Home

Achtergrond 569 x bekeken 18 reacties

Natuurmonumenten ontdekt nieuwe plant

Natuurmonumenten heeft een plant ontdekt die niet eerder in Nederland is waargenomen.

Het gaat om in heel Europa zeldzaam kranswier (Nitella confervacea), dat werd gevonden in het ondiepe water van het Winkelsven in het Brabantse natuurgebied Kampina. Dat maakte de organisatie woensdag op haar website bekend.

Het plantje is circa 5 centimeter groot en heeft nog geen Nederlandse naam. De vondst werd gedaan tijdens de jaarlijkse inventarisatie van planten in het ven. Met deze ontdekking zijn er nu in Nederland 27 soorten kranswieren bekend.

Het valt volgens de organisatie niet met zekerheid te zeggen hoe het kranswier in het Winkelsven is terechtgekomen. Mogelijk hebben vogels de sporen verspreid.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  J@gertje

  Sorry herkauwertje ik lokte je even uit de tent met dat voeren.
  Ik kon er op wachten dat jij gelijk zou beginnen te roepen dat voeren verboden was.
  En yes ik had gelijk beet!
  De volgende keer eerst even je huiswerk doen voor je ergens op reageert waar je geen benul van hebt.
  Dan nog een vraag: is het wettelijk verboden om langer dan één uur na zonsondergang op eenden te jagen???
  Doe jij zelf dit stukje huiswerk even over of moet ik het verklappen?
  Vooruit ik geef je eerst een kans zodat je niet weer opnieuw je aanzien hoeft te verliezen.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  herkauwer

  Daar heb je gelijk in Kritische Lezer. De Kampina watert vooral af via de Kleine AA en de Essche Stroom naar Dommel en Dieze en dat water komt uiteindelijk in de Maas terecht. Maar ik denk dat het hier een kranswier van stagnante mesathrophe of oligothrophe wateren betreft en niet een soort die watergangen dicht doet groeien.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Kan best van NM zijn, Herkauwer. Maar dat neemt niet weg dat je die dingen ruim moet zien (Letterlijk). Je moet dus een flinke cirkel om het hele gebied trekken, je weet tenslotte nooit in welke richting zo'n plantje zich ontwikkelt.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje, ik vergiste me. Ik schreef dat de eenden nu om 21.15 u vertrekken maar dat moest natuurlijk 20.15u zijn. Volgende week 20.00u. Over twee weken 19.45u enz. Maar dan is de zon al een heel stief kwartier onder! Maak je vooral geen zorgen om mijn geheugen want dat wordt door iedereen altijd geroemd. En doe geen moeite om mij het verschil uit te leggen tussen duik- en grondeleenden, want ik wil je maar zo een stapel van mijn publicaties over eenden toesturen. Geef het adres van je hoogzit maar, dan ligt het maandag in de strooivoerbak.

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Ach ziet daar toch dien romp op staken, krom steunend op zijn wapenstok, alreeds den aanblick doet mij braken, slechts mijn beschaving hindert wrok, want zulk een terts vol duisterheden, die dag en nacht in bloed en zweet,
  een levend dier maakt tot verleden,
  is vluchtig toch gelijk een scheet.....
  (Forum Romanum Imperii Domitiani Declamatore Decimus Iunius Iuvenalis, anno domini 2010)

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwertje,
  Als je langs de oevers en op de waadplaatsen wat graan strooit komen de wilde eenden daar tegen het donker op af.
  De wilde eend behoort tot de zwem eenden en die duiken dus nooit naar voer in diep water.
  Een wilde een grondeld namelijk.
  Jij bent diegene die roept dat voeren verboden is maar dat is dus onder bepaalde voorwaarden gewoon TOEGESTAAN.
  Waarom zou het verboden zijn een schiethut te plaatsen bij een voerplek in ondiep water en langs de oevers?
  Juist ja omdat de eenden daar tegen de avond komen fourageren, en dat zijn dus wilde eenden.
  Je MOET immers die 200 meter in acht houden, weet je nog?
  Ik heb het over mijn eigen eendenputten en ik probeer jou en andere lezers duidelijk te maken dat ik mij gewoon aan de wet hou en dat voeren binnen de wet is toegestaan.
  Ik hoef daar verder geen verhalen over op te hangen om de aandacht te verslappen.
  Wilde eenden duiken namelijk ook niet naar de euro's van LNV.
  Als je ouder wordt en je vergeet vaak de actuele dingen kan dat een voorbode zijn van dementie.
  Dingen uit een lang verleden blijven nog wel hangen, zij het in vlagen.
  In de oude jachtwet mocht men van één uur vóór zonsopgang tot één uur na zonsondergang op eenden jagen.
  Je bent dus het spoor al ruim 8 jaar bijster want onder de F&F wet mag men eenden jagen van een half uur vóór zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.
  Je had dus een half uur eerder de politie kunnen bellen om jouw zgn jacht misstanden aan de kaak te stellen.
  Zorg dan wel dat je i.i.g. het nummer niet vergeet.
  Mijn advies: zorg er voor dat je weet waar je over praat voordat je zomaar wat roept en laat je niet leiden door emotie maar gebruik (hoe moeilijk ook) je verstand.
  Ik ga nog fff de eendjes voeren.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  de grenswachter

  10 km is te weinig dat doen ze al met n2000 ze zullen nu wel 15 km willen.

 • no-profile-image

  Boesje

  Kassa, hekken er rond en op je knieen

 • no-profile-image

  gert

  Nog meer onkruid in de sloten,de waterschappen waarschuwen juist voor uitheemse plantensoorten die de watergangen dicht woekeren,veel van die waterplanten zijn bij tuincentra te koop ! Moeten we hier nu weer blij mee zijn ?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje, in mijn waterpartijen groeien ook veel waterplanten, maar geen kranswieren. Ben je niet in de war met Fonteinkruiden of met Waterpest en andere waterkaardeachtigen? Kranswieren groeien namelijk overwegend in voedselarme wateren en als ik zo jouw proza eens lees dan mik jij de godganse dag voer in jouw schietputten, die door jouw hobbymatig proppenschieten bovendien vergeven zullen zijn van de zware metalen lood (Pb) en ijzer (Fe). Ook al slecht voor kranswieren! Ook voor eenden trouwens, maar dat zal jou lood om oud ijzer blijven vrees ik. By the way: het is verboden om eenden te lokken door voer in het oppervlaktewater te strooien. Maar dat weet jij natuurlijk ook wel? Wat je duidelijk in geen geval weet is, dat er tal van verschillende soorten kranswieren zijn en dat het op de Kampina juist om een zeldzame soort gaat die nog nooit eerder in ons land werd aangetroffen. Jawel: natuur en ecologie vereisen kénnis en zitten gecompliceerder in elkaar dan het simpele natuurverschijnsel dat wij maar al te goed kennen als 'hét jager'!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Herkauwer,
  Jij hoeft mij echt geen publicaties over eenden toe te sturen, hou je rommel maar bij je.
  Jij hebt namelijk niets nieuws te melden.
  Je zou er bovendien mijn jachtveld alleen maar mee vervuilen en het is nog te slecht om je achterste er mee af te vegen.
  Gooi jou publicaties maar in je eigen waarheidsvindingerprullenbak
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dank je beste Juvenalis, dat was hopelijk the final countdown voor jagertje. Jesus, what a jerk! Ik hoop dat RUIG er nog wat voor geeft. Of anders de HANOS, want die venten ook graag niet-halal geschoten kadavers uit. Smakeloos Rechts vreet dat als gebakken broodjes!

 • no-profile-image

  herkauwer

  De Kampina IS van NM beste Kritische Lezer. Het ecologische beheer lijkt nergens naar en ik zag onlangs zelfs dat ze een schrikdraadlijn dwars over het Palingven hebben gespannen. Lekker voor eenden, ijsvogeltjes en andere snelle vliegers. Vanwege de Grote Grazers hebben ze overal bospercelen met schrikdraad afgerasterd. En bij het Balversven hebben ze de hele toplaag weggebulldozerd om weer stuifzand te maken. Echt natuurlijk! Dat kranswier zal wel met eenden, futen, dodaarsjes, reigers of, wellicht nog waarschijnlijker, door Kraanvogels vanuit Frankrijk zijn meegenomen. Kranswier maakt namelijk sporen en die kunnen zowel aan poten, snavel of veren hechten als via het maagdarmkanaal meeliften. Ik zie de laatste jaren steeds vaker Kraanvogels op de Kampina en die slapen daar in de ondiepe vennen. Meest in de Huisvennen. Als ze goed zoeken dan vinden ze dat plantje nog wel in meer vennen!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Ik heb al jaren kranswier in mijn eendenputten.
  Omdat ik in één van die putten de eenden voer is het daar van de avond tot de volgende ochtend een drukte van belang.
  Als de eenden s'morgens vertrekken zullen ze het kranswier ongetwijfeld verder verspreiden waardoor dit "zelzame" plantje een kans krijgt om zich te vermeerderen
  En zo draag je als jager toch mooi weer een steentje bij aan een stukje natuurbeheer.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dom van mij, maar ik vergat nog een niet onbelangrijk detail. Eenden gaan namelijk 's NACHTS het land op om te foerageren op de landerijen en ze komen in de VROEGE OCHTEND weer terug naar hun dagrustplaatsten. Op mijn waterpartij zitten nu bijvoorbeeld een kleine honderd wilde eenden en die vliegen iedere avond vanaf ca. 21.15 u (maar dat verschuift natuurlijk) de polder in en komen rond half zes weer terug. Omdat eenden pas in de gevorderde schemer beginnen te vliegen zou de wet moeten worden aangepast. Want het is wettelijk langer dan 1 u na zonsondergang niet meer toegestaan om te jagen, maar dan begint het eendenmassacre pas bij al die schiethutjes en rietschermen op of bij voerplekken in het veld. En geen diender die er op let! Het lijkt hier werkelijk wel een ontwikkelingsland. Maar dankzij jagertjes die zwart op wit hun onbenul aantonen wordt het wel makkelijker om hun ongenuanceerdheid aan te tonen! Dus jagertje, dagge bedankt zei da witte ge waor!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Nee herkauwertje, Het gaat 100% zeker om het kranswier (Nitella confervacea)
  Dat het nog niet eerder in Nederland gevonden is komt omdat mijn eendenputten mijn eigendom zijn en ik er geen lieden van natuurorganisaties of natuur wetenschappers toelaat.
  Zonder mijn toestemming heeft daar niemand ook maar iets te zoeken.
  Loodhagel is al sinds 1992 verboden in Nederland en in 1992 graasden er nog koeien op die plek en was er van waterpartijen nog geen sprake.
  Er is daar dus tijdens en na de aanleg nog nooit met loodhagel geschoten.
  Jij had met jouw eclogisch vereiste kennis bovendien moeten weten dat staal/ijzer/ Fe niet tot de zware en dus giftige metalen behoort.
  Ik heb dat stukje grond georven waarna ik het heb veranderd in een mooi stukje natuur.
  Ik heb dan in jouw ogen misschien niet zoveel ecologische kennis als jij.
  Ik ga op mijn gevoel af en het resultaat is dat het is uitgegroeid tot een prachtige biotoop met 3 flinke poelen en een wisselende dekking waar veel soorten wild naar toe trekt zoals reewild, haas fasant ijsvogel scholekster en wulp.
  Tot slot nog het volgende herkauwertje.
  Het is helemaal niet verboden om eenden te voeren op een eendenput.
  In artikel 53 van de FF-wet staat onder lid 1 sub i dat het verboden is te jagen binnen een straal van 200 meter rond plaatsen waar voer of aas is verstrekt met als oogmerk wild te lokken.
  Het maken van een voerplaats is wel toegestaan, men moet er dan echter op z’n minst 200 meter vandaan blijven bij de uitvoering van de jacht of schadebestrijding.
  (dit geld niet voor de niet genoemde wildsoorten zoals de kraai en de kauw.)
  Tijdens de ochtendtrek komen de eenden naar de vijver waar ik niet voer.
  Met inachtneming van bovengenoemde afstand ben ik legaal in staat de woerdenstand in ballans te brengen t.o.v. de eendjesstand.
  Met een afschot van 15 tot 20 stuks per seizoen houdt het trouwens wel op.
  Op deze manier draag ik als jager op verschillend manieren bij aan een stukje verantwoord natuurbeheer.
  Wat jij er verder allemaal bij verzint moet je zelf weten maar op de feiten sla je de plank op alle fronten opnieuw finaal mis.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jagertje, je begint echt zielig te worden. Geen woord over jouw volkomen ondeskundige stommiteit om te beweren dat eenden 's nachts op het water foerageren. Jawel, duikeenden. Maar geen wilde eenden. Net zo min als smienten. Of het moet geinundeerd grasland zijn. En dan dat voeren. Het is niet verboden om lukraak graan in het water te gooien (dat doet LNV al jaren zei het in tot euro's omgetoverde vorm) maar wél om in ondiep water voerplekken bij schiethutten aan te leggen. Op het Volenhovermeer doen ze het langs de rietkragen nog wat erger: vlotjes met mais afmeren op nog geen tien meter van de hutten af. Ik kom overal en dus ook daar. Per kano! Dus jij vindt dat er wél in het volslagen donker op vliegende eenden geknald kan en mag worden? Want DAT is wat er dagelijks massaal gebeurd. Tot na half elf zelfs! Je zit te wachten dus......... Roept u maar!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Eerst nog even de grond in een straal van 10 km er omheen opeisen, want zo'n plantje moet zich wel uit kunnen breiden natuurlijk.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.