Home

Achtergrond

Prinsjesdag: voorkomen fraude en belastingontwijking

In het Belastingplan 2011 zijn een groot aantal fiscale maatregelen aan over de diverse autobelastingen opgenomen. Ook worden er een aantal bepalingen voorgesteld om fraude en belastingontwijking te voorkomen.

Het gaat om de volgende maatregelen voor wat de autobelastingen betreft:

In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14 procent bijtelling) ongewijzigd. Inmiddels rijden er in Nederland ruim 200.000 zeer zuinige auto’s. Omdat de fiscale korting op zuinig rijden bedoeld is als blijvende stimulans tot vergroening, gaat het kabinet de mogelijkheden van periodieke aanscherping van de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) onderzoeken.

Ook kondigt het kabinet aan dat mensen voor langere tijd zekerheid hebben over de fiscale voordelen. Wie nu een zeer zuinige auto rijdt, profiteert in ieder geval tot 2013 van het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting.

Een ander punt is de in 2008 aangekondigde afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Die ingreep wordt stilgezet in afwachting van een definitief besluit over de kilometerheffing.

De voorstellen over de voorkoming van fraude en belastingontwijking zijn de volgende:

* Met aanvullende wetgeving wordt voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen. * De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de EU. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor zwartspaarders een vergroting van de pakkans. *In de regeling Hillen vervalt het onbedoelde dubbele voordeel dat mensen die hun woning financieren met een personeelslening in bepaalde situaties kunnen hebben.

De totale opbrengst van deze aanpak is geraamd op ruim € 300 miljoen per jaar.

Meer informatie: www.minfin.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.