Home

Achtergrond 211 x bekeken

Premature fruitbundeling

Hoe valt te verklaren dat vijf afzetorganisaties in de fruitteelt kiezen voor gezamenlijke verkoop van nieuwe rassen in een afzet-bv? De gesprekken stonden onder leiding van de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en dat zetelt in hetzelfde gebouw als het Productschap Tuinbouw (PT).

Daar kan een speciale GMO-afdeling snel vertellen wat mag en niet mag bij bundeling. En een afzet-bv is niet toegestaan volgens de Europese regels voor marktordening (GMO). Zelf hebben de afzetorganisaties ook GMO-kennis in huis.

De stap verrast, omdat het bij voorbaat kansloos lijkt. Het ministerie van landbouw geeft een duidelijk signaal af dat bundeling alleen kan in een telersvereniging. Daar ging de discussie in de groenteteelt vorig jaar nu net over. De afzet-bv is een nieuw model en mogelijk in de toekomst een reële optie voor bundeling, maar nu nog zeker niet.

De Europese Commissie discussieert over verruiming van de GMO-regelgeving op dit punt en een afzet-bv lijkt een mogelijk model voor de toekomst, maar dit is hoogst onzeker. Ook via een omweg de afzet-bv in de GMO-regelgeving te laten passen, lijkt geen goede optie. Telers willen een heldere en transparante afzetstructuur, daarbij is juridische zekerheid een eerste vereiste. Anders dreigt opnieuw het gevaar van een mislukte bundelingspoging.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.