Home

Achtergrond

Meer geld voor informeren rechten Polen tuinbouw

FNV Bondgenoten wil meer voorlichting bieden aan Midden- en Oost-Europese werknemers, de zogenaamde MOE-werknemers.

FNV heeft twee deeltijd consulenten in dienst om buitenlandse werknemers te wijzen op de rechten, maar wil dat uitbreiden naar voltijds consulenten. De consulenten worden betaald uit gelden van het Productschap Tuinbouw (PT). Voor uitbreiding van de fte’s is in 2011 40.000 euro nodig.

Het project MOE-werknemers loopt al twee jaar, maar er is bij de planvorming te weinig rekening gehouden met vervoers- en scholingskosten van de werknemers, zegt Gerard Roest, onderhandelaar van FNV en bestuurslid van het PT. De werknemers richten zich vooral op de Randstad, maar moeten in de praktijk het hele land door en behoeven doorvoor een lease-auto en laptop.

Volgens Roest krijgen de consulenten meer hulpverzoeken dan was voorzien. “Dat tekent toch het succes van dit project.” Het driejarig project loopt af in 2011, maar FNV wil in overleg over verlenging. Werknemersorganisaties overleggen met productschappen om meer energie te steken in werknemersprojecten, in plaats van alleen aan werkgeversgerelateerde zaken.

Of registreer je om te kunnen reageren.