Home

Achtergrond

Samenwerking en concurrentie versterken Greenport

Samenwerking tussen bedrijven, die ook in de Greenport zijn gevestigd, versterkt de sector, maar ook de concurrentie. Dat houdt iedereen scherp’’, aldus directeur Eduard Vroege van Nieuwkoop Europe.

Een delegatie van de gemeenteraad van Uithoorn bezocht op uitnodiging van de stuurgroep Greenport Aalsmeer de sierteeltsector. Voorzitter Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland, zei veel vertrouwen te hebben in de steeds intensievere samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven. "We staan voor belangrijke uitdagingen en vooral voor de omslag naar het uitvoeren van plannen", aldus Bond die in ging op onder meer de infrastructuur en in dit kader de omlegging van de N201 en de reconstructie van glastuinbouwgebieden, zoals de Iepenlaan in Uithoorn.

Bloomin' Holland bestempelde hij als een goed project omdat hierin ook de ontwikkeling van kennis en innovatie wordt meegenomen. Net als Bond ging Marcel Claessen, vestigingsmanager van FloraHolland Aalmeer, in op de kansen voor duurzaamheid in de sierteeltsector. "Vertaald naar maatschappelijk ondernemen werken alle ketenpartijen hieraan. Variërend van de kas zonder gas en vergisting en hergebruik van groen afval tot gebruik van biodiesel en fair trade labels voor bloemen en planten", illustreerde hij.

Tijdens de bezoeken legden de ondernemers Marco van Zijverden en Richard de Munk van de Dutch Flower Group, Eduard Vroege van Nieuwkoop Europe en René Eikelenboom en Bert van Ruijven van Arcadia Chrysanten uit, waarom vestiging in een cluster belangrijk is. "Dit is het hart van de internationale bloemen- en plantenhandel", aldus Vroege. Marco van Zijverden noemde in dit kader de infrastructuur essentieel. “Als Nederland en de Aalsmeerse sierteeltcluster de internationale positie wil behouden, moet de infrastructuur verbeteren."

Arie in t Veld

Of registreer je om te kunnen reageren.