Home

Achtergrond 235 x bekeken

Sympathiek signaal

De Franse boerenvoorman José Bové heeft zijn eerste politieke overwinning in Brussel behaald: het Europees Parlement heeft zijn rapport aangenomen over een eerlijker margeverdeling in de voedselketen. Daar moeten vooral boeren van profiteren.

Het is echter de vraag in hoeverre dat gaat gebeuren. De voorstellen van Bové zijn nog niet uitgewerkt; dat moet de Europese Commissie gaan doen. Het Parlement wil dat de Commissie een gedragscode voor goede handelspraktijken ontwikkelt, inclusief sanctiemechanisme, en de controle op partijen in de keten aanscherpt. Ook zouden standaardcontracten verplicht gesteld kunnen worden, suggereert Bové.

Het beoogde doel, een betere opbrengst voor boeren en tuinders, is sympathiek. Vraag is of dat doel met stringenter toezicht bereikt wordt. Want wanneer is sprake van oneerlijke handelspraktijken? Te verwachten valt, dat zich hierover een eindeloze discussie ontspint. Tegenstanders vrezen een kostprijsverhogende bureaucratie.

Toch is het goed dat het Parlement het rapport heeft aangenomen, al was het maar als signaal dat de opbrengst van boeren te laag is. Om daar echt wat aan te doen moet de sector niet naar de overheid kijken, maar meer marktmacht ontwikkelen. De mededingingsregels moeten dit dan wel mogelijk maken - dáár ligt wel een taak voor de overheid.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.