Home

Achtergrond 596 x bekeken

Meer investeringen in duurzame stallen en kassen

De belangstelling voor de bouw van duurzame stallen en kassen zit in de lift.

Het geclaimde subsidiebedrag steeg vorig jaar flink, zo blijkt uit cijfers over de investeringsregelingen Vamil en MIA.

Vooral groenlabelkassen zijn populair. In 2009 werden 650 aanvragen voor subsidie ingediend voor een investeringsbedrag van 183,2 miljoen euro. Bij doorgang van alle projecten keert het ministerie van Vrom hiervoor 24,9 miljoen euro aan steun uit. Een jaar eerder ging het nog om 365 aanvragen, een investeringsbedrag van 100,8 miljoen euro en een subsidie van in totaal 9,6 miljoen euro.

In de dierlijke sector is het beeld diffuser. Daar steeg weliswaar het aantal aanvragen en het totale investeringsbedrag, maar wordt er minder subsidie uitgekeerd. Alleen de pluimveehouderij claimde meer steun dan in 2008.

Varkenshouders gaan nog altijd aan kop voor wat betreft investeringen in duurzame stallen; vorig jaar kreeg het ministerie van Vrom 1.978 aanvragen binnen voor 219,6 miljoen euro. De sector streek uiteindelijk 25,8 miljoen euro aan subsidie op.

De grotere belangstelling bij veehouders is mede toe te schrijven aan de vorig jaar doorgevoerde wijziging van de Maatlat Duurzame Veehouderij, die als basis voor de toekenning van subsidie geldt. Daarin zijn naast de thema’s ammoniak en dierenwelzijn ook diergezondheid en energie opgenomen.

Bovendien heeft het ministerie in juni het budget van de Vamil en MIA met 30 miljoen euro verhoogd in verband met de economische crisis.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.