Home

Achtergrond 116 reacties

'Nog tien Oostvaardersplassen er bij'

Nederland zou er nog tien natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen bij moeten maken. Dat vindt Frans Vera, een van de grondleggers van het Nederlandse natuurbeleid.

Behalve tien 'Oostvaardersplassen' er bij (elk 6000 hectare) zou van de Veluwe één aaneengesloten natuurgebied gemaakt moeten worden. 'De schaal van natuurgebieden mag groter', betoogde Vera dinsdagavond in Amsterdam. Hij hield daar de H.J. Schoolezing, die is ingesteld door het weekblad Elsevier en is genoemd naar een voormalig hoofdredacteur.

Vera, nu in dienst van Staatsbosbeheer, is bioloog en geldt als drijvende kracht achter het huidige natuurbeleid van het ministerie van Landbouw. Hij is bedenker van de Oostvaardersplassen, de verruiging van de uiterwaarden ('Plan Ooievaar'), de invoering van runderen en paarden als grote grazers en van de Ecologische Hoofdstructuur.

Kern van Vera’s betoog is dat de natuur in Nederland verder terug moet naar zijn oorsprong, waarbij het een handicap is dat bijna niemand zich nog kan voorstellen hoe die er uit ziet. Daardoor nemen velen nu gemakkelijk genoegen met 'boerennatuur', die helemaal geen natuur is. Vera vindt dat ook wolven horen bij de natuur in Nederland. 'Maar ik kan dat niet te hard zeggen anders wordt ik weggeleid door mannen in witte jassen'.

De bioloog kreeg vanuit het publiek veel kritiek op het doodhongeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen gedurende de winter. Vera vindt echter dat die sterfte bij de natuur hoort. Het versterven zou voor de dieren minder onaangenaam zijn dan die voor mensen lijkt. Daarom is hij er tegen dieren door afschieten uit hun lijden te verlossen, zoals onder politieke druk is afgesproken.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ben maar niet bang Koetje Boe, die 10 killing fields gaan er echt niet komen. Maar dan die LTO-voorzitter. Sinds wanneer kan LTO bepalen welke gronden er al dan niet onder landbouw of onder natuur gehouden worden? Daarover beslist nog altijd de politiek. Laat die vent nou maar gaan doen wat LTO altijd al voor de boeren deed: geen reet!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Vraagtekenpuntjesman, wat is er mis mee als lezers of lezeressen van deze site de link www.oostvaardersplassen-sterfte.nl doorgeven, zodat iedereen kan zien wat er zich in Kamp Vera heeft afgespeeld? Alleen algemene bekendheid van deze dierenbeulerij kan herhaling ervan voorkomen. Niks mis mee toch?

 • no-profile-image

  Piet

  Wat een idioot is die man zeg. We leven met 15 miljoen mensen in een soort van grote stad. Daar past geen natuurpark á la Yellowstone in. En als je terug wilt naar de oernatuur, pakken we dan die van 100, 500, 1000, 10.000 of een miljoen jaar terug? Of gelijk maar 13,5 mld?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritische Lezer, het genetisch gemanipuleerde WUR-gedrocht dat wij inmiddels herkennen als Homo sapiens neanderthalensis varietas pijppii (Herkauwer 2010), heeft géén hoorns en nauwelijks kop of ballen! Dat is juist het probleem. Ik wil hem best wel uit het Ovpl-moeras trekken, maar kan er geen houvast aan vinden. Want we weten allemaal immers hoe glibberig die Vera is. Zelfs nog met geen verlostang aan te vatten! Bovendien zak ik bijna weg in het SBB-drijfzand! Mocht ik hem vandaag alsnog in de tang kunnen nemen, dan zal ik het Gert laten weten als ik hem klandestien in de Onzalige Bossen heb uitgezet. Krap ingerasterd, geoormerkt, gechipt en gesteriliseerd. Zoals het hoort met alle grazers die er in onze fakenatuur worden uitgezet!

 • no-profile-image

  dirk

  Sterk stuk ,Rose!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Rose, eindelijk iemand met een brede visie en een bezonken oordeel over deze problematiek. Er is hoegenaamd geen speld tussen jouw uiteenzettingen te krijgen (of het moest de purperreiger zijn, die juist heel weinig van cultuur moet hebben en het liefst in ouderwetse poldersloten en verlandende veenpoelen foerageert) en je zou feitelijk beleidsdirecteur bij SBB moeten zijn. Of nog beter: bij LNV! Waarom? Welnu: op een juniavond in 1993 wandelde Frans Vera in de uiterwaarden van de Waal. Boven het hoofd van het kleine gezelschap bij vrijwel iedere stap volop alarmerende grutto's en alom in de hooiweiden tureluurs, kieviten, scholeksters en ook een menigte aan patrijzen, zomertalingen, veldleeuweriken, graspiepers, gele kwikstaarten en grauwe gorzen. Zélfs de zeldzame Kwartelkoning liet zich horen! Volgens Vera was het "doodzonde om onze kostbare natuur te verkwanselen aan zulke cultuurvolgers!" Vera werd geattendeerd op het unieke ecologische fenomeen dat onze weidevogelgemeenschap is en nergens ter wereld zijns gelijke kent. En op de Rode - en Blauwe Lijst status van veel van die vogelsoorten. Maar het aartsarrogante Amsterdammertje vond dat er zachthoutooibos moest komen. En jaarrond begrazing. En aldus geschiedde, want gans beleidsmatig Nederland leek collectief geinfecteerd te zijn met het bewustzijnsvernauwende Natuurontwikkelprion. De Oostvaardersplassen waren destijds nog het unieke en zich ongestoord natuurlijk ontwikkelende zoetwatermoeras waarin de successie van de rietmoerassen werd gereguleerd door de aquatisch grazende grauwe ganzen, waarvan ook een groot deel van de Noordeuropese populatie in het gebied komt ruien. Tot wel 80.000 grazende vogels! Ook daaraan had Vera geen boodschap, want samen met compaan Harm de Jong (destijds NB-consulent in Flevoland) en nog een zwerm malloten plempte hij het inmiddels hermetisch afgerasterde gebied vol met herten, konikpaarden en Heckrunderen. Wat er daarna gebeurde weten we intussen allemaal, maar zij die dat emotioneel aan kunnen moeten maar eens naar de site www.oostvaardersplassen-sterfte.nl gaan. Dan is te zien dat jij geen woord teveel zegt door deze praktijken te vergelijken met de experimenten in het Derde Rijk. Ik wil nog dit daaraan toevoegen: kleedt Vera, de Jong en beheerder Breeveld in Feldgrau en zet hen een stahlhelm op. Je zult verbijsterd zijn! Dan nog iets over onze wilde ganzen. Die komen al miljoenen jaren in onze contreien voor: vroeger in grazige rivier- en kustvlakten, op natte heiden en in open hoogvenen. Maar naarmate het land steeds verder in cultuur werd gebracht ontwikkelden veel soorten zich tot cultuurvolgers. Vera cs hebben nu waangedachten over kudden grote grazers die zich vrijelijk in Europa moeten kunnen verplaatsen. Zoiets kunnen anno 2010 inderdaad alléén patienten van De Gelderse Roos, Coudewater en andere psychiatrische inrichtingen bedenken. In mijn visie zijn de Europees-Aziatische ganzenpopulaties, macro-ecologisch bezien, te vergelijken met de in Afrika rondtrekkende kudden grazende zoogdieren. Ook ons land wordt ieder winterhalfjaar door grote scharen van die hoognoordelijke gasten bezocht, omdat hun broedgebieden dan voor hen onleefbaar zijn. We zien echter een steeds sterker onverdraagzaamheid groeien tegen de ganzen. Dat is vooral een gevolg van het ontstaan van een grote Nederlandse broedpopulatie van grauwe- en andere (dikwijls voor jachtdoeleinden uitgezette of uit gevangenschap ontsnapte) ganzen. Als die dieren al tot een vijandige opstelling van de mens leiden, dan hoeft er over grote kudden vrijlevend rondtrekkende zoogdieren nog niet eens gedroomd te worden. Ten slotte: in de Waaluiterwaarden waarvan zojuist sprake was broedt al vele jaren vrijwel niet één (zegge 1) weidevogel meer. Daarentegen zijn merel, koolmees, heggenmus, winterkoning, boomkruiper, grote bonte specht, vink en andere doodgewone park en tuinvogels er bijzonder talrijk. Met dank aan natuur- en realiteitsverkrachter nr1: Frans Vera! Het Amsterdammertje!

 • no-profile-image

  Erwin

  Laat ze snel in Frankrijk gaan wonen, daar ligt al veel natuur. Kost niets!!!! Laten ze Nederland onderhand is met rust, al die goede landbouwgrond vernielen. Ze denken zeker dat al het voedsel uit een pak komt!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Da's een goeie Wim. Maar hoe kopieer ik het dan van mijn tekstverwerker naar het berichtenvak?

 • no-profile-image

  ??

  @Katja, jij hebt echt niet begrepen, dat je niet veel hebt te melden heb je al vaak genoeg laten zien.
  Dan hier nogmaals voor jou, de reactie van de AID:
  Bedankt voor uw bericht. Uw vraag over de Oostvaardersplassen is een terechte vraag. Echter is het zo dat er in Nederland 2 gebieden zijn uitgezonderd van de gangbare regelgeving, waaronder de Oostvaardersplassen. In dit gebied worden de dieren, waaronder ook de runderen, gezien als wild en niet als landbouwhuisdier.
  Derhalve hoeft men hier zich niet te conformeren aan de Regeling dierlijke bijproducten 2008. Meer informatie over de Oostvaardersplassen kunt u vinden op http://www.staatsbosbeheer.nl/
  Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Rose en Exact, het overkomt mij ook nogal eens dat er door een ongelukkige toetsaanslag hele lappen tekst zoek raken. Er is zo zelfs wel eens een heel manuscript verdwenen, maar daar had ik wel een backup van bewaard. Maar de Agd-redactie zou er wellicht voor kunnen zorgen dat voor de forums ingetoetste teksten niet plotseling gewist worden als er een leestekentoets wordt aangeslagen. Want dan moet zo'n tekst uit het hoofd weer opnieuw worden getypt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Lieve Rose, Kritische Lezer betuigde gewoon zijn instemming met het geschrevene door dit met 'Het zei zo' te beamen! Maar er is veel méér. Ik werk al heel lang samen met Spotvogel en wij ontdekten, hoe in 1997 de Varkenspest vanuit het Oostduits-Poolse grensgebied tot ons kwam. Wij voelden in 2001 meteen aan waarom de Mkz-uitbraak zich klinisch-voorspelbaar ontwikkelde. Spotvogel nam in 2003 het voortouw door dag na dag het verloop van de zogenaamde vogelgriepuitbraak te volgen en te relateren aan projectgerichte ontwikkelingen die hij vanachter zijn Wagenings bureau om zich heen zag plaatsvinden. Compleet met het formeren van teams voor de toekomstige reconsructiegebieden, die op datzelfde moment met geweld ontruimd werden! De dossiers van Spotvogel kun je simpelweg googelen, of bij de boekhandel bestellen: Spotvogel 'de Pestvogels van Veerman' ISBN 9051794355 en 'Wachten op de Pandemie' ISBN 9789051796056.

 • no-profile-image

  wat

  Al duizenden jaren bemoeid de mens, waar die ook komt, zich met de natuur. Er is niks natuurlijk aan om in een dichtbevolkt land je niet met de natuur te bemoeien.

 • no-profile-image

  gert

  Verburg houdt weer een conferentie over voedselschaarste.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Ik weet wat beters Gerrie. Bij de Pampushaven ligt een omrasterd balsatkeiendepot van waterstaat. En er vlak naast staat jaarrond dagelijkse een friettent. Als Vera daar nou es werd ingeschaard dan kon hij de hele winter kouwe keien vreten en staren naar warme happen kanende medemensen. Nét zoals die grote stier die ik afgelopen winter maanden lang door het Ovpl raster heen naar het gras op he talud van de Oostvaardersdijk zag staren. Ik mot voor mijn werk 7 dagen per week naar Lelystad en zal niet te beroerd zijn om Vera dagelijks de emballage van mijn voedsel door het raster heen aan te reiken. Want een lege maag is ook zo zielig hé! (die stier is te zien op www.oostvaardersplassen-sterfte.nl)

 • no-profile-image

  Gert

  In de goede oude tijd werden dit soort mensen ergens in een bosrijke omgeving liefdevol verpleegd , nu trekken ze aan de touwtjes . Waar is het toch allemaal mis gegaan, zucht

 • no-profile-image

  Liever natuur dan voedsel

  Nog 10? Ik zou maar 1 grote Oostvaardersplas maken van heel Nederland. Dan lezen we binnenkort: voedselrellen in Nederland zoals nu in Mozambique!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Meneer Vera heeft zelf al door waar hij thuis hoord nl achter de dubbele deuren. Blijf maar dromen mensen want dat gebeurt niet. Bij jullie werkt het hetzelfde als bij ons. Mocht Frans Vera ooit gestraft worden voor wat hij in de oostvaarderplassen heeft aangericht gebeurt dat dmv een promotie.

 • no-profile-image

  Taco

  Kern van Vera’s betoog is dat de natuur in Nederland verder terug moet naar zijn oorsprong. Hoezo, 70 jaar geleden leefde de bruinvis nog waar nu zijn grote grazers lopen( wat er van over is ) . Ik geloof dat de heer Vera zijn eigen beleid tegenwerkt

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  Niemand weet wat natuur eigenlijk is ? Jawel, ik ken er 1 die dat wel precies weet! De natuur zelf, stelletje morons..die weet precies welk plantje waar moet komen, en doet dat zonder kosten en zonder vergaderbaar plan van aanpak maar wel efficient en effectief zolang er maar niet ingegrepen wordt door de mens. Maar de groene maffia, ik gebruikte dat woord in 2004 voor t eerst in PZC en BN/deStem, die heeft een ideaalbeeld voor ogen wat geen waarde heft want het getuigt niet van enig inzicht.
  Hoe ze denken vind je o.a. op http://www.verkniptlandschap.nl/meldingen/zeeland/groene-leugen
  En als je wil weten hoe het landschap/de natuur eruit zag vroeger kijk je o.a. hier http://www.wazamar.org/Nederlanden/pre-pro-hist.htm (dat wordt weer inpolderen , jongens ! )

 • no-profile-image

  onno

  Je moet hem nageven dat hij wel lef heeft om zo iets te zeggen. Maar goed, het tekent het absolute debilism wat er in de Nederlandse landbouw aan de gang is.

 • no-profile-image

  koetje

  Vreemde reactie Onno,vul voor landbouw even Den Haag in.Boeren zijn ook maar puppets on a string.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Die mannen in witte jassen zijn sowieso geen overbodige luxe lijkt me.

 • no-profile-image

  Wim

  Beste tekstverliezers. Schrijf je bijdrage aan de discussie gewoon in je tekstverwerker en kopieer dat naar het berichtvak in het reageerscherm. Kan je ook nog beter je reactie doorlezen voor je die plaatst. Geeft een nog betere kwaliteit van je overpeinzingen. Groeten.

 • no-profile-image

  ??

  De alle namen inlog van onze grote vriend is ook weer bezig. Dat die website goed is, dat ie er is, moet dat in elk bericht herhaald worden?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Rose, heel veel dank voor jouw messcherpe uiteenzetting van de werking van emotie en gevoel in onze psyche. Heel veel wetten, besluiten en verordeningen komen tot stand op een wijze waarbij emotie en gevoel buitengesloten worden. Politici als Balkenende en Hirsch Ballin beschikken bijvoorbeeld ieder op hun eigen wijze over een overdosis aan intelligentie maar in hun bovenkamer is zeer weinig ruimte gereserveerd voor emotie en humaan gevoel. Vanuit een dergelijke wereldbeleving doet alleen het doel er nog maar toe en spelen de middelen feitelijk niet of nauwelijks nog een rol. Datzelfde zien we ook weer terug in het natuurbeheer. Frans Vera is al méér dan 20 jaar bezig om koste wat het kost ZIJN doel te bereiken. Dat dit het unieke oorspronkelijke natte ecosysteem van ons twintigste- resp een en twintigste eeuwse land compleet naar de mallebiezen helpt wil of kan hij niet inzien. Want hij vind dat het zo moet: basta! Zulk een star gevoelsleven kenmerkt in het algemeen mensen met een autistische handicap. Wonderlijk genoeg lijkt ook de beheerder van de Ovpl Hans Breeveld met zulk een afwijking behept te zijn. Of toch niet? Van Breeveld is namelijk meermalen gebleken dat hij glashard liegt en onwaarheden verkoopt over het disfunctioneren van het totaal verworden Necrosysteem dat 'Oostvaardersplassen' heet. Hij probeert zélfs touringcars vol excursiegangers wijs te maken dat het een normaal natuurlijk proces is dat grazers alle bomen en struiken in hun graasgebied volkomen ontbasten en doen afsterven en dat de bomen daar zélf een smaakstofafweer tegen ontwikkelen. Iets wat een proces van tientallen of honderden eeuwen is! En zo heb ik Breeveld dermate vaak op aperte leugens betrapt dat het duidelijk werd: die man is een notoire leugenaar die ten koste van alles zijn baantje wil behouden. Zie hem maar als kampbeul, die braaf het meedogenloze beleid uitvoerd dat hem van boven af wordt gedicteerd. Van bovenaf: daar zetelt Chris Kalden als algemeen directeur van het door een andere gevoelsgestoorde, Cees Veerman, verzelfstandigde SBB. En derhalve als hoofdverantwoordelijke voor het dierenmassacre van afgelopen winter! Kalden is veterinair maar bovenal was hij véél te lang topambtenaar. In de functie van DG op LNV saneerde hij koel en emotieloos honderden ambtenaren weg met zelfbedachte kreten als "meer arbeid met minder handen","meer zien met minder ogen" of "meer zeggen met minder monden"! In zijn dossier 'de Petsvogels van Veerman" vatte Spotvogel het monstrum Kalden samen in de oneliner "méér ouwehoeren met minder hersens!" Vanzelfsprekend schopte zo'n man het ook nog tot SG op LNV, waar hij de eveneeens zwaar gevoels- en besefgestoorde Tjibbe Joustra opvolgde! Helemaal conform de Wet van Behoud van Ellende! Als mensen humaan gevoel ontberen, dan worden daar niet alleen medemensen maar dikwijls ook dieren het slachtoffer van!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Je hebt gelijk Rose, maar niemand heeft toch gezegd dat er van nature geen ammoniak in de natuur voorkomt? Dat maakt namelijk deel uit van de totstandkoming van natuurlijke landschapsecologische patronen en processen die ecosystemen gevormd hebben tot zoals wij die thans kennen. En in de situaties die jij schetst is het een zeer lokaal gebeuren. Want broedkolonies en vogelrustplaatsen zijn sterk plaatsgebonden. Daarom is het in veel N2000 zaak om extra scherp op de ammoniakaanvoer vanuit de landbouw te letten.

 • no-profile-image

  rose both

  Op de website van Staatsbosbeheer
  08-09-2010
  Ecoloog Frans Vera heeft dinsdagavond 7 september de HJ-Schoolezing gegeven in de Rode Hoed in Amsterdam. Naar aanleiding van deze lezing is in Trouw van woensdag 8 september een artikel verschenen met de kop 'Verboden voor boeren'. Staatsbosbeheer herkent zich niet in de kopkeuze en betreurt het polariserende beeld dat hierdoor zou kunnen ontstaan. Door het artikel zou de indruk gewekt kunnen worden dat Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie zich afzet tegen de volksvertegenwoordiging, de landbouw of andere maatschappelijke organisaties. Van dat beeld distantieert Staatsbosbeheer zich.

 • no-profile-image

  online

  Waarom wordt er nou niet s een keer een instantie oid opgericht of aangewezen die bepaalt Wat Waar en Hoe... zodat niet jan en alleman via bureaucratische truuckjes onzinnige onnodige en geldslurpende projekten gaat verzinnen... What's next? Ik zei t laatst al what's next? Nou dit dus, en maar weer met stront smijte richting de boeren... jammer... een ieder l#lt weer voor z eigen hachje en de natuur heeft er weer geen baat bij

 • no-profile-image

  dier

  Die meneer Vera is een heel griezelige man. Ik denk dat hij kikt op het creperen van dieren.....

 • no-profile-image

  ??

  Kan je ook niet papagaaien Katja?
  nog geen uur ervoor het zelde gepost of moeilijk te onthouden met al die bijnamen?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Laat ik eens beginnen met die boomschors. Willem. Wordt wakker man! Dit forum gaat helemaal niet over 'natuurfreaks', wakker dier of PvdD, maar over de idiotie van de totaal krankzinnige natuurverwoester, dierenfolteraar en WUR-professor Frans Vera en zijn achterlijke waangedachten. Als jij ook maar iets zinnigs te melden had dan zou je weten dat er in de hele hedendaagse Oostvaardersplassen zélfs geen boomschors meer te eten is voor de dieren die daar opgesloten zijn en gelaten op de volgende winter wachten. Beste Piet, als we naar de Ovpl kijken dan ziet Vera de natuur uit de tijden van de (door de Edelgermaanse gebroeders Heck als Heckrund teruggefokte) Oeros als zijn ideaalbeeld. Daar horen dan vanzelfsprekend ook Reuzenherten bij. En Wolharige neushoorns, dito mammoeten, Rendieren, Sabeltandtijgers et cetera. De bijbehorende mens kennen we als de Neanderthaler. Die leefde oorspronkelijk in het Duitse Neanderthal, maar ziedaar: er is een genetische variant ontstaan in de Amsterdamse Pijp. Die vorm noem ik Homo sapiens neanderthalensis varietas pijppii. Het lijkt me een goed idee om dat wangedrocht op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen! Al was het maar om ons land en onze landelijke gebieden voor nog meer ruecksichtslose waanzin te behoeden.

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Bekijk het wetenschappelijk product van WUR Professor en SBB-kampbeul Frans Vera op www.oostvaardersplassen-sterfte.nl En stel uzelf de vraag: willen we dit komende winter weer? En in de toekomst het tienvoudige hiervan? Ikke niet. Gedsie!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Ziet het werk van Vera op www.oostvaardersplassen-sterfte.nl

 • no-profile-image

  rose both

  Geen punt herkauwer, ik schrik me zelf lam van alle tikfouten die ik over het hoofd zie als ik al tikkend probeer mijn gedachten goed te verwoorden . Het kleine schermpje dat daarvoor ter beschikking staat is eigenlijk waardeloos!
  Ik vind het erg lastig om daarop mijn eigen teksten terug te lezen en goed te corrigeren. Pas als de hele tekst op de site staat zie ik wat ik allemaal aan fouten over het hoofd zag. Ligt natuurlijk aan mijzelf, maar het valt mij wel op dat ik op een groter scherm mijn eigen tikfouten wel goed zie staan.
  Dank voor ieder niet me nog niet heeft verketterd wegens tikfouten want daar gaat het ook niet om. Ik ben er heel blij mee dat we hier op inhoud reageren.

  AGD verklaart dat er straks grote veranderingen komen op de site.

  Dan mag ik van harte hopen dat het kleine snertschermpje waarmee nu gewerkt wordt voor reacties wordt vergroot tot een werkelijk goed hanteerbaar formaat.

  En als ik dan toch aan het wensen ben: ADG fee, zou het mogelijk zijn dat de taal corrector wordt ingevoegd?
  En nog wat: wil een redacteur of een student die een afstudeerscriptie moet schrijven eens de moeite nemen om
  de reacties inhoudelijk nader te bestuderen? ik wil wedden dat er een aantal grote lijnen te vinden zijn.
  Maar ook nieuwe inzichten en taboe-onderwerpen zoals zelfdoding.
  En hoe dat nu allemaal komt.

  Aan iedereen zou ik willen vragen om náást het gif spuwen, wat beslist heel belangrijk is, en wat ik ook echt wil toejuichen dat dat gebeurt want het is de befaamde uitlaatklep die broodnodig is, echt heel erg nodig is, en náást het aangeven van analyses , die ook heel nuttig zijn, beslist ook te willen aangeven hoe de ervaring leert dat we een stabiele basis voor de gemeenschap kunnen bouwen.

  Er zit hier een schat aan kennis inzicht en wijsheid bij de reageerders, die ik in ieder geval loof en prijs dat ze de tijd nemen, die zo ontzettend schaars is.

  VOor iedere boer en meedenker die hier vrijuit schrijft, driewerf hoera. Had ook duizendwerf kunnen schrijven, want het is heus een heel werk.

  En voor alle anderen die nog boeren en zich uit de naad werken of vanuit andere hoofde bijdragen en zélf blijven denken: dank je wel!!
  Dit moet ik echt even uit de grond van mijn hart zeggen want mijn hart bloedt voor allen die zo getrouw zijn en die zo in het achtertouw van de maatschappij zjin gedrukt onder het mombakkes van zelfstandig ondernemerschap.
  Dat is overigens heel belangrijk maar het mag geen uitbuiting worden.

  Daarover in een andere bijdrage.

 • no-profile-image

  rose both

  Dank Herkauwer,

  de verwijzingen naar Spotvogels werk zijn mij opgevallen maar waar dit werk te vinden of te verkrijgen is is mij totaal onduidelijk.
  Overigens is bekend dat in de BSE tijd en de illegale handel in geneesmiddelen ook doden zijn gevallen vanwege dreigementen.
  Evenzeer is bekend hoe emotioneel de zelfbenoemde voorstanders en "advocaten" van de natuur kunnen zijn en hoe dat wordt gevoed en aangegrepen als basis voor het natuurbeleid. We weten ook sinds een zekere dag in mei. wat een kortsluiting vermag bij iemand die voor de natuur opkomt en dan blijkt daarvoor levend wezens te kunnen doden en vele andere eindeloos te treiteren.

  Er is een veearts op de Veluwe die gestopt is met zijn werk omdat zoals hij zei "de boeren voelen zich bedrogen ... en dat zijn zij ook "
  Hij kan er nog niet over uit.
  En zo zijn er meer, vele academici ook, die zouden kunnen waarschuwen en zouden kunnen meedenken maar dat gewoon niet durven - bang voor de consequenties. Maar beste mensen als het zo door gaat komen er ook door ieder ongewenste en onvoorziene consequenties aan. We zullen allemaal , links of rechts, bioloog of boer wel moeten denken en bijdragen en doorgaan daarmee. We staan met elkaar te redekavelen terwijl er om ons heen donkere wolken aan komen drijven. We kunnen ons beter redden door daar eens acht op te slaan. Het is net alsof we de paarden in de wei bediscussieren terwijl er groot onweer
  aan komt. Die paarden ( onze samenleving) moeten wij met zijn allen tijdig op stal (op orde ) zien te krijgen

 • no-profile-image

  Bergop

  Terug naar de oorspronkelijke natuur? Wanneer is dat? Het jaar 3000 v. Christus, jaar 0, of vul maar in. Misdadige gedachte om vruchtbare landbouwgrond in een goed groeiklimaat niet voor productie te gebruiken. In producerende landbouwgrond is ook veel wild/natuur aanwezig, dus het is maar net door welke bril bekijkt men dit.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als ik zulk soort verhalen lees, dan ben ik maar wat blij dat Geert Wilders weer aan tafel zit om een rechts kabinet mogelijk te maken. Prachtig hoe hij gisteren de linkse hoek, maar met name Femke Halsema, te kennen gaf "er alles aan te doen dat ze de treveszaal niet zou bereiken".

 • no-profile-image

  de Lange

  De beste meneer Vera is even vergeten dat de Oostvaardersplassen een van de meest vervuilde natuurgebieden is in nederland, en niet door afval! maar door mest van de TE grote kuddes die daar rondlopen. Is dit niet helemaal het tegenovergestelde van wat de overheid met de huidige nitraatrichtlijnen wil bereiken. Dus tel uit je winst als er nog 10 soortgelijke natuurgebieden komen.

 • no-profile-image

  jacobsdistel

  Het is te hopen dat ons nieuwe kabinet met deze man niet tot 67 wacht maar onmiddelijk de laan uitstuurd met behoud van een kleine uitkering.
  Hiervoor mag hij met een oude zeis de "nieuwe natuur" in distels maaien.

 • no-profile-image

  koe bufel

  geef die man enkele reis afrika.waar hongers noot is.dan kan hij daar verder met die waan zin.

 • no-profile-image

  onno

  Ik bedoelde eigenlijk ook Den Haag, beleidsmakers voor de landbouw. Triest...

 • no-profile-image

  bulla omar

  Een enkele reis naar Afghanistan met deze man. Is hij in een keer terug in de tijd.

 • no-profile-image

  Veluwe

  De hele Veluwe natuurgebied? Tip voor heer Vera om eens uit zijn kantoor te komen en over de Veluwe te rijden. Die groene vlek op de landkaart is in werkelijkheid gewoon bewoond en beboerd gebied. Als de heer Vera graag natuur wil maken -er vanuitgaande dat dat kan- kan hij beter pleiten voor het doorsteken van de Nederlandse zeedijken en in de ondergelopen Randstad marinebioloog gaan spelen. Voor andere experimenten: Rottemerplaat is ook nog vrij...

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dit was een reactie op 11:35.

 • no-profile-image

  freek

  las ik dat goed werd hier voorgestelt deze man in het park op te sluiten met pijl en boog. dat klinkt als jagen dat gaat nooit door want herkauwer schrijft het in een zwart boek en doet per direct aangifte word Frans V per abuis afgevoert door het blauw. beter zou zijn vol stoppen met bolletjes en op het vliegtuig naar tailand zetten wel even laten weten dat hij er aan komt

 • no-profile-image

  rose both

  Beste herkauwer.


  Inderdaad, recht zo die gaat!
  Niemand heeft gezegd dat er géén ammoniak voorkomt in de vrije natuur. Niemand heeft bovendien gezegd dat er wél ammoniak voorkomt in de vrije natuur.
  Er wordt alleen maar geklaagd over de ammoniak-emissie van boeren.

  En inderdaad gaat het om plaatselijke situaties...waarbij het goed kan zijn te bedenken waarom dat zo is.
  Wat is eigenlijk een plaatselijke situatie?
  Een plas is een plaatselijke situatie.
  Een stad ook. De wereld bestaat uit plaatselijke situaties...

  Misschien goed om ook even stil te staan bij het onmiskenbare gegeven dat de mest/poep van vogels evenzeer afkomstig is van voedsel als bij elke andere levende soort ook.

  Dat brengt ons op de vraag waar dat voedsel vandaan komt en dat brengt ons vanzelf bij het verschijnsel "cultuurvolgers".
  Dit betreft verschillende diersoorten die in nauwe relatie met de soort mens bestaan.

  Zo komen ganzen, en ook purperreigers heel graag fourageren op land waar de soort mens het erg aantrekkelijk weet te maken.
  Ook de bekende weidevogels zijn cultuurvolgers. Door achteruitgang in het areaal weidegrond gaat de weidevogel -populatie achteruit.
  Zelfs de vos wordt tot cultuurvolger gerekend omdat de vossen in Londen en in andere steden al prima geleerd hebben uit de vuilnisbak te eten. Duiven hebben zwarte bessen ontdekt, ook in de tuinen van particulieren overigens. Kraaiachtigen genieten van de insectenrijkdom van de schilderachtige rieten daken en vernielen dat en passant. En de mens legt er weer een peperduur nieuw dak op. Mussen genieten van de broodkruimels van het tafellaken; spreeuwen genieten van kersen, merels van... noem maar op.

  Misschien dat er nog een aanzienlijk verschil is tussen de ondersoorten "homo agraricus" en de "homo " stedeling-us," waarin ook weer diverse subsoorten te onderscheiden zijn, maar het onderscheid tussen cultuur- en natuur is helemaal niet strak te trekken.

  Het is dan ook eigenlijk een vreemd verschijnsel dat de mens in het natuurbeleid vierkant buiten de definities van natuur is gehouden

  De mens is immers ook een levend wezen en algeheel verweven met al wat leeft.

  En dan nog wat: als de mens wordt uitgesloten van natuur... mag men dan eigenlijk de hoge aantallen ganzen etc. die zo graag grazen op de door de mens verzorgde gebieden wel tot natuur rekenen? En al die andere soorten die in de stad leven ?

 • no-profile-image

  gert

  ???? hoe vaker ,hoe beter !!!

 • no-profile-image

  Han

  @Erwin. Dat meen je niet, Frankrijk verdient beter. Geef de heren een enkele reis Rusland daar liggen miljoenen hektares marginale grond braak, pracht natuurgebieden van te maken. Zelfs import van vossen, wolven, beren en elanden is overbodig ze leven er al. Maak het park zo dat bezoek mogelijk is en je geeft het land een extra boost richting >recreatie<. Poetin zal de heer Vera met open armen ontvangen, helemaal als hij nog wat geld meeneemt.

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Veluwe, Frans Vera is geboren en getogen in hartje Amsterdam. De Pijp! Daarom kunnen ze hem beter laten snorkelen in de grachten.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Herkauwer, volgens mij sta jij te trekken aan een dood heckrund. Zoals Gert uit Noord-Holland al opmerkte: deze mensen werden vroeger liefdevol verpleegd in de bossen. Tegenwoordig maken ze de dienst uit.

 • no-profile-image

  rose both

  L.S.

  Vermesting van natuurgebieden.. dat is niet alleen aan de orde in de Oostvaardersplassen. Wat te denken van de waterrijke gebieden waar kolonies watervogels alles onderschijten. Aalscholvers, (purper)reigers... ganzen, Ammoniak komt wel degelijk ook in de "vrije natuur" voor.

 • no-profile-image

  veelluwe

  De grondlegger van natuurbeleid...dus er is pas sinds Frans Vera natuurbeleid in Nederland? Laten we ons toch niet te druk maken om deze man. Hij krijgt nu teveel aandacht en laat daarbij een te groot ego zien. Wel ondoordacht dat we zoveel geld spenderen aan de uitvoering van zijn plannen. Ach, moeder aarde en hier op de Veluwe overleven we Fransje wel...Kom maar op.

 • no-profile-image

  Mels

  Zoals deze malloot zelf al zegt:afvoeren door de witte jassen en opereren aan zijn stembanden graag.

 • no-profile-image

  koetje

  Mannen met witte jassen?Laat die man los in Afrika,zonde van het geld om die man hier te verplegen in een gesloten inrichting.

 • no-profile-image

  Maak 't

  Zal hij wel niet willen, in Afrika is geen geld.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  En zo'n dwaas is één van de belangrijkste adviseurs van Gerda Glossy
  Extreem links trekt gewoon aan de touwtjes in Nederland

 • no-profile-image

  koetje

  Mee eens Herkauwer,dat geleuter hier over links of rechts werkt alleen maar averechts.Wat wij hier in dit land nodig hebben zijn politici met kennis van zaken.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo is dat Koetje Boe. Het probleem met veel te veel hedendaagse politici is dat ze dikwijls nauwelijks kennis van zaken hebben over de portefeuilles die zij beheren. Dat wordt er niet beter op met partijen die zich inhoudelijk en kwalitatief slecht of niet voorbeiden op regeringsdeelname, zoals LPF en nu weer de PVV. Maar ook de VVD heeft al meermalen na stembuswinst een beroep moeten doen op mensen die soms dan eerst nog snel partijlid moesten worden, zoals indertijd Pieter Winsemius. Soms liep dat echter faliekant verkeerd af. Denk aan Charles Swietert en Philomela Bijlhout! Als de politiek zélf al brandhout maakt van de kwaliteit van parlement en kabinet, dan valt er voor ons landbouw- en natuurbeleid het ergste te vrezen.

 • no-profile-image

  boerke

  Dhr Vera kan alvast beginnen met kopen uit eigen zak. Wat belet hem?

 • no-profile-image

  Natuurbeeld

  Heerlijk, die gedachten van Frans Vera. Op zich helemaal met zijn lezing eens, alleen wat weinig aandacht voor de maatschappelijke emoties. Natuur door landbouw is inderdaad onzin, al dat geld voor weidevogels is voor niets. Ik denk alleen dat het realistischer is om NL te gaan zien als een grote stad met plantsoenen, kinderboerderijen en safariparken (OVP/Veluwe) en voedselproductie-eenheden (landbouw).

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Hoezo landbouw? We kunnen toch gaan jagen in de safariparken? Immers, terug naar de natuur!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het zou verstandiger zijn van die man om zich druk te maken om de enorme omvang van de kap van oerwouden ipv onzin uit te kramen over nog 10 Oostvaardersplassen in een klein landje als Nederland. Mij lijkt het beter om de Oostvaardersplassen weer te ontginnen en geschikt te maken als landbouwgrond. Het brengt veel meer op, de dieren die er lopen op landbouwbedrijven worden niet verwaarloost en het is een landschap wat hoort bij Nederland

 • no-profile-image

  Han

  Begrijp ik dhr. Vera goed >de natuur moet terug naar zijn oorsprong

 • no-profile-image

  natuurboer

  In de lezing stelde Vera dat niemand weet hoe 2000 jaar geleden de natuur in Nederland eruit zag. En daarom is het experiment Oostvaarderplassen in het leven geroepen. In de hoop dat het erop zal lijken wat mogelijk 2000 jaar geleden de natuur in Nederland zou zijn geweest, aldus Vera..
  Alleen al het motief om de Oostvaardersplassen te stichten is dan op uiterst dubieuze gronden gebaseerd.
  Bovendien is de Oostvaarderplassen helemaal geen natuur. Waar zijn in de Oostvaarderplassen de schapen, kippen en varkens om mede natuur te maken, zoals 2000 jaar geleden. Bovendien zullen door de afvoer van kadavers de gronden in de Oostvaarderplassen ook nog eens verarmen met stikstof en vooral fosfaten. Zodat daardoor steeds minder voer voor de dieren beschikbaar komt. Verder zullen wormbesmettingen ook genadeloos toeslaan onder de veestapels in de Oostvaarderplassen. Waardoor geen hongerdood voor het vee ,maar met een lijdensweg doodgaan door uitvallen van vitale organen vanwege wormbesmettingen.
  Oostvaarderplassen verdient op geen enkele wijze de stempel van nauur.
  Om uit je vel te springen. Vera mag zijn huiswerk als "natuurmaker" wel eens overdoen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Vera een grondlegger van het Nederlandse natuurbeleid? Dé tengronderichter daarvan, zal men bedoelen! Witte jassen helpen echt niet meer bij die man. Ze moeten dat staats- en natuurgevaarlijke stuk dierenmishandelaar levenslang achter slot en grendel stoppen. HIJ was het die ervoor zorgde dat onze natuur naar de kloten gaat en dat de weidevogels uit alle reservaatgebieden verdwijnen of al jarenlang verdwenen zijn. Gelukkig is er geen geld voor uitvoering van nog meer van die ellendige plannen.

 • no-profile-image

  jakob van de wetering

  ik zie dat LNV overal op wil gaan korten, maar wél de natuur denkt te gaan uitbreiden. Als dat maar niet ten koste van de echte natuur gaat, want rotzooi met buitenlandse beesten hebben we al meer dan genoeg.

 • no-profile-image

  rose both

  Het bijzondere van de Oostvaardersplassen is dat een omheinde ruimte betreft waar zogenaamd geen mensen in voorkomen....het is natuurlijk een en al menselijk geëxperimenteer daar.


  Maar blijkbaar hoort de soort mens hoort niet bij de biodiversiteit, in de ogen van de experimenterende deskundologen. Die overigens door de belastingbetaler wel bijzonder goed betaald worden om op kosten van de gemeenschap hun eigen versie van de prehistorie te doen herleven... anno de 21e eeuw.

  Veel eeuwen dus, waarin hun voorouders de wildernis NIET hebben bedwongen. Die is er namelijk nog steeds. Kijk maar wat er gebeurt als de soort mens even zijn eigen tuintje niet bijhoudt. Andere soorten nemen het dadelijk over.

  En kijk ook eens naar de zogeheten 'Cultuurvolgers".. dat zijn soorten die graag gebruik maken van de rijkdom aan gewassen die de menselijke aanwezigheid met zich meebrengt. Ganzen bijvoorbeeld fourageren graag op landbouwgronden. Wintertarwe, jong eiwitrijk gras, dat de koeien ook nodig hebben om hun kalfjes te laten groeien.. Koeien zijn trouwens ook levende wezens. Kijk ook maar eens naar alle pogingen om een nieuwe natuur oerrund in elkaar te knutselen.
  Vroeger heette dat fokken en dat IS het nog steeds.
  Dat het zojuist gefokte dus 21ste eeuwse gloednieuwe "oer" rund wordt ingezet in het beheer van natuurgronden is natuurlijk ook je reinste vorm van boeren.
  Dat mag niet zo heten omdat het weigert aan de eisen te voldoen maar het voldoet wel aan de randvoorwaarden voor het boeren.. men fokt een beest voor menselijke doeleinden en men zet dat dier in situaties waarin het aan de gang kan gaan voor productie van wat mensen willen dat er geproduceerd wordt. Of je dat nu natuur noemt of landschap of melk, het is een produkt dat wij menen nodig te hebben.

  En ja hoor, volgens Vera kan hij nog wel 10 Oostvaardersplassen inrichten.
  Zeer zeker, heer Vera, U bent de enige niet de best 10 boerderijen zou willen hebben, op kosten van anderen, en daar ook nog voor betaald te worden.

  Staatsbosbeheer doet niet anders dan concurreren met de andere boeren... want Uw grond wordt U door de overheid via landinrichting en ruimtelijke ordening aangedragen. U concurreert dus meer dan volop met andere boeren, die U met staatsgezag terugdringt.
  En dan zegt Uw werkgever Staatsbosbheer nog naar aanleiding van een artikel in Trouw op de eigen website, dat men zich niet wil afzetten tegen de boeren of tegen de maatschappij. Kom nou!


  Dit is zwaar bevoordeeld fokken. Dacht U dat de maatschappij er nooit achterkomt?
  Dacht U dat " men" toch niet in de gaten krijgt dat de gewone boeren natuurlijk bijdragen aan de maatschappij en natuurlijk te maken hebben met strenge eisen voor volks en diergezondheid, terwijl de overheidsnatuurboeren alles in gevaar brengen met hun kadavercultuur?

  Dacht dat " men " noooit zou opmerken dat allen die bij dit Oostvaardersplassengedoe zijn betrokken hun ... afvegen aan de eisen van dier- en volksgezondheid?
  Een heel hoog percentage van de populatie sterft, en dat is natuurlijk... Maar de manier waarop is NIET natuurlijk.
  De omheining van de Oostvaardersplassen is verre van natuurlijk. Sommige deskundigen zeggen: "Vergelijk het met een gebied op de pampa's dat door moerassen is afgegrendeld". "Dat komt in de natuur voor! " De vraag is dan wel even hoe er beesten in de vrije natuur IN een afgegrensd gebied komen. Vliegende oerossen wellicht? Vliegende paarden?
  Eenhoorns misschien, mythische dieren?

  Nee, waar niets uit kan, kan in de vrije natuur ook niets in. Bij SBB kan er wel van alles in in de Oostvaardersplassen, als de mens de hekken openzet voor de vrachtwagens met de oerossen, koniks,Hooglanders etc.
  Maar geen van de dieren kan er uit.
  Hoezo de natuur aan je onderwerpen?

  Het Oostvadersplassen beleid is duurbetaalde wreedheid en machtsuitoefening, en men vergoelijkt het met "natuur", maar de gelijkenis met een concentratiekamp is helaas treffend, zoals anderen ook al opmerkten.

  Wist U overigens dat heel veel van dit soort " natuurbeleid" al in Nazi Duitsland is uitgedacht? Compleet met beleid inzake raszuiverheid en exoten en het Entfremden van gebieden.Er zijn op internet nog zeer duidelijke uiteenzettingen daaromtrent.

  Nog niets geleerd blijkbaar

 • no-profile-image

  Piet

  Beste Rose, je zet op een geweldige manier uiteen wat mis is met de redenatie van figuren als Vera. Zelf kan ik me ook erg irriteren aan biologen die je als 'antropocentrisch' betitelen zodra je de mens een plekje in de ecologie gunt.

 • no-profile-image

  rose both

  PS AGD Fee; als U toch met Uw toverstokje de site verandert, wilt U dan alstublieft ook zorgen dat niemand meer door een wegslippende toetsaanslag opeens zijn hele tekst, zojuist getikt, kwijtraakt?

 • no-profile-image

  clemence harinxma

  Ik heb de beelden op www.oostvaardersplassen-sterfte.com bekeken. Wat een verschrikkelijke horror. Maar bijzonder veel dank voor de link, ik ga het direct aan al mijn bekenden en relaties doorgeven.

 • no-profile-image

  koetje

  Vandaag schreef hier ergens een lto-voorzitter dat hij 20 uur per week bezig was met zaken om zoveel mogelijk grond onder de landbouw te houden.Als er nog 10 van deze killing-fields bij moeten komen,maak er dan maar 100 uur/week van.

 • no-profile-image

  Han

  @Herkauwer. Siberie is te ver weg voor toerisme. Er zijn genoeg Oostvaardersplassen in West Rusland op de grens met Witrusland. De tolweg ligt er al is zeer toeristisch minimaal 100 km links en rechts moeras met hier en daar een verlaten dorp. Echt prachtig voor de rust zoekende natuurbeschermer. Rond St Petersburg zijn ook vele verlaten dorpen met alleen wildernis er om heen.
  Deze gebieden zijn voor de Grachtengordel nog te bereizen met hun PC Hooft trekkers, zodat ook Midden Europa nog een graantje mee pikt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Rose en anderen: foutje sorry. Het boek van Spotvogel heet natuurlijk: 'de Pestvogels van Veerman'

 • no-profile-image

  gert

  Nog meer ellende met dieren

 • no-profile-image

  katja oudshoorn

  Tjeetje ??..?? wat maak jij je dik om die link www.oostvaardersplassen-sterfte.nl Wat bedoel je met 'ministerie ziet het als geen huisdieren? Koeien en paarden en herten binnen een hek zijn gehouden dieren. En dat zijn dus huisdieren! En ook niet huisdieren mogen niet mishandeld worden. Dat zegt de Wet.

 • no-profile-image

  ??

  Nee, maar moet reactie op reactie de link worden neergezet?
  Ministerie ziet het als geen huisdieren dus mag alles, ben het er ook niet mee eens, maar op reactie op reactie alleen die link te geven, vind ik weer onzin. Het mag best duidelijk gemaakt worden.

 • no-profile-image

  jan de jong

  Droom maar lekker verder knuffel Bio LOOG Vera....
  Gaat de komende kabinetsperiode in ieder geval geen begin mee gemaakt worden, sterker nog, het schandaal OVP wordt eerder opgedoekt....

 • no-profile-image

  herkauwer

  Melkveehouder, Frans Vera is helemaal geen linkse rakker maar een strontrechtse en oerarrogante hufter. Houd verdorie toch eens op met dat stigmatiseren. Veerman is ook een rechtse zakkenwasser en je ziet zelf wat die met zijn eigenmachtig aangescherpte N2000 de boeren aandoet.

 • no-profile-image

  Willem

  Zeg boeren, laat je toch niet zo opwinden over biologen natuurfreaks wakker dier of b.v PvdD of wat dan ook.
  Laat ze de laatste paar rooie centen er maar door jassen,het land naar de bliksem helpen,en geen vreten meer op tafel.Dan verkas je als ondernemer toch gewoon naar het buitenland,of holland nou aan het vreten blijft of niet,wat kan jouw die markt van een paar miljoen mensen nou schelen,die liever aan de boomschors beginnen.

 • no-profile-image

  keutelboer

  Studeren op kosten van de belasting betaler . Dan goed betaalde baan zoeken , betaald door de belasting betaler . En dan de zuur betaalde belasting gelden mee helpen over de balk smijten . In bedrijfsleven zou deze persoon allang buiten gesmeten zijn . Maar aangezien dat Den Haag vol zit met fantasten . Zal hij nog veel te lang snoepen uit deze pot . In Nederland gaan we veel te veel de geiten wollensokken kant op . We remmen mensen die willen ondernemen af , met een hoop wetten en regels . Hier door duurt het veel te lang dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en gaan we achterlopen . Dit heeft weer gevolgen voor werkgelegenheid . En dus ook voor gemiddelt gezins inkomen . Als deze dalen daalt de economische groei ook . Wat weer gevolgen heeft voor winst van bedrijven en dus minder belastinggeld voor de staat . De staat moet dan keuze maken . Met zulke lui kun je dan verwachten dat oude en zieke mensen maar best hongerdood kunnen sterven kost minder dan verzorgen en is minder erg dan dat het lijkt . ( Wat voor dier geld zal ook bij de mens zo zijn). Zo houd hij geld voor zijn plannen en kan zich zelf als hij oud en ziek is laten verzorgen door zijn dik betaalde baan .En dan te bedenken dat we met geld van de belasting betaler in het buitenland ons met de mensen rechten daar gaan bemoeien en honger bestrijden . Als men zo door gaat wordt Nederland een ontwikkelingsland met veel arme mensen en een paar rijke mensen die met hun vrienden de dienst uit maken . Want wie de centen heeft is de baas . We zullen eerst onze economie weer op gang moeten krijgen . Daar voor hebben we deze malloot niet nodig . Hij ontrekt alleen maar geld aan de economie . En als een dierenhouder het zelfde zou doen als wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt . Zou hij/zij aangeklaagd worden voor grove diermishandeling en overtreden van meststoffenwet (zware veebezetting).Maar als Nederland naar de kloten geholpen is kan hij goekoop zijn plannen uitvoeren . En gaat daarna met een dikke bonus naar het buitenland , waar hij goed voor zich kan laten zorgen . En de rest zit met nutteloos kosten verslindende gebieden , armoede en slechtere voorzieningen voor meer geld .

 • no-profile-image

  Maak 't

  Dat is nog maar afwachten, Jan. Die Vera is niet de enige idioot.

 • no-profile-image

  pum

  vera praat voor eigen salaris.

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Hartstikke tof Wim, reuze bedankt en groetjes van Jan.

 • no-profile-image

  rose both

  Beste Herkauwer die de Waarheid wil vinden én mede- schrijvers en lezers,
  zeer bedankt voor je/uw uiteenzetting over avond in het veld met vele soorten en de achtergronden. Dat brengt ons verder. Ook de uitingen van boosheid zijn heel belangrijk. Wat je echter ziet is dat dat weggevaagd wordt, en dat zegt heel wat over de wegvagers, als "maatschapppelijke emoties" .
  Dat telt blijkbaar niet mee, je moet er weliswaar " goed mee omgaan" maar natuurlijk niet op ingaan. Want emoties die tellen niet in de intellectuele wereld van het beleid .. NB Intellecueel betekent nog niet intelligent! Hoewel dat wel vaak gedacht wordt. Zoals ook gedacht wordt dat het bijten op de steel van een pijp of de poot van een bril bijdraagt tot betere besluitvorming.

  Onderzoek van mensen met een hersenbeschadiging, waardoor zij nog wel konden denken, maar geen toegang meer hadden tot gevoelens en emoties, wijst uit dat mensen die puur denken en aan emoties en gevoelens voorbij gaan, juist niet meer in staat zijn om goede besluiten te nemen.
  Dit is werkelijk algemeen bekend bij hersenspecialisten. (en toevallig ook bij mij ) Er is een beroemd geval van een voorman bij tijdens werkzaamheden een stalen staaf in zijn hoofd kreeg en tot stomme verbazing van alle betrokken schijnbaar normaal door kon gaan met alles wat hij eerder ook deed. Totdat bleek dat hij alleen nog maar kon denken. Maar niet kon voelen, aanvoelen, enz. het gevolg was dat hij volstrekt foute beslissigen geen nemen. Hij verloor vrouw, werk en geld.
  Sindsdien weten experts hoe belangrijk gevoelens en emoties zijn.
  En dan is er nog iets ontdekt: het blijkt dat we allemaal beschikken over het vermogen om bliksemsnel = sneller dan we het kunnen beredeneren, in een complexe situatie het juiste besluit te nemen. Het is ook gebleken dat een aantal mensen die wél de juiste beslissing neemt, van zjin levensdagen niet weet onder woorden te brengen waarom dat nu de juiste beslissing is.
  Dit wil ik even tegen iedereen zeggen die woedend wordt van wat er zich nu afspeelt. Omdat je op je klompen of in je brogues kunt aanvoelen dat het introduceren van een web van wildernis
  Het is erg onverstandig, maar helaas kenmerkend dat natuurmensen alles wat er naar voren wordt gebracht aan aandachtspunten afdoen met "emoties" . Dat telt niet mee.

  Een weldenkend mens zou juist aandacht aan emoties besteden , en zou navragen wat is er aan de hand, waarom ben je zo boos? Dat dat hier niet gebeurt kenmerkt de arrogantie van de macht. En ja hoogmoed komt voor de val. De vraag is alleen wat er dan allemaal meegesleept wordt.
  Daar kunnen velen zich niet druk over maken. Dénken ze.

  Wie echter nadenkt ziet dat in de afgelopen vijftig jaar een ongekende verwikkeling heeft plaatsgevonden in de gehele wereld. Het heet globalisatie. Als je even stilstaat bij wat dat inhoudt, zie je pas écht hoe complex onze huidige voedselketen is geworden en hoezeer daarin alles met alles is verwikkeld
  geraakt. Er komt bijna geen onbewerkt onverpakt produkt van de boer in de buurt meer bij de burger-consument.
  Er wordt al jaren gesprokken over het samengaan van LNV en EZ. Beide ministeries komen onder 1 dak in het gebouw van LNV. Dat samengaan kan ook in organisatorische zin worden uitgebreid. Daarover hebben VIPS als Wout Dekker al hun mening in de pers gebracht. Blijkbaar hangt er iets in de lucht. Als dit zou doorgaan, dan zijn de universiteiten van Wageningen en Rotterdam in het geding.
  En een verder samengaan heeft natuurlijk ook effecten in de manier waarop ons land in het buitenland vertegenwoordigd wordt. Nu is de vraag wat er op zo een superministerie gaat gebeuren. Opvallend is dat Staatsbosbeheer vorige week opeens ging benadrukken op de eigen site, dat SBB zich hiet afzet tegen boeren of tegen de samenleving.. En inmiddels is bekend geworden dat het aantal onteigeningen tot 2013 vooral moet stijgen. Dat is wellicht ongeveer de tijd die er nog is voor het zittende beleid. En wil nu nog snel zoveel mogelijk grond binnen slepen? De deadline van 2013 was er overigens al, bijv. in de Crisis en Herstelwet.
  De vraag is nog steeds onbeantwoord, nu wat men wil met al deze grond, en hoe deze doelen dan gerealiseerd zullen worden.

 • no-profile-image

  rose both

  Zelfdodingen in de landbouw en elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

  Ook ik kom mensen met prachtige bedrijven tegen die verzuchten dat ze het amper meer volhouden.
  En dat wil wat zeggen.

  Het is belangrijk dat de maatschappij gaat beseffen dat de basis in de landbouw in no time en geheel volgens plan supersmal is geworden terwijl er steeds meer "hangt" aan deze basis.

  Immers de keten tussen natuur -producent- consument is steeds meer uitgebreid. Er is niet alleen een enorme hoeveelheid adviseurs en uitvinders, zoals stallenbouwers en stalinrichters, er is ook een circus aan producenten en handelaars, vervoerders en opslaanders en verwerkers van producten die toegevoegd moeten worden voor de befaamde meerwaarde. Let maar op, vrijwel alle artikelen in supermarkten zijn samengesteld uit elementen die vanuit de gehele wereld komen. Trouwens die supermarkten met hun kassabouwers, installateurs enz, enz. en de verpakkingsindustrie en de transporteurs, enz. enz. Allemaal willen ze een plekje in de keten.
  En allemaal geven ze af op de landbouw en allemaal willen ze dat de agrarisch ondernemer nog meer presteert - want hoe "prijsbewuster die produceert, hoe meer ruimte er is om in te schuiven in de keten tussen produkt en consument....
  En dat levert werkelijk een ont - zet-tende druk op.
  Daar reageert iedereen anders op.

  Wat hier geschreven wordt over elkaar het licht in de ogen niet gunnen mag wel eens gezet worden tegenover het zichzelf het licht in de ogen niet gunnen.

  Deze overtrokken prestatiedruk lijkt wel overal schering en inslag te zijn.
  Deze zomer zijn twee mij bekende kinderen van nog geen 20 jaar door zelfdoding om het leven gekomen.
  Door prestatiedruk.

  Drie anderen die ik niet ken maar die wel bekend zijn, zijn ook deze zomer omgekomen. Daar zit heel veel leed achter. Want zij laten mensen achter die ook moeten zien hoe zij nu verder gaan.

  De mij bekende jonge mensen zagen geen gat meer in hun bestaan hoewel dat er zeker nog wel was. Op lange termijn. Maar de druk van nu was voor hen te hoog. Een daarvan, een jonge jongen, had een verzekeringsmaatschappij op zijn dak gekregen door uit de hand gelopen spelen met vuur. Niemand had op vervolgschade gerekend en die ontstond toch, en de verzekering drukte door. Voor een voor een verzekeraar luttel bedrag. Maar enorm voor een kind. In zijn ogen was hij zijn hele leven bezig dat bedrag af te betalen. Het had hem inderdaad zeker jaren gekost. Maar gezien zijn mogelijkheden waren er wel behoorlijke mogelijkheden.
  Echter hij zag het niet en het behalen van zijn eindexamen ging hij vrolijk en wel naar .. en stortte zich in de dood.
  In de advertentie zeiden zjin ouders slechts dat hij zijn keuze had gemaakt. Wie hem goed kende wist dat hij totaal in paniek was, maar dat verborg voor zijn dierbaren. Zo jammer dat hij niemand tot last wilde zijn en niemand wist te vinden die hij vertelde van zijn zorgen omdat hij er zelf zo bang van was.
  Het had heus wel opgelost kunnen worden. Maar hij zag alles zwart in.
  Ieder die dit leest en denkt dat het voor hem of haar hetzelfde is, maar met dit verschil dat er nu echt géén oplossing is, ga alsjeblieft naar iemand met verstand van zaken met overzicht in de wereld.
  en als die er niet is, gooi je ellende in de vorm van een anonieme reactie maar op deze site. Het is tenslotte het AGD en het wordt tijd dat we in beeld krijgen wat een ellende er zomaar in de praktijk kan optreden Deze zomer stond in de kranht dat de schuldenlast van agrarische bedrijven weer met enkele tonnen gemiddeld is toegenomen.

  Het is hoognodig dat er aandacht komt voor deze problemen, in de top van het bedrijfsleven en in de top van het ministerie en in de kranten.

  Als zich in andere takken zoiets voordoet, dan komt dat zeker in de kranten. Dan kan er iets veranderen zo blijkt. NB in deze wereld waarin we ons druk maken over illegale naaisters in Azie, terecht! moeten we niet voorbijgaan aan ellende in eigen land.
  Dit moet naar boven komen.
  Het lijden is veel te groot en het gaat wel om dodelijke ellende.
  Soms zelfs om misverstanden. en ja, die komen voor.
  De vijf zelfmoorden van dit jaar waarvan ik weet heb - niet alleen onder boeren - zijn er natuurlijk vijf teveel. En het is maar het topje van de ijsberg, vrees ik. Kan het zijn dat er al een website is voor wie in hoge nood is geraakt, waar vrij en anoniem het hart gelucht wordt? Geef het dan door!
  Het kan niet zijn dat mensen die hun hele leven hebben gezorgd voor het leven van andere mensen door hen voedsel te verschaffen en die bij nacht en ontij voor hun dieren hebben gezorgd daaraan ten onder moeten gaan en dat dat dan afgedaan wordt als ondernemersrisico

 • no-profile-image

  rose both

  zeer geachte kritische lezer uit Amsterdam.

  Dank voor Uw Amen op Herkauwers stuk. Dank voor Uw gebed. Het doet mij denken aan de Bijbel.
  In de Bijbel staat dat "GOD" Leven IS en Liefde IS. In hetzelfde oude boek staat geschreven: geloof, hoop en liefde. En het grootst van deze is de Liefde.
  Dat is namelijk de basis van alle Leven.

  Dit zijn geen mooie en geen grote woorden en ook geen ijdele woorden. Het zijn heel gewone dagelijkse maar soms vergeten begrippen.
  In tijden van crisis en in tijden van voorspoed zijn ze echter van levensbelang.

  Nu is het zo dat na het gebed geslapen wordt om deze tijd. Ook van levensbelang. Maar morgenochtend is het tijd om op te staan en aan de gang t gaan. Bidden kan ook in werk tot uiting komen.. U bent een kritische lezer uit de grote stad Amsterdam, schrijft U.
  Kritisch dat betekent dat U ook denkt.

  Gedachten zjin heel belangrijk en kunnen met geloof hoop en liefde én werk veel bereiken. Aan de slag!

  ( ora et labora!)

 • no-profile-image

  cornelis van der kaa

  Ik heb die site www.oostvaardersplassen-sterfte.nl bekeken. Wat vreselijk. Dat moeten alle politici heel goed bekijken voordat ze nog iets van die Vera aannemen.

 • no-profile-image

  Boerin

  Versterven=creperen=dus diervriendelijk. Hoe kan een normaal mens dit bedenken en dat zijn nu de mensen die op LNV de dienst uit maken. Triest.

 • no-profile-image

  gerrie

  Vera ook dit gebied in jagen

 • no-profile-image

  Han

  Herkauwer. De heer Vera verwijst met zijn >witte jassen< naar de pschiatrische (klinieken) gevangenissen van de heer Stalin. Als deze hem halen, kan hij geen kwaad meer uitrichten aan onze natuur.

 • no-profile-image

  Jack

  Graag wat meer natuur in de Haagse politiek graag.
  De eerste Wolf zit er al (Geert).
  Nu nog wat meer Beren en jacht luipaarden.
  Dat is natuur!!!

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  En dat inpolderen komt dus door de vele stormvloeden die ons land veel land en (mensen)levens hebben gekost zie bv http://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed_van_1014 en de daarop volgende.

 • no-profile-image

  Pieter J. den Ouden

  Geachte heer Vera,

  Als u terug naar de oorsprong wilt ( dit voor zover u die kent, ik betwijfel dat sterk ), waarom begint u dan niet bij uzelf in plaats van dieren te tarten en ze te laten lijden? Waarom kleedt u zich niet in een schapevacht van een Drents heideschaap, gaat u wonen in een plaggenhut ( zie modellen in Arnhem ) en gaat u dagelijks met pijl en boog op jacht om uw voedsel te vergaren? Waarom ontkent u de realiteit van vandaag, een volledig mensgemaakte leefomgeving waarin ' natuur ' niets anders is dan een verbeterde vorm van achter de geraniums zitten? Wie denkt u eigelijk wel dat u bent om de ontwikkeling van duizenden jaren naar uw kennelijk arrogante eigen ik te willen omvormen? Onbegrijpelijk ook voor mij dat u nog lang niet de laan uitgestuurd bent bij LNV/Staatsbosbeheer.

  Piter J. den Ouden+

 • no-profile-image

  Jeroen

  Wat mij betreft mogen al die grote grazers zo gauw mogelijk uit de Oostvaardersplassen gehaald worden. De natte moerassen en open wateren zijn veel belangrijker en daar is water(peil)beheer voor nodig.

 • no-profile-image

  Hans

  de heer vera heeft nog niet door dat de natuur in Nederland en de rest van de wereld constant aan evolutie onderhevig is.

 • no-profile-image

  gekke henkie

  nog duizenden dieren erbij die een hongerdood sterven.

 • no-profile-image

  rose both

  Dank Wim en Herkauwer en Exact, ben in de lach geschoten vanwege de tekstuitleg van het amen. Sorry als ik wat al te vurig op dreef raakte. De grap ik dat ik het eigenlijk niet eens religieus bedoelde, maar zo komt het niet over, zie ik na nalezen. Daarom ook goed om inderdaad niet de tekst direct in te tikken maar op het eigen masjien (PC) uit te werken. Hoe ik korter van stof moet worden weet ik niet, daarvoor is de materie te complex - voor mij tenminste.

  Overigens aardig dat er zoveel verschillende soorten zeldzame en VERDWENEN paddestoelen allemaal braaf weer opduiken, nietwaar. Zelfs na 65 jaar. Kan het zijn dat de wildernis helemaal niet verdwenen is uit ons land?
  Maar rustig wacht op goede omstandigheden?
  Persoonlijk kom ik trouwens de wildernis elke dag tegen in vele vormen.

  Het is me van nabij bekend dat verschillende mensen uit de praktijk met afgrijzen keken naar de vogelpest narigheid. Interessant dat het om "reconstructiegebieden " gaat.
  In het Groene Hart worden varkens geweerd, waarschijnlijk wegens de ziektedruk. Varkens kunnen blijkbaar tussengastheer zijn voor virussen als zij zich al muterende een weg door de wereld banen, van vogels via varkens naar mensen. Ook interessant dat Nederland van de VS - niet de VN -virussen zoals Ebola MAG onderzoeken. En dat dan prompt de toiletten uit de treinen verdwijnen, omdat dat zo onfris is voor degenen die aan de treinbanen, werken; dat zij dat vooral s nachts doen als er geen treinen rijden wordt even niet vermeld. kan het ook te maken hebben met proefpersonen die met de trein reizen, over treinbanen die tegenwoordig door of langs moerasnatuur rijden?
  Geen varkens meer maar genoeg andere ( trekkende) dieren daar.
  In dit licht verbazend dat het zo goed is om kadavers in de vrije natuur te laten liggen. Diezelfde vrije natuur die ook een fantastische want verder ontoegankelijke plek is om van alles en nog wat in te laten verdwijnen dat het daglicht niet kan vergen. Veldtoezicht in de grote openbare natuurgebieden is al lang verdwenen. Dagelijks toezicht op het platteland neemt alleen nog maar af als de boeren in aantal afnemen. Politie kan de stedelijke taken al niet aan.
  Natuurmonumenten leeft van subsidie en giften. LNV wil nu als bezuiniging de natuursubsidie van agrariers intrekken. Zo bevordert men de intensieve industrialisatie die om maatschappelijke redenen toch al de hele tijd doorgaat, en die men meent te moeten bestrijden.
  Het is hoog tijd voor een doordachter natuurbeleid waarvan de mens integraal onderdeel uitmaakt. Op 7 oktober is er een lezing aan de Universiteit van Utrecht waar Herman Wijffels deeltijd hoogleraar is in duurzame ontwikkeling. Hij is van mening dat de aarde de toename van de wereldbevolking tot volgens hem 7 miljard niet kan dragen.
  Het lijkt Malthus wel. Diens angsten werden door de landbouw opgelost.
  Wil men nu het mensenoverschot gaan bestrijden door kadavers te laten liggen?
  Met nog 10 Oostvaardersplassen erbij begint het er wel op te lijken. Dat de demografie leert dat met stijgende welvaart, en betere verdeling daarvan, en arbeidsparticipatie van de vrouw het aantal kinderen vanzelf afneemt en de afstanden tussen de generaties toenemen is blijkbaar nog niet gesignaleerd, maar dat zien we nu al wel.
  Freakonomics!
  Sorry weer een lang stuk; maar het is dan ook complex. Nu googlen op Spotvogel. Dank voor alle inzet!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Han dat is een superidee! Alleen zit er natuurlijk geen geld maar alleen veel schuld aan de reet van Vera. Maar ik weet het goed gemaakt. Stop hem, samen met het overlevingsrestant van de koeien, paarden en herten uit de Ovpl, in een convooi vrachttaxi's van Boemaars en schenk hem als relatiesurprise aan Vlado. Er zijn nog genoeg leegstaande goelags rond Omsk, Krasnojarsk en Irkutsk en daar valt een prima natuurreservaat van te maken. Vera zit nu nog goed in het vlees, maar dat zou daar heel snel gaan veranderen!

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Met al die verkondigde bezuinigingen ken LNV nog zoveel willen, maar voorlopig staan ze zelf op de nominatie om weggesaneerd te worden. Gerechtigheid!

 • no-profile-image

  Wim

  Dat gaat makkelijk Jan: Eerst de tekst die je wil kopieëren selecteren. Dan: "Control" en "C" tegelijkertijd indrukken. Vervolgens de cursor in het berichtvak laten knipperen en dan "Control" en "V" tegelijkertijd indrukken. Groeten en succes toegewenst.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dag Rose, je hebt weer een heel epistel op het virtuele papier gezet. Tot dusverre kende ik alleen mannelijke evangelisten, maar jij staat jouw vrouwtje ook zeg. Dit 4e evangelie volgens Rose bevat weer heel wat stof tot nadenken en tot reageren. Want Herman Wijffels heeft volkomen gelijk dat de wereldbevolking met 7 miljard zielen alle leefbaarheidsgrenzen heeft of gaat overschrijden. Dat gaat onafwendbaar tot grote rampen en oorlogen leiden. Die rampen zijn nu al aan de orde van de dag en het aantal gewapende conflicten is wereldwijd ronduit beangstigend. Maar laten we ons tot eigen land beperken. Eén Oostvaardersplassen is al meer dan genoeg en er zouden feitelijk helemaal geen soortgelijke projecten meer moeten en mogen worden opgestart. Zelfs niet als het maar om een paar bunder gaat. Overheid en Natuurbescherming moeten ten spoedigste op hun schreden teruggefloten worden en alleen nog gaan inzetten op ecologisch verantwoord en realistisch natuurbehoud. Zonder kudden uitheemse grazers en zonder rottende kadavers. Natuurmonumenten heeft bijna een miljoen leden en die betalen allemaal minstens een paar tientjes contributie per jaar. Dat is al een aardig bedrag dus. Verder ontvangen ze gelden van Goede Doelen- loterijen en uit de schatkist. En dan heb ik het nog niet over alle extra donaties, schenkingen en legaten die in 's Graveland jaarlijks binnenstromen. Desondanks - of eigenlijk juist daardoor want geld trekt kapers aan - wordt de vereniging dictatoriaal geleid door een autoritair bestuur onder voorzitterschap van Cornelis Pieter Veerman, waarover Spotvogel een verhelderend boekje open gedaan heeft. Veerman gijzelt feitelijk de hele vereniging en geen enkel ordinair lid wordt geinformeerd over wat het bestuur uitvreet. Bijvoorbeeld over hun innige relatie met projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. En met de jachtwereld! Planten- en zwammen sterven niet zomaar uit en dikwijls is het zich niet fysiek manifesteren ervan een gevolg van het niet aanwezig zijn van de juiste groeiomstandigheden. Zaden en sporen kunnen makkelijk honderden jaren (of zelfs duizenden jaren) in de bodem aanwezig blijven en pas tot ontbotten komen wanneer de secundaire omstandigheden zich daarvoor lenen. Daarom zien we op juist vergraven terreinen vaak spontaan een keur aan plantensoorten verschijnen. Zulke ruderale milieus bieden dan korte tijd geschikte condities voor planten waarvan het genetische kiemmateriaal in de bodem aanwezig was.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Super idee Han. Het Pripyatmoeras strekt zich inderdaad uit vanaf de Poolse grens tot in Ukarine, Rusland en Belarus. Als men die hele OVPLkudde via het Kremlin (een cadeautje bezorgt men immers aan huis) daarheen transporteert en de nog levende Vera door tweedrachtig samenwerkende Russisch-Ukrainse vaklui in brons laat gieten (zo verkrijgt het toekomstige standbeeld levensechte houding en mimiek), dan zijn wij van die rotzooi af, denken de Russen dat ze iets waardevols hebben gekregen en zal het standbeeld van Het Amsterdammertje een sterke trekpleister gaan vormen voor al de Suvvertjes van de PC Hoofd en wijde omgeving. Een win-win-winsituatie!

 • no-profile-image

  koetje

  ??,Ook politici struinen op deze site rond,neem dat maar van mij aan.De politiek heeft het groene licht voor deze waanzin destijds gegeven en zij zijn ook degene die dit weer kunnen herroepen.Natuurlijk zijn er ook voorstanders van dit beleid,maar het zou een zegen zijn wanneer die tot de minderheid gaan behoren.Dan is er al veel gewonnen,natuurvlees kunnen boeren ook wel produceren.

 • no-profile-image

  tesselse meid

  prima hoor, nog 10 van die oostvaardersplassen. maar wil die meneer vera zich daar dan in zijn blote reet vestigen, zonder huis, kleding, salaris, auto en supermarkt, om daar ter plekke van zijn oernatuur te gaan genieten.
  en niet bijvoeren, he

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Tja Herkauwer, zo hadden ze bij de WUR ook de slogan: "meer voedsel met minder milieudruk", om vervolgens hersenloos door te gaan met de foute mestwet die inderdaad in de praktijk uitpakt met: "minder mest met meer dieren".

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Rose, eerst even dit. In feite ben ik in deze fora secondant van Spotvogel die, door maandenlang negativisme, haatdragendheid en zelfs dreigementen, met medewerking aan dit internetmedium gestopt is. Terwijl hij het nota bene was die, vanwege het grote onrecht dat de boerenstand en de landbouwdieren werd aangedaan, twee lijvige dossiers over de Vogelgriep heeft gepubliceerd. Ook was hij de eerste die openlijk schreef over hét grote taboe: de tsunami aan zelfdodingen op het platteland. Lees het hoofdstuk "Arme Trommel" in zijn dossier 'Wachten op de Pandemie' maar, dan kun je zelf vaststellen hoe Spotvogel zich heeft ingeleefd in de diep tragische ellende die talloze boeren en hun families treft. Nog altijd. Dag na dag! Ik heb geprobeerd om die vreboden discussie in deze fora aan te zwengelen maar dat liep al heel snel dood. Want boeren klagen en kankeren liever in het wilde weg, dan constructief de dingen bij hun naam te noemen en Samen op zoek te gaan naar wegen die kunnen leiden naar een betere toekomst. Jouw woorden naar de Agd redactie zijn mij uit het hart gegrepen. Er zijn namelijk fora geweest zoals 'de haas heeft het moeilijk', 'chauffeur met teveel kippenmest in duitsland' , 'puber verdubbelt mesthandel', 'wilde paarden steken oostvaardersplassen over','vwa wil kadaverproef in oostvaardersplassen'en talloze andere langlopende forumdiscussies, die het zonder meer verdienen om gebundeld te worden en die zo als naslagwerk en studieobject kunnen dienen. Natuurlijk kan iedereen die fora in het eigen virtuele archief opslaan, maar het zou prachtig zijn als alle kennis die in de fora gebundeld is door enthousiaste brainstormers en meedenkers in een wat duurzamer kader bijeengebracht kon worden. Dat geeft dus weer nieuwe stof tot nadenken!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Amen.

 • no-profile-image

  exact

  Rose, ik kan me voorstellen dat je de redactie van AGD vraagt iets te doen aan het wegvallen van heel je tekst met een simpele toetsaanslag... Je hebt een fijne manier van schrijven, maar persoonlijk vind ik je wel wat lang van stof voor een forum. Ik denk dat daar het 'amen' van een ander op duidt, het lijkt wel een beetje preken. Dus ik kan me wel voorstellen dat je na het tikken van een nieuw pareltje enigszins gefrustreerd geraakt, dat het in een klap weg valt.

 • no-profile-image

  Boerennatuur

  Gelukkig is de gemiddelde Nederlander niet zoveel eisend dan Frans Vera en neemt men in dit kleine landje nog wel genoegen met "boerenNatuur". Laat Vera zijn ambities overplaatsen naar een ruimer Werelddeel.
  Indien versterven zo'n aangename dood is voor dieren, waar maakt de AID zich dan druk over als er op bedrijven dieren z.g. verwaarloosd worden, dat blijkt dus echte natuur te zijn.

 • no-profile-image

  Bertus

  Aanrader: in de Volkskrant van vandaag staat op blz. 21 een lezenswaardig stuk genaamd 'het oerrund kan uw hond zo op z'n lange horens nemen'.

 • no-profile-image

  Natuurhater

  30 % van Nederland is al natuur rommel al dan niet in bezit van Natuurorganisaties , dat is meer dan genoeg . Frans Vera loop een trein tegemoet .

 • no-profile-image

  Aad

  De Oostvaardersplassen was een prachtig gebied, maar helaas is dat door het uitzetten van de 'koeien', paarden en edelherten niet meer het geval. Het is eerder een kaalgevreten steppe/safaripark.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Die Vera is gewoon een ordinaire dierenbeul en ook nog in dienst van de overheid, vind je het gek dat de overheid steeds minder serieus genomen wordt?

 • no-profile-image

  kikker

  Vera is vergeten de wekker te zetten, heeft nu teveel gedroomd, niet goed , niet gezond, maar een ongelofelijk raar idee heeft die kerel.

  Dan kun je beter van heel NL een natuur gebied maken, dan hoeven er alleen maar bordjes langs de grens geplaatst te worden met de vermelding dat u een natuur reservaat naderd, met veel variatie.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Frans Vera zou moeten worden opgesloten in de oostvaardersplassen zonder voorzieningen. In een heckrunderen-vel zou hij iedere dag zijn kostje bij elkaar moeten scharrelen met pijl en boog. Dat is pas de echte natuur.

 • Leo van Malsen

  Frans Vera, dezelfde persoon die in zijn boek over de Oostvaardersplassen (1988?), als architect van de OVP, schreef dat 600 edelherten het gebied wel zouden onderhouden, lees in stand houden. Nu lopen er 4000-5000 grote grazers! Deze man is grondlegger van een plan dat enorm dierenleed creeert en SBB is de uitvoerder.

Laad alle reacties (112)

Of registreer je om te kunnen reageren.