Home

Achtergrond

Voorspellingsmodel WKK-rendement

Cogen Projects bereidt een voorspellingsmodel voor waarmee het toekomstige rendement voor WKK’s kan worden vastgesteld.

Daarmee moeten glastuinders zicht krijgen op toekomstige marktontwikkelingen. Die kennis kan dienen als input voor hun investeringsbeslissingen. Het model gaat uit van een voorspellingstermijn van vijf jaar. Uit de plannen voor de WKK-barometer blijkt dat uitvoerder Cogen Projects experts uit de energiemarkt wil consulteren via een debatinstrument. Voor deze plannen wordt het Productschap Tuinbouw om een bijdrage van 30.000 euro gevraagd.

De marktpositie van WKK’s is onzekerder geworden de laatste jaren, met teruglopende rendementen en draaiuren. Door toekomstige plannen voor energiecentrales wordt de onzekerheid bovendien versterkt.

Voor de CO2-emissiedoelen van de tuinbouwsector spelen WKK’s een cruciale rol. In de voor 2020 geformuleerde streefbeelden leveren WKK’s een belangrijke bijdrage. De glastuinbouw weet de vrijgekomen CO2 namelijk toe te passen bij de productie in de kassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.