Home

Achtergrond

Meer onteigening dreigt

De komende jaren zal veel meer grond worden onteigend dan de afgelopen periode is gebeurd. De afgesproken norm van maximaal 10 procent onteigende grond per jaar zal daarbij worden overschreden.

Die verwachting spreken de provincies uit in de gezamenlijke tussenevaluatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), die naar het ministerie van LNV is gestuurd. Via het ILG, dat loopt van 2007 tot 2013, voeren de provincies plattelandsbeleid uit.

De afgelopen drie jaar is maar weinig sprake geweest van onteigening of volledige schadeloosstelling: circa 1 procent voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en 6 procent voor natuur bij de stad. De komende drie jaar nemen die percentages fors toe, tot 13 procent voor de EHS en 51 procent voor stedelijk groen. Samen komt dat over de ILG-periode uit op 12 procent onteigening – 2 procent meer dan het maximum dat is afgesproken. Na 2013 zal het percentage snel oplopen, verwachten de provincies.

Op grond van de tussenrapportage herzien het rijk en de provincies de eerder gemaakte afspraken – waaronder genoemde 10 procent. Gedeputeerde Joop Evertse van Zuid-Holland liet vorig jaar al weten dat naar zijn inschatting in 75 procent van de gevallen onteigening nodig is

De provincies signaleren verder een dreigend tekort aan middelen om de ILG-doelen uit te voeren. Naast de aanleg en inrichting van natuur vallen ook het agrarisch natuurbeheer en de reconstructie onder het ILG.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.