Home

Achtergrond 23 reacties

'Westerse consument moet zuivelconsumptie beperken'

De Westerse consument moet de zuivelconsumptie beperken om de emissie van broeikasgassen uit de veehouderij de komende decennia voldoende te beperken.

Dit zei Richard Perkins van het Wereld Natuur Fonds (WNF) op een bijeenkomst van de Europese zuivelbond EDA in Den Haag.

Perkins raakte hiermee een gevoelig punt bij de zuivelindustrie aan. Uit reacties op zijn opmerking werd nogmaals duidelijk dat de zuivel niet op dit soort voorstellen zit te wachten. Die kijkt meer naar de verwachte groei van de wereldbevolking en een stijgende vraag naar zuivel.

Toch hield Perkins voet bij stuk. Volgens hem bestaat er onder de natuur- en milieu-organisaties brede consensus dat de consumptie van eiwitten van dierlijke oorsprong omlaag moet. Onderzoeker Theun Vellinga van Wageningen UR stelde dat de gemiddelde mens volgens de huidige inzichten dagelijks 60 tot 70 gram aan totaal eiwit nodig heeft, terwijl de Westerse consument die hoeveelheid nu alleen al uit dierlijke eiwit haalt, terwijl plantaardige eiwitten vaak gezonder zijn. Bovendien is de productie daarvan minder milieubelastend.

Perkins wees er wel op dat iedere kilo reductie van broeikasgassen in de productieketen een gunstig effect heeft op de noodzaak om te minderen in de consumptie.

De melkveehouderij is overigens veel minder milieubelastend dan de rundvleesproductie, stelde Vellinga. De productie van rundvlees kost veel tijd, levert veel broeikasgasemissie op en legt een groot beslag op water, het meest in systemen met een extensieve veehouderij. In de melkveehouderij ligt dat heel anders, aldus Vellinga. Dat is ook te zien aan de stikstofefficiënte. Van een melkkoe is die 25 procent, van een vleesrund slechts 5 procent.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Hier geldt hetzelfde als voor de mestwet: ga er eerst maar eens op een wetenschappelijke manier naar kijken. Dit is weer hetzelfde domme geklets.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat is inderdaad het grootste probleem, Dirk: de boeren zelf! Maar of de beleidsmakers zich te pletter lachen weet ik nog zo net niet. Ik denk eerder dat ze zelf die onzin geloven. Maar boeren zijn inderdaad stapelmesjogge om alles te doen wat een stel idioten bedenkt.

 • no-profile-image

  Jan

  Ineke is duidelijk nog nooit in Canada geweest, pak de kaart en kijk eens hoe noordelijk het ligt en dat verklaart waarom we in September sneeuw en vorst hebben, terwijl de meeste boeren nog aan het oogsten moeten beginnen!

 • no-profile-image

  Ineke

  Alles wat we hoeven te doen is met de dierlijke producten stoppen en electrische auto's gaan rijden (met veganistische groene stroom) dan zijn alle (milieu) problemen opgelost.
  Osteoporose en vele andere kwalen komen nagenoeg alleen maar voor waar (veel) melk word gedronken dat is met verschillende onderzoeken. aangetoond, De staat zou veeboeren met land wel meer de kans moeten geven om (veganistische) alkkerbouw te gaan bedrijven. en de consumenten meer stimuleren meer plantaardig te eten.
  dan komt alles vanzelf in balans, ook in Canada komt er dan een prettige temperatuur waar alles kan groeien.

  Als de mensen zouden beseffen wat de dierlijke producten aanrichten zouden ze er geen milligram meer van produceren of consumeren.
  Ik zou zeggen waar wachten we nog op?.

  www.plantaardigmaandag.nl
  http://www.bioakker.nl

  Smakelijk eten!

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wanneer we gaan stoppen met vlees eten zullen we ook moeten gaan stoppen met bierdrinken. Bierproductie is alleen mogelijk wanneer vee het restproduct bierbostel gaan omzetten in, jawel vlees. Bierbostel kun je niet ergens gaan dumpen. Want rottende bierbostel veroorzaakt veel meer uitstoot van methaan dan wanneer vee er vlees van maakt. Dus Ineke, wanneer je de vleesconsumptie wilt uitbannen, zul je eerst moeten beginnen met sluiting van de bierbrouwerijen.

 • no-profile-image

  Leen

  De Westerse consument moet donatie's aan WNF beperken, liefst stopzetten!

 • no-profile-image

  W Geverink

  1. Mijn grond is voor akkerbouw niet geschikt maar wel voor gras. Daarom houd ik vee. 2. De consument bepaalt met de portomonee wat de boer gaat produceren. 3. Sorry als boer kunnen wij geen voedsel produceren voor mensen die er niet voor kunnen betalen.

 • no-profile-image

  willem

  roelof, maar goed dat jij ook niet in Frankrijk woont, liep je leven ook gevaar.

 • no-profile-image

  willem

  Had gehouden moeten worden in Frankrijk ipv Den Haag, dan was ie geliqideerd door de boeren.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  En 4: Die onderzoeken zijn op z'n zachtst gezegd nogal gekleurd.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Zeker weten KL.

 • no-profile-image

  Roelof

  Zuivel is naast vlees een van de grootste veroorzakers van westerse ziektes. Ziektes die je in gebieden en culturen waar meer plantaardig wordt gegeten, niet of nauwelijks tegenkomt. Het probleem is alleen dat de zuivel-industrie op de been wordt gehouden door miljarden-subsidies. De Nederlandse en Europese subsidies kunnen beter gaan naar het promoten en verwerken van plantaardige eiwitten. Helaas is de zuivel- en vleesindustrie zeer machtig. Maar dat was tot voor kort de sigaretten industrie ook. Hoe meer onderzoeken er komen dat zuivel en vlees beperkt moeten worden, hoe beter.

 • no-profile-image

  koeienboer

  Het doel om broeikasgas te verminderen is veel sneller en effectiever te bereiken. Concentreer je op het verkeer, nieuwe en andere energiebronnen. Weer de gezondheid als "Gekwetste" gebruiken wekt zo makkelijk de emotie op. Milieurakkers zullen de meest moeilijk aantoonbare causaal verbanden proberen te leggen opdat de emotie zich nog verder tegen de dierhouderij zal richten.
  Positieve bijdrages zijn ver te zoeken bij die lieden. Angst is de slechtste raadgever.

 • no-profile-image

  Piet

  Over het algemeen zal het de consument zijn reet roesten of de wereld vergaat of niet. Dat zal in dit geval ook wel zo zijn.

 • no-profile-image

  freek

  Ineke als we allemaal aan de vaga olie gaan waar gaat dat dan vandaan komen zover ik weet heeft Green Peace vorige week nog een demonstratie gehouden tegen bio-feul. en al zouden we dat allemaal kunnen produceren waar gaat al het afval heen je kunt dat niet composteren of verbranden als je het over het land uit spreidt groeit er niets voor een jaar.
  een prettige gemiddelde temperatuur waar komt die wijsheid vandaan droogte is in de geschiedenis eerder vastgestelt net als extreemen hoge en lage temperaturen.
  Laatste keer dat ik checkte was uitgezondert van enkele landen de wereld een democratie met vrijheid van meningsuiting en mag iedereen in die landen ook zelf voor zichzelf beslissen wat hij of zij eet en drinkt en dat gaat denk ook niet veranderen omdat een enkeling het niet met de wereld eens is en het nodig vind om met slecht onderbouwde argumenten andere probeert over te halen om te produceren naar hen utopia beeld.
  Ik zou zeggen koop een lap land 40/50 ha en ga zonder dierlijke mest, tracktor, kunstmest en zaden geproduceert voor de gangbare teelt en dan praten we na een 3 jaar verder PS je mag wel een tracktor hebben als hij lokaal geproduceert is met groene energie en grondstoffen en alle brandstof moet je zelf verbouwen en vervaardigen

 • no-profile-image

  Koeienboer

  Ach kijk, de heer Roelof uit Wateringen.Ik ben benieuwd hoe U aan die radicale wijsheid komt. Juist in die gebieden in de wereld waar men nagenoeg van plantaardig voedsel "Leeft" hebben het uitzonderlijk zwaar en is goede gezondheid ver te zoeken;
  armoe, slechte gezondheid, achtergebleven ontwikkeling etc. Ook beschaving speelt een grote rol; diersoorten heilig verklaren enz. Gelukkig zijn er landen ver hier vandaan waar geen geestverwantschap met de westerse wereld bestaat, die wel ons "Gezondheidsniveau" proberen te bereiken. B.v. Saoedi Arabië waar destijds grootschalige "Melkerijprojecten" werden opgezet, naast de oude cultuur van plantaardig voedsel en kamelenvlees. Zo weet ik er nog één, Gadaffi van Libië vereiste naast een groots wegenbouwproject de gelijktijdige opzet van een melkveeproject van 10.000liter per dag.
  Ik was er indirect zelf bij betrokken.
  En dat in een islamitisch land (Even doordenken Roelof). Het ga je goed, Profiteer van alle kaasrijkdom en verwante (melk-)producten tegen alleszins redelijke consumentenprijs.

 • no-profile-image

  Realist

  Niksnut praat! Jammer van de dure inkt!

 • no-profile-image

  geen boer

  @ineke. U geeft uw mening op een hele beleefde manier, waarvoor respect. Inhoudelijk vind ik uw verhaal aan de naïeve kant. Zou het echt lekker weer worden in Canada wanneer de dierlijke productie wereldwijd gestopt is? Deed me hieraan denken: http://www.youtube.com/watch?v=tNfGyIW7aHM

 • no-profile-image

  Han

  @Ineke. Een pracht verhaal alles plantaardig met zonne - en wind energie als toevoeging. Bedenk wel, dat als we als boer onze eigen energie moeten maken, we terug zijn in de tijd van opa en oma, waarbij alle energie in de vorm van paardevoer afging van de oppervlakte bestemd voor koeien en mensen. De hoeveelheid energie voor grondbewerking per hektare zeker niet gedaald t.o.v. vroeger. Hoe denk je de teelt op peil te houden als we ook de kunstmest (energie verslinder) beperken of beter afschaffen? iK voorzie dan toch wel moeilijkheden bij het voeden van 6 miljard mensen. Perslot zijn wij niet instaat gras te verteren en op veel graslanden is de teelt van andere gewassen onmogelijk of te riskant vanwege de grondsoort (nat, dras of te zuur / veengebieden) Maar goed de keus is aan de (rijke) mensen op de aardbol. De armen hebben maar 1 doel, overleven met of zonder vlees.

 • no-profile-image

  geen boer

  het is inderdaad om moe van te worden. Elke euro om te pogen het CO2 gehalte in de atmosfeer omlaag te brengen is sowieso weggegooid, maar wat voor een vage verbanden worden er toch voortdurend gelegd! Al reizende over de wereld kan eenieder zien dat het in het moderne westen veruit het best toeven is. Het milieu is hartstikke schoon, het voedsel goedkoop en van ongekende kwaliteit en diversiteit, en de mensen hebben de hoogste levensverwachting. Wat nou westerse ziektes! Dat is gewoon een belediging voor de miljarden die in de echt arme gebieden worden. Wanneer je niks geen fysieke inspanningen meer verricht, dan moet je ook niet zoveel vreten! Is gewoon ieders persoonlijke verantwoording. De beste remedie tegen 'westerse ziektes' is het sterk verhogen van de verzekeringspremie bij overgewicht, daarvoor hoeven echt niet nóg meer van dit soort vooringenomen flutonderzoekjes door flut'wetenschappers' gedaan te worden.

 • no-profile-image

  dirk

  Jammer dat veel boeren ook gewoon geloven dat broeikasgassen echt schade toebrengen aan het milieu!Niets maar dan ook totaal niets is er aan de hand met het milieu,alleen van het zwerfafval moeten we wereldwijd van af!Boeren gaan helaas gewoon mee met de doemdenkers en gaan voor tonnen investeren in hun eigen graf!!De wetgevers lachen zich geweldig te pletter!Luchtwassers en co2 afvangers, het moet niet gekker worden!Voldoe er maar lekker aan ,dan verzinnen ze gewoon weer een ander probleem!Alleen diegene zonder verstand doen hier aan mee volgens mij!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Geen boer, het grootste probleem van de westerse wereld is nou juist dat het tè goed gaat. Als er geen problemen meer zijn dan zijn er hele volksstammen die werkeloos dreigen te raken. Al die geldstromen moeten natuurlijk wel intact blijven. En zo kan het gebeuren dat het ene 'probleem' nog niet is opgelost, of het volgende dient zich alweer aan. Of dit nu klopt of niet, onderbouwd is of niet doet helemaal niet terzake. Het gaat erom de geldstromen intact te houden. Het wrange hierbij is dat deze nietsnutten JUIST een podium hebben kunnen krijgen door sectoren die dit land welvarend hebben gemaakt. En het zijn nu juist deze sectoren waar ze tegenaan trappen.

 • no-profile-image

  Ineke

  Planten hebben CO2 nodig, de veestapel verbruikt vele malen meer water dan akkerbouw, daardoor zijn er woestijnen en zijn er te weing planten om de CO2 op te nemen. Auto's en dergelijke veroorzaken wel koolmonoxide, roet, zware metalen, uitstoot e.d. daarom is het toch beter electrisch te gaan rijden, (met groene vega energie) want mestvergistings instatlaties en dergelijken, veroorzaken nog steeds schadelijk verdroging en andere uitstoot zoals zeer giftig methaan. (en voedselschaarste)
  hoe je het ook keert of draait het gaat heit om ethiek om respect voor al het leven en mensen zouden beter moeten weten om dieren als slaven te houden en ze als gebruiks artikelen te houden, dieren zijn geen planten ze hebben gevoel net al mensen. en ze consumeren heeft desastreuze gevolgen voor het gedrag, psyche, en gezondheid van de mensen.
  Zet toch meer in op akkerbouw, en je zult zien dat we een perfecte wereld krijgen met een prettige gemiddelde temperatuur en gezonde berouwbare, normale mensen.

  Zie www.plantaardigmaandag.nl
  http://www.bioakker.nl/
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ahimsa
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Karma

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.