Home

Achtergrond 4 reacties

Onderzoek naar afschaffen droogstand melkvee

Koeien slechts 4 weken droogzetten of ze helemaal niet meer droogzetten voorkomt mogelijk een heleboel ziekten die nu de weer opstartende melkkoeien plagen.

Met deze gedachte zijn onderzoekers van Wageningen UR en de Universiteit Utrecht een proef met 150 koeien gestart op de waiboerhoeve in Lelystad. Tot de bedoelde ziekten behoren slepende melkziekte, leververvetting, en een slechte vruchtbaarheid.

De proef is afgelopen zomer al gestart en duurt in eerste instantie twee jaar. Bij het onderzoek wordt gewerkt met drie groepen koeien: dieren met een normale droogstand van zes tot acht weken, dieren met een droogstand van 4 weken en dieren die geen droogstand krijgen. Bij het onderzoek is er naar genoemde ziekten ook aandacht voor de kalvergezondheid, melkproductie, persistentie en een economische evaluatie. In een later stadium willen de onderzoekers ook nog kijken naar veranderingen in het gedrag van de koe.

In de gewone melkveehouderij is een droogstand vóór afkalven van 6 tot 8 weken gangbaar. Uit internationaal onderzoek is al bekend dat voor een maximale melkproductie in het begin van de lactatie een droogstand van 6 tot 8 weken ook optimaal is. Aan het begin van de lactatie worden koeien doorgaans echter ook geplaagd door een hoge ziekte-incidentie, waardoor dieren uitvallen en extra antibioticagebruik plaatsvindt in de periode rond afkalven. De hoge ziekte-incidentie wordt vooral toegeschreven aan de negatieve energiebalans en een beperkte voeropname in het begin van de melkgift.

integrale benadering

De verwachting van de onderzoekers van WHY DRY is dat door het verkorten of weglaten van de droogstand, de melkproductie verschuift. Die zou niet meer pieken in deze kritische periode direct na afkalven, maar verschuiven naar de periode vóór het afkalven, wanneer de koe juist gemakkelijk in haar energiebehoefte kan voorzien. Gunstig gevolg zou dan zijn dat er minder risico is op ziekten, zoals slepende melkziekte en een mindere vruchtbaarheid van de koeien.

Het verkorten van de droogstand is echter meer dan enkel het later of niet droogzetten van koeien, tekenen de onderzoekers van WHY DRY aan. Het gaat volgens hen om een integrale benadering, waarbij ook veranderingen plaatsvinden in voerrantsoen en diermanagement. Dat is nodig om de periode met verkorte droogstand goed tot z’n recht te laten komen. Dit betekent dat een verkorte droogstand een systeeminnovatie zou zijn voor de melkveehouderij. Het kan daarmee interessante perspectieven openen voor een beter welzijn en duurzaamheid van melkvee, meer werkplezier bij de veehouder, vermindering van antibioticagebruik en een hogere voedselveiligheid.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  lol

  melkpiek verschuift naar voor het afkalven? En hoe zit het dan met die oh zo belangrijke biest van het kalf?

 • no-profile-image

  onno

  Is al onderzocht, werkt niet...

 • no-profile-image

  gekke henkie

  doe ik al jaren.geen opstartproblemen meer en geen rantsoenovergangen.

 • no-profile-image

  wout

  gebeurt me soms ivm het gebruik van een eigen stier en dus bij onbekende dekdatum kan het iedereen afraden melkproductie komt niet op gang en het levert erg kleine kalveren op waarschijnlijk omdat de energievoorziening niet op pijl te houden is met een snelgroeiend kalf en te weinig ruwvoeropname ivm ditzelfde kalf.

Of registreer je om te kunnen reageren.