Home

Achtergrond

‘Resultaat ILG lastig te beoordelen’

Het is moeilijk om de resultaten van drie jaar plattelandsbeleid onder provinciale regie te beoordelen.

De gegevens die de provincies hebben aangeleverd zijn niet goed met elkaar te vergelijken en niet betrouwbaar genoeg. Dat concludeert het Comité van toezicht ILG in zijn eerste verslag over de werking van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Minister Gerda Verburg (LNV), die het comité eind 2009 instelde, heeft het verslag naar de Kamer gestuurd.

Via het ILG is de uitvoering van het plattelandsbeleid in handen gegeven van de provincies. Het rijk heeft met elke provincie afspraken gemaakt over te behalen doelen en de rijksbijdrage voor de periode 2007-2013, de looptijd van de eerste ILG-cyclus. Dit jaar vindt een tussenevaluatie plaats.

Het comité van toezicht merkt verder op dat niet alle provincies accountantsverklaringen hebben meegeleverd bij de voortgangsrapportages. Als dat niet tijdig gebeurt, dan moet dat gevolgen hebben voor het verstrekken van voorschotten door het rijk, meent het comité.

Minister Verburg zal de voortgangsrapportages, die al eerder uitlekten, en het verslag van het comité dit najaar bespreken met de provincies. Dat moet leiden tot aanpassing van de bestuurlijke afspraken. Ook de Kamer zal nog debatteren over de rapporten.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de budgetten voor grondaankoop, mede door de hoge grondprijs, al aardig zijn uitgeput. De provincies vrezen een verdere bezuiniging op het budget door het nieuwe kabinet, dat in de maak is.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.