Home

Achtergrond 455 x bekeken

Meeropbrengst bieten kost niks

Bietentelers hoeven niet meer geld uit te geven voor hogere opbrengsten. Dat blijkt uit het project Susy (Speeding up sugar yield) van het IRS, waarover het bieteninstituut publiceert in Cosun Magazine.

”Het is mogelijk om de opbrengst bij gelijke of zelfs dalende kosten te verhogen. Dat maakt suikerbieten tot een uniek gewas.”

Het IRS heeft ontdekt dat er geen significante verschillen zitten tussen de variabele kosten van een topteler en een middenteler, terwijl de suikeropbrengst 2 ton per hectare verschilt.

Dit betekent dat de opbrengst bij bieten niet samenhangt met de uitgaven. Een groot voordeel ten opzichte van andere gewassen, zo redeneert het instituut. Bij granen levert een investering meestal wel een iets hogere opbrengst op, maar dat dekt de kosten niet.
In de suikerbieten geven toptelers meer geld uit aan bespuiting tegen ziekten en plagen en toediening van meststoffen. De eerste twee hebben een positief effect op de suikeropbrengst. Uitgaven aan meststoffen laten geen effect zien, maar verhogen de kosten wel. Dat geldt ook voor beregening, waarvan niet is vast te stellen hoe effectief dit is omdat zowel top- als middenteler dit toepast.

Het IRS concludeert dat het maken van kosten noodzakelijk is. Het gaat erom of de betaalde werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Dat bepaalt het effect op de opbrengst. Zo wordt de onkruidbestrijding bij gelijke kosten door een topteler beter uitgevoerd dan een middenteler.

”Specifiek geldt voor elk perceel: dat wat de opbrengst beperkt, moet worden aangepakt”, stelt onderzoeker Bram Hanse. ”Het bepalen van een topopbrengst blijft een spannende mix van aandacht, vakmanschap, het juiste moment van handelen èn kennis en ervaring van het perceel.”

Of registreer je om te kunnen reageren.