Home

Achtergrond 244 x bekeken

Vrije ganzen of ganzen vogelvrij?

Ganzen die het hele jaar in ons land verblijven vormt een bron van overlast, zegt LTO. Het CLM beaamt dat en pleit om die reden het aantal 'jaarrondganzen' te verminderen.

De opvang van winterganzen kan anders en goedkoper, concluderen CLM en LEI in een studie naar het beleid van de winterganzen. Zonder de huidige foerageergebieden, ganzenpakketten en afschot. Maar ook stellen we voor om de hier broedende jaarrondganzen aan te pakken.

Het huidige beleid kost circa 17 miljoen euro per jaar en dat zal de komende jaren alleen nog maar stijgen tot bijna 29 miljoen euro in 2015. Dit beleid is ook niet effectief, want 40 procent van de twee miljoen ganzen gaat helemaal niet naar de foerageergebieden. Die moeten verjaagd en geschoten worden, wat veel onrust veroorzaakt. Het afschaffen van het huidige beleid levert een besparing op van circa 8 miljoen euro in 2015.

LTO stelt in een reactie in het Agrarisch Dagblad dat het rapport "ernstig tekort schiet". Er moet wat worden gedaan aan de hier broedende jaarrondganzen, zegt LTO. Dat is echter precies wat wij ook in ons rapport aangeven: geef winterganzen de ruimte, maar verminder het aantal jaarrondganzen. Zíj veroorzaken de grootste problemen voor de landbouw door het opeten van de eerste snede.

Ook voor terreinbeheerders veroorzaken jaarrondganzen schade door het vol poepen van voedselarme vennetjes en het opeten van rietkragen. Dat laatste is ongunstig voor vogels als rietzanger en purperreiger. Daarom was de Vogelbescherming blij met de conclusie van ons rapport.

Wij pleiten voor een reductie van het aantal jaarrondganzen. Dat kan op veel manieren: het opgroeigebied voor jonge ganzen ongeschikt of onbereikbaar maken, oppassen voor plannen die broedgebied voor ganzen creëren (maak een 'ganzeneffectrapportage') en ganzenpopulaties verminderen door afschot of vangen van ruiende ganzen. De gevangen ganzen kunnen als puur-natuurvlees vermarkt worden. Zeker diervriendelijker dan vlees uit de intensieve veehouderij – en dat moet dierenbeschermers aanspreken. Kortom, alle partijen die met het ganzenbeleid te maken hebben zouden kunnen instemmen met een dergelijk twee-sporenbeleid.

Deze opinie is geschreven door Adriaan Guldemond, hij werkt voor CLM

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.