Home

Achtergrond

Moderne maisrassen maken meer melk

Melkkoeien produceren van beter verteerbare snijmaisrassen meer melk met gunstigere vet- en eiwitgehalten.

Dat blijkt uit diervoederproeven van Schothorst Feed Research in Lelystad. De voederproef is uitgevoerd in opdracht van Limagrain. Volgens het kweekbedrijf is bewezen dat de twee van zijn nieuw geteste maisrassen, met bovengemiddelde rassenlijstnoteringen voor VEM- en zetmeelgehalte en celwandverteerbaarheid, over een beduidend hogere voerefficiëntie beschikken.

Berekend naar gelijke drogestofopname produceerde melkvee in midlactatie op de Schothorst met de rassen LG30.218 en LG32.34 respectievelijk 0,43 en 0,29 kilo meer meetmelk dan met het controleras, zo melden Limagrain en Schothorst. De proeven hebben volgens Limagrain veel inzicht gegeven in de opname van maisrassen met verschillende voederkwaliteit.

De voederproef werd uitgevoerd met drie representatieve groepen van zestien melkkoeien. Gedurende de opstartperiode van drie weken kregen de diergroepen een standaard rantsoen van 52 procent maissilage (gelijk mengsel van drie onderzochte rassen), 35 procent grassilage en 13 procent eiwitkrachtvoer. Dat veranderde tijdens het werkelijke experiment in 60 procent maissilage, 25 procent grassilage en 15 procent eiwitsupplement. Voer- en nutriëntenopname, melkproductie en lichaamsgewicht werden op individueel koe-niveau gemeten. Melkmonsters gaven inzicht in de samenstelling.

De productie van de koeien lag hoog. Bij een totale drogestofopname van 23 kilo per dag per dier tijdens de zes weken durende test kwamen de koeien gemiddeld op een productie van 33 kilo meetmelk per dag, met positieve uitschieters voor de LG-rassen. De meeropbrengst van 0,43 kilo melk van LG 30.218 ten opzichte van het controleras komt volgens Limagrain neer op zo’n 4.000 euro aan jaarlijkse extra inkomsten. Dat geldt voor een bedrijf met honderd melkkoeien, uitgaande van een lactatieperiode van 305 dagen en een melkprijs van 30 cent.

Of registreer je om te kunnen reageren.