Home

Achtergrond 2 reacties

TCB: blijf omvang veestapel reguleren voor mestbeleid

De omvang van de veestapel moet in overeenstemming worden gebracht met de plaatsingsruimte van dierlijke mest.

Daarom moet de omvang van de veestapel ook na 2015 via dierrechten, melkquotum of een ander sturingsinstrument gereguleerd worden. Dat geldt eveneens voor het aantal schapen en geiten.
Dat adviseert de Technische Commissie Bodem (TCB) aan het ministerie van landbouw om de nutriëntenkringloop meer sluitend te krijgen. De commissie adviseert hierbij Europa als schaal aan te houden, omdat de landbouw in Europa vooral op de Europese markt is gericht en omdat er voldoende ruimte en een gunstig klimaat is voor de teelt van veevoer.
Het sluiten van de mineralenkringloop is volgens de TCB nodig om tot een duurzaam gebruik van de bodem te komen.
”De aanvoer van mineralen via veevoer en kunstmest leidt tot een overschot aan nutriënten voor de bodem. Dit leidt tot kwaliteitsverlies van de ecosystemen. Dit is nadelig voor de biodiversiteit en het ecosysteem. Elders vormt deze werkwijze juist voor een tekort aan mineralen. De veehouderij is verantwoordelijk voor 30 procent van het biodiversiteitsverlies op land als gevolg van de veevoerproductie”, aldus TCB.
De TCB adviseert de hervorming van het Europese landbouwleid te benutten om duurzaam bodemgebruik en het sluitend krijgen van de mineralenkringloop vorm te geven. Om nutriëntenschaarste te voorkomen kunnen ook humane ontlasting en andere organische afvalstromen worden betrokken in de kringloop.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    nick davies

    de site moet vol schijnbaar? Dit bericht hadden jullie gisteren ook al hier staan.

  • no-profile-image

    down under

    Ja zo kun je het ook noemen "humane ontlasting". Gewoon rioolslip, naar de vuilverbrander ermee. Zit vol met residuen van hormonen en antibiotica en wil ik dus pertinent niet op mijn akkers uitrijden! Laat staan op een perceel waar sla, kool of bospeen geteeld wordt voor humane consumptie!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.