Home

Achtergrond

Prinsjesdag: stimulering fiscale koopkrachtmaatregelen

De stimulering van de woningmarkt en de fiscale koopkrachtmaatregelen nemen in het Belastingplan 2011 een prominente plaats in.

Het gaat om de volgende maatregelen voor wat de woningmarkt betreft:

Het pakket aan tijdelijke fiscale maatregelen om de woningmarkt te stimuleren, werd eind augustus al aangekondigd. Het gaat onder meer om een tijdelijke verlaging van het btw-tarief van 19 procent naar 6 procent voor arbeidskosten bij renovatie.

Daarnaast gaat de periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten (nieuw huis gekocht, oude woning nog niet verkocht) voor beide huizen in aanmerking komen voor hypotheekrente-aftrek tijdelijk van twee naar drie jaar.

Tenslotte geldt voor woningen die in 2011 worden gekocht en vervolgens binnen twaalf maanden een tweede keer van eigenaar wisselen, dat bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst.

De fiscale koopkrachtmaatregelen zijn de volgende:

Ter compensatie van de hogere zorgpremies gaat in 2011 het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting omlaag en worden de belastingschijven verruimd. Om participatie te stimuleren wordt de arbeidskorting verhoogd: werken wordt daarmee lonender. Verder profiteren 65-plussers van een hogere ouderenkorting.

Meer informatie: www.minfin.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.