Home

Achtergrond 1 reactie

Modern melkveebedrijf in Denemarken

De belangstelling van Nederlandse melkveehouders voor emigratie naar Denemarken neemt weer toe. Niet vreemd: de grondprijzen zijn gedaald en er staan mooie boerderijen te koop.

Veel Deense veehouders hebben afgelopen jaren geïnvesteerd in uitbreiding en modernisering van het bedrijf. Voor sommige melkveebedrijven drukte de combinatie van een lage melkprijs en hoge financieringslast te zwaar. Een deel van deze bedrijven komt op de markt. Dat biedt kansen voor Nederlandse veehouders die van plan zijn om te emigreren.

Een van de bedrijven die te koop staat is het melkveebedrijf Mosegaard op West-Jutland bij Åbildå. De huidige eigenaar moet zijn boerderij om gezondheidsredenen verkopen. Het is een modern bedrijf dat in 2007 nog is onderscheiden door de Nordea Bank.
De boerderij wordt in zijn geheel verkocht, inclusief een prima veestapel, melkquotum en machines, zegt Berend Rosing van RosDahl/Interfarms die de boerderij in samenwerking met EDC makelaars Videbæk te koop aanbiedt.
Het bedrijf is 133,8 hectare. Hiervan bestaat 12 hectare uit bos, erf en wegen. Daarnaast wordt er nog 19 hectare grond gepacht.

In 2005 is er een nieuwe, ruime ligboxenstal gebouwd met 166 ligboxen. Het voeren is geautomatiseerd. Daarvoor is aan beide zijden van de stal een voergang, waar de koeien worden gevoerd met een Mullerup automatisch ruwvoerdoseersysteem.
De stal heeft een dichte vloer die met rubber is bekleed. In de boxen liggen matrassen. Verder zijn er een afdeling voor droge koeien, afkalfboxen, een tanklokaal en kantoor. De melk gaat in een tank van 11.000 liter. De koeien worden gemolken in een 2x12 melkstal van DeLaval met een snelwisselsysteem (rapid exit). Bovendien is er een oplopende wachtruimte en separatieruimte. De koeien dragen activiteitsmeters.
De veestapel bestaat op dit moment uit 161 koeien en 138 stuks jongvee. De gemiddelde melkproductie is uitstekend met 9.945 kilo. Er is altijd gefokt met de betere stieren zegt Rosing.
Het jongvee staat in een stal uit 1991 (uitgebreid in 2006) met 170 boxen. Daarnaast is er een kalverstal met eenlingboxen en groepshokken.

Op het melkveebedrijf rust een melkquotum van ruim 1,5 miljoen kilo melk met 4,09 procent vet. Het quotum is ook bij de koop inbegrepen, evenals de toeslagrechten, aldus Rosing.
Melkveebedrijf Mosegaard staat bij Åbildå, een klein dorp ten zuiden van Holstebro, niet ver van de kust. De basisschool is 8 kilometer van de boerderij in Ørnhøj. De kinderen worden opgehaald met een schoolbus. Voor het voortgezet onderwijs is men aangewezen op scholen in Herning-Holsterbro of Ringkjøbing, op 30 minuten van de boerderij.
“Het is een mooi bedrijf voor veehouders die door willen groeien”, zegt Rosing. Het voor aankoop noodzakelijke eigen kapitaal is mede afhankelijk van de vraag of men een starterslenig kan krijgen.

Meer informatie:
RosDahl.Int Berend en Grietje Rosing 0045 – 7534 5514 of 0045 – 2840 8213/14 of Interfarms 0528 – 39 11 11
www.interfarms.nl

Foto

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Henri

    Wat is zo'n bedrijf waard?

Of registreer je om te kunnen reageren.