Home

Achtergrond 230 x bekeken 2 reacties

Plan stikstofaanpak roept vragen op

De plannen van het landbouwministerie voor het terugdringen van stikstofneerslag roepen vragen op. Ze geven boeren nog altijd geen duidelijkheid, stelt de NMV.

De invulling van Natura 2000 blijft steken bij het onderwerp stikstof. Hiervoor zijn al verschillende onderzoeken, handreikingen en kaders opgesteld, maar men komt er maar niet verder mee. Een voorbeeld van een struikelblok: voor elk habitattype zijn voor stikstof de zogenoemde kritische depositiewaarden (KDW) uitgerekend. Voor sommige habitattypen ligt die waarde zo laag, dat deze in Nederland nooit gehaald kunnen worden, zelfs al zou alle agrarische activiteit in Nederland worden gestaakt.

Voor deze habitattypen zijn de uitgerekende KDW’s dus volkomen onrealistisch. Bovendien wordt voorbijgegaan aan het feit dat voor de instandhouding van habitattypen naast stikstof een aantal andere belangrijke factoren meespelen, zoals waterbeheer en het beheer en onderhoud van een gebied. Maar ook klimaatsveranderingen, zoals extreme droogte of regenval en temperatuursveranderingen, spelen mee. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft daarom steeds aangegeven dat het niet reëel is om alleen op stikstof te focussen bij het invullen van Natura 2000.

De beleidsmakers bij het ministerie van LNV zouden een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opstellen die het hoofd zou bieden aan het stikstofvraagstuk. Het zou de vastgelopen vergunningverlening weer op gang moeten brengen en aangeven welke ontwikkelingsruimte mogelijk is.

De NMV ziet bovengenoemde punten niet terug in de voorlopige Programmatische Aanpak Stikstof (VPAS), die dus nog altijd niet die duidelijkheid of zekerheid geeft waar de NMV al jaren om vraagt, maar meer vragen oproept. Hoe wordt de bedrijfsontwikkelingsruimte precies gecreëerd? Hoeveel ontwikkelingsruimte komt er, en wanneer? Voor wie gaat die ontwikkelingsruimte gelden? Welke maatregelen worden geaccepteerd om stikstofdepositie te verminderen? Ook de economische aspecten worden niet meegenomen: wat gaat het allemaal kosten en wie gaat het betalen?

Er is nog altijd geen duidelijkheid en al helemaal geen zekerheid voor de agrarische sector.

Marion Logtenberg is bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). In de Tweede Kamer is morgen een hoorzitting over de VPAS

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Kritische Lezer

    Ach, we weten toch hoe ze kunnen rekenen bij LNV en we weten toch ook wel wat de bedoeling van dit alles is?

  • no-profile-image

    HANS

    Dan zal de auto gebruik en industrie drastich verminderd moeten worden , deze stoten ook tonnen stikstof uit. GEGROET HANS

Of registreer je om te kunnen reageren.