die rondfluitende blauwe bonen leveren wel een groot gevaar op voor het, ook in Flevoland niet zeldzame, verschijnsel Mens! Daarom kerel: verkoop je quotum en stalinrichting, doe je vee van de hand, omraster jouw bedrijf met Massai-look fenches, schaf jezelf een 'Bartje in de bush"outfit aan en start via de VVV, Ark van Noach Reizen, Baobab en Djoser een campagne om Hondsrug en Ellertsveld op te stoten in de vaart der pretparkvolkeren. Veel succes!

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.