Home

Achtergrond

Rabobank: begrotingsregels aanscherpen

Het komende kabinet moet de begrotingsregels "uitdrukkelijk'' aanscherpen.

Alleen dit in combinatie met structurele maatregelen die zich richten op toenemende vergrijzingskosten en de afnemende aardgasvoorraad kan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeteren. Dat schrijven de economen van Rabobank in een rapport, vooruitlopend op de presentatie van de Miljoenennota op Prinsjesdag.

Bezuinigingsplannen alleen zijn volgens de bank niet genoeg om de uit het lood geslagen overheidsfinanciën op orde te krijgen. Mee- en tegenvallers bij de rente en sociale zekerheid moeten direct worden verwerkt in het begrotingssaldo.

Rabobank wijst erop dat de overheidsfinanciën tijdens de crisis ,,ongekend snel'' zijn verslechterd. Maar ook zonder de financiële crisis zouden ze zijn verslechterd. ,,Tijdelijke meevallers zijn gebruikt voor structureel lagere belastingen of hogere uitgaven, waardoor Nederland in de afgelopen decennia op een te grote voet heeft geleefd'', aldus de economen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.