Home

Achtergrond 1 reactie

Wakker Dier moet zaak niet afremmen

De veehouderij moet toe naar duurzame en diervriendelijke melkproductie. Daarbij moet je het op stallen houden van koeien niet al bij voorbaat afwijzen, meent Henk van Latesteijn.

Met de rol die stichting Wakker Dier kiest, fixatie op koeien in de wei, loopt zij het gevaar positieve ontwikkelingen in de melkveehouderij om zeep te helpen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dat haar bedoeling is.

Een aantal vooroplopende ondernemers verdient namelijk alle steun bij hun streven de melk op duurzame en diervriendelijke wijze te produceren, ondanks verdwijnende melkquota en afnemende regulering van de zuivelmarkt. Wakker Dier zet haar kaarten op de overheid, maar melkproductie regelen via verboden is niet meer van deze tijd.

Ondertussen wil iedereen wel melk blijven drinken. Dus komt de verantwoordelijkheid neer op ondernemers die het lef hebben diervriendelijker en duurzaam te gaan produceren. Dat moeten we toejuichen in plaats van neersabelen. Dan hebben we het ook over ondernemers die kiezen voor schaalvergroting en het op stal houden van melkkoeien.

Het kan Wakker Dier niet ontgaan zijn dat er al meerdere goede voorbeelden zijn van diervriendelijk melk produceren. We doelen hierbij op de Koeientuin, een serrestal in Zeijen; op studies en daarbij horende testen van vrijloopstallen met een zachte compostbodem, bijvoorbeeld in de Moerdijk en op diverse proefboerderijen van Wageningen UR.

Dit zijn allemaal projecten waarin innovatieve boeren samenwerken met overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Zij willen komen tot een melkveehouderij die duurzaam is en dierenwelzijn centraal stelt, passend in het landschap.

Op deze manier zoeken zij naar de noodzakelijke maatschappelijke waardering. En willen daarmee een goedbelegde boterham verdienen. Daar is uiteraard niks mis mee.

Koeien op stal zou niet bij voorbaat verworpen moeten worden. Het gaat om de vraag hoe je diervriendelijke en duurzame melkproductie ontwikkelt. Wij nodigen Wakker Dier uit om uit de loopgraven te komen en deze gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen te ondersteunen.

Henk van Latesteijn is directeur van TransForum, organisatie voor duurzame ontwikkeling van de Nederlandse landbouw

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Patrick

    Ik denk dat er genoeg knappe en innovatieve mensen in de sector aanwezig zijn die een ´duurzaam´ concept kunnen bedenken, dat ook ruimte/grond en buitenlucht in hun concepten zal integreren. Raar dat directeur Henk van Latesteijn de´duurzame´zaak gelijk wil afremmen, en betoogd dat koeien voor eeuwig en altijd op stal moeten kunnen staan om melk te leveren als economisch doel met als middel de melk koe. Ik zou Henk willen adviseren om dat niet te doen, en misschien iets langer na te gaan denken als TransForum nu gedaan heeft, misschien heb je wel iets over het hoofd gezien, misschien zijn je doelstellingen niet zuiver genoeg, of misschien zijn ze ingefluisterd door multinationals?
    Als ik minister van Landbouw was zou ik de mogelijkheid tot weidegang verplicht stellen, dus grondgebonden. Daarin zou ik geen ruimte voor een compromis in zien voor de komende 10, 20 en 70 jaar. Ik zou ook burgers niet melk op gaan dringen dat dat gezond is, zoals nu gebeurd, ik zou burgers bewust maken zodat ze inzien dat geen weidegang zeker niet als normaal moet worden gezien zoals er nu gepoogd wordt. Ik zou de macht van de zuivel industrie verminderen, proactief antibiotica verbieden en gentech verbieden. We zullen zien dat er waarschijnlijk 50 procent minder melk geconsumeerd wordt, maar vraag en aanbod meer in balans is gebracht, burgers gezonder zijn, en dat boeren een goede boterham kunnen verdienen in de dan het geldende concept. Dat is toch het doel van Henk van Latesteijn, of toch niet? Zeer vreemd dus dat ie gelijk nu al alle koeien op stal wil zetten met zijn Transforum.

Of registreer je om te kunnen reageren.