Home

Achtergrond 332 x bekeken 55 reacties

Meer LNV-geld naar natuur

Het ministerie van LNV geeft komend jaar bijna 100 miljoen euro meer uit aan de aankoop van grond voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Voor de aanleg van grootschalig groen bij steden is bijna 150 miljoen euro meer beschikbaar.

Dat blijkt uit de begroting van LNV voor 2011, die gisteren is gepubliceerd. De extra uitgaven betreffen een inhaalslag. Begin 2009 besloot het kabinet om de natuuruitgaven voor dat jaar en 2010, samen 200 miljoen euro, op te schorten tot 2011. Dat hield verband met de economische crisis.

Het grootste gedeelte van genoemde natuuruitgaven wordt besteed via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De provincies voeren hiermee natuur- en plattelandsbeleid uit.

De rijksoverheid draagt voor de periode 2007-2013 bijna 4 miljard euro bij aan het ILG, dat dit jaar wordt geëvalueerd door het Planbureau voor de Leefomgeving.

LNV heeft daarnaast structureel 7 miljoen euro extra ingeruimd op zijn begroting, voor het Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer. Via dat stelsel betalen de provincies subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer.

Het ministerie van LNV heeft voor volgend jaar in totaal een bedrag van 2,63 miljard euro aan uitgaven begroot. Dat is 138 miljoen euro (5,5 procent) meer dan de begrote uitgaven in 2010.

Op de uitgaven voor duurzaam ondernemen, onder andere voor de verbetering van het dierenwelzijn, en aan kennis en innovatie geeft LNV volgend jaar tientallen miljoenen euro’s minder uit dan in 2010.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  freek

  tegen die tijd heeft veel hoog bouw van 1960-1970 het einde berijkt en gaat dan gesloopt worden. nieuw bouw in een meer groene omgeving is het doel wat in eind `90 vanuit de regering naar buiten werd gebracht als het plan voor de volgende eeuw. ik herinner de tekeningen nog die ze lieten zien in diverse bladen het rijks visie voor de stedenvan het nieuwe millenium. de bevolking groeit nu nog ok hij stagneert maar als er meer ruimte komt word er meer gefokt let maar op. zeker als er zekerheid is, al dat geld wat in de baby boomers zit moet ergents heen als ze omvallen. bejaarden zorg word big business die met een invloed van nieuwe immigranten zal moeten verzorgt worden en die moeten ook ergents wonen en zullen die nieuwe bejaarden nu wel genoegen nemen met de opzet van de huidige centra`s. en als dan de laadste band wegvalt met normen en waarden zal het steeds beter gaan met nederland (sarcasties)

 • no-profile-image

  Han

  Kritische lezer. Het probleem van landbouw is al jaren oud, democratisch is besloten, dat er het nodige aan natuur moet gebeuren. Hoe was toen nog niet uit gesplitst. op dat moment had landbouw het heft in hand moeten nemen en niet moeten roepen: 'Ons land afbijven, we maken eten voor de hongerende wereld". Nee de democratie wou natuur, wou een mooier / beter platteland voor de recreant. Landbouw wou niet, nu is het te laat, de plannenmakers hebben de kaart ingevuld met hun mooie natuur percelen. Gelukkig moet er bespaard worden in ons land. Wachten we weer af krijgen we minder, nemen we nu een houding aan van >laten we om tafel gaan< en >we willen mee doen, maar dan onder aangepaste vormen< De ambtenren hebben geen vermogen, boeren wel en kunnen dit tegen bepaalde afspraken ten dienste stellen. ik denk aan minder intensief, meer natuur elementen en inkomens verschil tussen normaal boeren en natuurboeren bijleggen. Kost vast minder, want de grond blijft in productie en de zittende boer blijft in Nederland werken investeren en belasting betalen. Zo het nu is gaat de uitgekochte boer of met pensioen of hij verdwijnt over de grens om daar zijn activiteiten voor te zetten.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Schandalig , de milieu hamaz rules this country

 • no-profile-image

  rose both

  Interessant dat mensen struikelen over 100 miljoen voor grondaankoop,en de 4 miljard aan ILG laten gaan.. maar ILG plaveit de weg voor natuur. En de hoeveelheid grond die naar "natuur" gaat beperkt de hoeveelheid grond die voor duurzame landbouwbeschikbaar is ..met andere woorden het natuurbeleid versterkt het grootschalig en intensief boeren waar we in ons dichtbevolkte land niet echt geschikt voor zijn. Boeren worden hier gewoon gewurgd. En dat komt niet omdat de boeren niet hard genoeg geroepen hebben, maar omdat alles en iedereen zich voor het lapje heeft laten houden, deels uit goedgelovigheid, deels uit onnozelheid, en deels omdat men niet kon geloven dat dezelfde gemeenschap die men voedde, zo ver van de boeren verwijderd is geraakt.
  Maar dat is wel degelijk zo.

  Maatschappelijke afbraak van de positie van de agrarische sector is al gestart in de jaren 70 en 80. Niemand snapt meer dat boeren de beschikking hebben gekregen over grond om daarmee te kunnen produceren voor de gemeenschap. Dus onder voorwaarden. Dat daarvoor anderen de ruimte moeten inleveren is een gegeven dat nu vooral Jaloezie verwekt Dus nu zijn een aantal stadslui zo "slim" geweest om zich op de golven van het natuur- en milieubewustzijn meester te maken van een ministerie en de voorhanden instrumenten aan te wenden voor het verkrijgen van letterlijk honderdduizenden ha. s gronden die zij natuur noemen. Het gaat hen alleen om de eigendom van de grond.
  Dat eigendom ook grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt is totaal onbekend. Verantwoordelijkheidsgevoel is er gewoon niet bij. Het gaat om de macht.
  Dat dit in de kaart speelt van de global players, in feite molochs, die het industrialisatiemodel denken te kunnen loslaten op de landbouw zal men nog wel ervaren.
  Dat in dit model het winststreven voorop staat, boven de maatschappelijke verantwoordelijkheid, is een gegeven van ons economisch model. Met andere woorden het beleid wordt gestuurd door geld, door banken die ook weer op winstmaximalisatie gericht zijn.

  Natuurlijk bereikt dat model zijn grenzen.
  Sterker nog ..we leven in een tijd waarin dat model in zijn voegen kraakt.
  Jammer genoeg is het probleem daarmee niet opgelost. De problemen komen nog.
  We zien nu al dat de overheid geen geld en geen mankracht heeft om de verworven gronden te gaan beheren. Geen beheer betekent grote problemen in onze samenleving.
  Dus de uitgifte van deze gronden staat voor de deur.

 • no-profile-image

  neetoch

  Jahoor, de boeren worden gekort maar dr komt meer geld beschikbaar... voor geld slurpende projectbureaus cker? Daar eerst maar eens flink snijden, die weten wel hoe je potjes leeg maakt... en dan schreeuwen dr is geen geld en met een vork schrijven... bah... bodemloze put... en de boeren maar zwart verven en de kosten laten dragen. Biodiversiteit gaat achteruit ? Hoezo? Vossen, ganzen en barenburg superspinazie genoeg toch?

 • no-profile-image

  jos litjens

  volgens mij zijn ze bij lnv nog te stom om aan de ketting te leggen . welke burger vind het prachtig dat die schotse hooglanders en van dat ander ongedierte ergens in een verwilderd weiland loopt tussen de brand netels,zuuring,en distels.
  wij als agrariche ondernemers krijgen de rekening geprezenteerd van de aanleg van poelen en vennen ,ganzen hebben hier alle mogelijkheid om hun nesten uit te broeden ze gaan echter bij de veehouders en akkerbouwers hun pens strak vreten en alles vol schijten.volgens mij moet er eerst een vliegtuig neerstorten en een hoop doden vallen voordat ze bij de overheid zien dat we in de landbouw een probleem hebben met ganzen ik vraag me steets weer af wie wil dit eigenlijk.

 • no-profile-image

  koetje

  Mijn ervaring is toch iets anders maak, 't effe.Maar dat wel komen omdat ik eigen grond heb waar zij belang bij hebben.In Friesland is de grondverwerving voor EHS nog altijd op basis van vrijwilligheid.....Althans nog wel.

 • no-profile-image

  koetje

  Hoe groter de bende,hoe hoger de ha-toeslag Hans.Om te beginnen vangt FG
  80% van de waarde van de grond schoon in de hand via de SN-paketten wanneer ze landbouwgrond omzetten in natuur,20% is de restwaarde van de grond.Jaarlijks komt er nog een bedrag/ha overheen van rond de 900 euro/ha bij plasdras,ter vergelijking:de vergoeding voor weidevogelgebied is rond de 400 euro.Geen wonder dat FG jou het beheer over dat gebied niet gunt,die hebben meer belang bij de pingels dan bij weidevogels.Zelfs dat afgraven/afplaggen wordt ruim gesubsidieerd.

 • no-profile-image

  Maak

  Koetje Boe, wie of wat is FG?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat is precies de bedoeling, Freek. Op kosten van de belastingbetaler grond goedkoop verwerven, boeren laten barsten, natuurclubs privatiseren en dan....KASSA! Tja, natuur moet je verwaarden nietwaar?

 • no-profile-image

  koetje

  Hans Drievliet,het is 80%van de werkelijke waarde die je ontvangt via de zgn.SN-paketten,maar dan moet je grond wel in een natuurontwikkelingsgebied liggen(EHS),voor de rest kom je hier in Frl alleen nog in aanmerking voor natuurbeheer als er voldoende weidevogels zitten(aangewezen gebieden) de zgn.SAN pakettten.Ik weet niet hoe dat in andere provincies is geregeld,daar ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig naar.

 • no-profile-image

  HANS

  Maak het effe , ik hans zal er maar op reageren FG is de naam van natuur vereniging it'Fryske Gea hier in friesland.

 • no-profile-image

  Hans

  Het was maar een idee Koetje Boe en Kritische lezer. Stel 80% van € 50.000 per ha dan ontvang je € 40.000 aan subsidie per ha. Ik heb begrepen dat je over deze subsidie geen belasting hoeft te betalen. Dan ligt er wel een natuurbestemming op. Maar laten we wel wezen, anders koopt de overheid deze grond zelf wel een keer op (politieke wil is belangrijker dan het geld). Naar de samenleving toe, kun je wel aangeven dat je naast boeren ook zelf aan natuurbeheer doet. Mooi toch. Daarbij kun je beter zelf een natuurgebied beheren, dan dat je naast een natuurgebied moet boeren. In je eigen natuurgebied kun je de ganzen in bedwang houden. Kwestie van ruim denken. In ieder geval heb je dan als boer veel meer vat op het naastgelegen natuurgebied dan nu het geval is.

 • no-profile-image

  jantje

  Wordt me de grond nog meer onbetaalbaar.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Eigenlijk zou geen enkele boer nog moeten pachten van de natuurorganisaties. Laat ze maar mooi omkomen in de troep. Door wel te gaan pachten los je de problemen voor ze op.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ja, dat is inderdaad makkelijk natuur aanleggen. Lees het verhaal van Hans uit Friesland maar eens, de nadelen en kosten worden bij de boer gelegd.

 • no-profile-image

  piet

  hier werkt Wijvels Veerman Balkenenende Piet Jansen vrolijk aan mee de slechterikken

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Overal moet op bezuinigd worden maar de natuur krijgt weer meer geld, de milieu taliban is nog steeds zeer machtig in ons landje

 • no-profile-image

  freek

  ja Kritische Lezer dan in 20 jaar, ooh het geld is op voor "onderhoud" we gaan delen verkopen om geld te maken om de rest te onderhouden tegen die tijd is iedereen vergeten waar dat land vandaan kwam. Nieuwe natuur is meer een overgang naar stad en park

 • no-profile-image

  Hans

  Koetje Boe , de gronden krijgen ze voor niks in de handen , maar wel onder de naam erfpachter maar dat is een lapmiddel. Een aanvulling op wat je schrijft ; ze verpachten daarna de gronden ook nog , wat ook weer geld in het laatje brengt . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  Maak

  Die basis van vrijwilligheid is maar betrekkelijk, Koetje Boe. Veel mensen, zoals Hans worden in een situatie gemanoeuvreerd, waar er op termijn maar één koper overblijft. Niemand anders zal belangstelling hebben voor een bedrijf met beperkingen. Je zit dus hoe dan ook met een vermogensschade. Kijk ook eens naar die bedrijven in het Oostvaarderswold, ook daar worden bedrijven opgekocht, de rest heeft dan toch helemaal geen keus meer. En in onze eigen situatie is dat ook zo. Het komt er op neer dat je wordt gedwongen vrijwillig mee te werken aan deze bestemmingsplanwijziging met een tijdklok. Des te schandaliger als je bedenkt dat ze bv. bij de wet voorkeursrecht gemeente binnen een bepaalde tijd (2 jaar) hun plannen moeten hebben en daaraan beginnen. Hier kunnen ze alles oeverloos laten duren en jij wordt met de nadelen opgezadeld. Het is inmiddels zelfs zo gek dat we hebben gezegd "oké, koop me maar weg dan" (want we hadden andere plannen). En nu zeggen ze doodleuk dat ze geen geld hebben. Dit is duidelijk de Nederlandse invulling van waarden en normen.

 • no-profile-image

  Han

  Als ondernemr zou ik niet langer tegen dit soort ontwikkelingen aan trappen. Ik zou me afvragen "Hoe krijg ik zoveel mogelijk van dageld in mijn Zak".? voor delandbouw zou dit zijn; "Hoe krijgen wij dat geld indirect in landbouwzakken of kunnen we meelikken uit dat potje?" Wat doet landbouw al jaren; "De kont tegen dekrib gooien en dan wordt je buiten gehouden als de trog gevuld wordt met vreten (geld) en mag je binnen komen om de trog leeg te likken.

 • no-profile-image

  Han

  Kritische lezer. Hoe het gaat is nu het probleem democratisch wil de Nederlandse bevolking het anders. Zij zien in intensief een gevaar voor de gezondheid, een aantasting van het landschap en het milieu. De keuze is dus al deze aciviteiten op een Maasvlakte achtige locatie of het land uit en dan als compensatie van de huidige situatie alle landbouw omzetten in herten, wisenten en wolven weitjes. Bij dit laatste is geen mens gebaad, waarom niet eindelijk toegeven, dat Nederland te klein is voor grootschalige landbouw en grootschalige natuurontwikkeling. Beide komen in conflict met de zware bevolkingsdruk. Een andere optie is 50 % van de mensen het land uit. Daar dit niet kan, blijft er voor mij maar één optie over; "Zoek een weg waarbij iedere Nederlander kan leven en genieten van en in de vrije ruimte." Dat dit geld zal kosten omdat er minder export gemaakt wordt aan onder de kostprijs geproduceerde voedingsmiddelen allah, jammer. Om dit te bewerkstelligen zal zowel Landbouw, Natuurontwikkelaars en Politiek eens met beide benen op e grond moeten gaan staan en hun stokpaardjes de wei in sturen of beter nog exporteren.

 • no-profile-image

  Han

  Jantje. Hoe duurder de grond wordt, hoe hoger de leencapaciteit wordt van de boeren en andere grondbezitters. Zo zwengelen we de economie aan en maken banken geld en kan de politiek zeggen zie we hebben weer economische groei het gaat degoede kant op. Dit riepen ze ook voor de credit crisis.

 • no-profile-image

  gert

  De CDA hobby

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ze zoeken een legitimatie voor de geldverslindende hobby's, Hans. Dit blijven ze dus heus wel volhouden. Het gaat tenslotte om veel geld!

 • no-profile-image

  roy

  dat er meer geld uitgegeven wordt aan natuur vindt ik best wel jammer, maar volgens mij vergeten ze dat deze extra natuur ook nog beheerd moet worden wat nog veeeel meer kost. Laat toch die boeren die gronden extensief beheren met het oog op natuur en dan kun je ook veel bereiken met minder kosten!

 • no-profile-image

  Maak

  Helpt niks, Koetje. Wordt allemaal zo van de tafel geveegd. Hans moet niet de fout maken die wij (en vele anderen) ook hebben gemaakt: denken dat je hier rechten hebt. Tot aan de Raad van State heb je die NIET. Dus ga daar aub geen geld aan uitgeven.

 • no-profile-image

  freek

  grootschalig groen ik geef het 20 jaar zodat alles bedaart is en dan gaan de steden snoepen een weg hier villa daar flats dan de woonwijken stedelijke planners hebben het allang vast liggen nu tegen een redelijke prijs aankopen 20 jaar wachten bestemmings plan wijzigen grond super duur verkopen tel uit je winst het aantal gemeentens in de randstad die tot de stadsgrenzen volgebouwt zijn wie kan mij een boer opnoemen die in de gemeente gouda boert niet 1 maar wel goudse kaas promoten alsof het er gemaakt word . LNV moet eens woonwijken op gaan kopen daar natuur maken dan zou die 10 miljard niet zover gaan maar je kan er met de bus heen zou wel een voordeel zijn

 • no-profile-image

  Han

  Zou hier niet een uitgelezen mogelijkheid liggen om ten tijde van financiele crisis met bijbehorende bezuinigingd drift een del te sluiten tussen landbouw en groen ontwikkelaars. Ik zou wel kans zien om een landschap te ontwikkelen waar recreatie en landbouw en natuur ontwikkeling een plaats hebben. Ik denk dat landbouw eens uit zijn loopgraven moet komen en de overheid en alternatief te bieden, waarbij het groen deels ook nog geld opbrengt via landbouw productie en gekoppelde zorginstellingen. in tijd van crisis moet iedereen creatief omgaan met de financieen die hij heeft, de overheid voorop.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat is exact waar het om gaat. Het is toch eigenlijk triest om in een land te leven van grijpers en graaiers. Vroeger hadden we hier een fatsoenlijk landsbestuur, deze mensen zag of hoorde je nauwelijks. Ze deden in stilte hun (goede) werk, het landsbelang stond voorop en verder geen flauwekul. Toen functioneerde in dit land alles ook nog goed. Normen en Waarden waren er gewoon, daar werd niet eens over gepraat. Tegenwoordig praten we daarover, maar ze zijn er niet meer. Het is inmiddels een bananenrepubliek hier, met een flinterdun laagje "beschaving".

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Maar Almere is natuurlijk niet de enige stad, Hans. Door het hele land zijn kernen die uit moeten breiden. Waar ik hier zit zijn ze ook op hun smerige manier grond aan het inpikken.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik heb hier natuurlijk ook geen glazen bol, maar wat ik me wel afvraag is in hoeverre ze rekening houden met de vergrijzing. Straks hebben we een fors lager inwonertal en staat alles leeg. Gevolg: verpaupering.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Wat je eigenlijk zegt, Hans is: wacht maar rustig tot de gekte overwaait en profiteer ondertussen van wat je ervan mee kunt pikken. Lijkt leuk, maar pas er mee op. Er zitten allerlei juridische addertjes onder het gras. Zo schijnt het te zijn dat als je een beheersovereenkomst afsluit voor 6 jaar, je (zonder dat je het weet), de bestemming van je grond zelf gewijzigd hebt, zodat ze dat ook weer mooi in handen hebben. Kijk dus goed uit wat je doet, want in een door en door corrupt land kun je niemand vertrouwen. Zeker de overheid niet!

 • no-profile-image

  HANS

  Koetje Boe , nadat de ruil verkaveling in ons gebied was afgesloten begin 90 , werd vrij vlot al nieuwe plannen geopperd voor nieuwe natuur ondanks dat al vele ha grond al verworven waren tijdens de ruilverkaveling . Rond 95 kwamen de plannen en tekeningen op tafel er is veel verzet geweest hier in deze streek mede omdat er al zoveel grond naar de natuur is gegaan . Ik heb toen al vrijvlot bezwaar gemaakt tegen deze plannen en volgens mijn weten waren dat op papier zeker 8 of 9 kantjes vol . Heb op bijna op alle artikelen wel een bezwaar gemaakt. Begin 2000 bedacht men om alle polders die in dit ROM[MEL] gebied lagen aan te kopen voor de bekende EHS . De aankopen zijn vrijwillig en als dan de ene buurman geen opvolger heeft en de ander niet ruim in het geld zit om uit te breiden in melk rechten met een opvolger achter de hand , ja dan kan er van alles gebeuren waar ik geen vat op heb . Ik kan niet naar ze toegaan om te zeggen doe het nou niet . Kijk ik hoef hier niet weg , heb alle land rond het bedrijf liggen , ik zeg altijd mijn bedrijf staat midden op keukentafel waar normaal de bloemenvaas staat , ideaal voor een melkveebedrijf . Nu zeg ik , ik heb nu een verkeerde buurman naast mij , die goede landbouw gronden heeft en er een grote bende er van gaat maken . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Dat 'geen belasting betalen' wordt gezien als voorschot op de verkoopprijs van de grond. Kijk uit wat je doet!!!!

 • no-profile-image

  HANS

  Kritische lezer ben uiteraard met jou eens . Er zijn natuurlijk meer lokaties waar dit gaat gebeuren dat zal ik niet ontkennen , maar hoeveel % zou op deze manier straks omgezet worden naar stedelijke bebouwing 10-20 % van de huidige aankopen of zit ik hier te ver naast . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Zoals jij het beschrijft, zo vind ik ook dat het moet gaan, Han. Maar je hebt de afgelopen jaren wel kunnen merken dat het zo de bedoeling niet is. De bedoeling is dat het grootste gedeelte van de veehouderij intensief wordt en grootschalig. Dit dan liefst zonder grond, zodat het weinig ruimte kost. Zo houden ze de miljardenstromen in stand en hebben daarnaast ook nog alle grond! Let maar op het beleid: alles is er op gericht om dat te bewerkstelligen. Klein, extensief en akkerbouw moeten er uit. Zoals ik al eerder zei: we want it all and we want it now! Eigenlijk precies het tegengestelde van wat jij en ik graag zouden zien.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Zelfs dat likken is niet aan de orde, Han. We krijgen helemaal NIETS. Het credo is: we willen ALLES, we willen het NU en we willen het VOOR NIETS. Als er al een regeling is, zoals hieronder beschreven, dat je geen belasting hoeft te betalen, dan is er wel een addertje onder het gras. In dit geval is het dan dat het wordt afgetrokken van de aankoopprijs. (Want zonder dat je het weet heb je de bestemming van je land gewijzigd en kun je op den duur helemaal niets anders meer mee). Verkopen dus, aan die ene koper die overblijft: de overheid. Dit soort zaken zijn zó listig opgesteld (door mensen die nb. ten dienst staan van de burger) dat vrijwel niemand dat weet.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik ben het roerend met je eens.

 • no-profile-image

  T J P Leenheer

  Bijna 100 millioen meer voor aankopen van gronden is dat het beleid van onze regering in een tijd van bezuinigen op ouderen en ziekte kosten en nog meer. Is dat verstandig een gezond boerenverstand kan dat nooit uitgerekend krijgen.Verzind eer je begind.Het is werkelijk van de ZOTTE

 • no-profile-image

  HANS

  Roy , toen de landerijen waren aangekocht van de buren door de landinrichtings gebied namens DLG heb ik al aan gegeven die gronden wel wil beheren . Dat was absoluut niet aan de orde want it- Fryske Gea was al de eigenaar van deze landerijen en zij beslisten toen al dat er in mijn ogen er een grote bende van gemaakt zou worden . Waar zij natuurlijk niet mee eens zijn . Dit weidevogel gebied zaten zo weinig weidevogels , dat deze beter naar midden friesland konden verhuizen. Dat is volgens hun een betere weidevogel gebied. Als wij dan met cijfers komen over de aantallen aan weidevogels in dit gebied dan weten ze nergens wat van . Ze hebben er de ballen verstand van . Met 1 figuur van iFG kan ik niet samen door een deur want dan is er heibel in de tent . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  Jeroen

  Citaat uit het bericht: "De extra uitgaven betreffen een inhaalslag. Begin 2009 besloot het kabinet om de natuuruitgaven voor dat jaar en 2010, samen 200 miljoen euro, op te schorten tot 2011. Dat hield verband met de economische crisis."
  Het lijkt me terecht dat er wordt geinvesteerd in de natuur. Binnen de EHS zijn overigens best recreatieve en agrarische mogelijkheden. Natuurwaarden behouden en waarborgen voor de toekomstige generaties lijkt me absoluut een waardevolle investering.

 • no-profile-image

  HANS

  Kritische lezer je hebt volkomen gelijk . Ze verschuilen zich wel achter het feit dat de overheid het beleid hun oplegd , want daaruit krijgen ze overheidsgelden om te kunnen overleven . Van morgen nog in confikt geweest met deze zogenaamde natuur mensen . Dat ze een rommeltje er van maken zien [willen] ze niet . Weidevogels die talrijk aanwezig waren hebben ze verplaatst door alles onderwater te zetten , en nu praten ze er over dat het ook geen weidevogel gebied is . Ja het gebied is dusdanig vooruit gegaan want er zijn alweer diverse vlinders , libelles , salemanders aanwezig in het gebied en nu leeft het weer . Het probleem is dat deze soorten toen wij het beheerden ze er ook al waren en zij dit herondekt hebben . Hier kun je lang met ze over hebben , maar dat geloven ze niet , zij weten het, want zij komen er 1 keer in de maand in het gebied en wij leven 24 uur per dag tegen dit gebied aan en snappen dat niet . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  boer in opleiding

  het is een hartstikke van de zotte vaststelling. ze willen bezuinigen en dan nog meer uitgeven voor natuur dit kan toch niet.

 • no-profile-image

  Realist

  Het wordt hoogtijd dat er bij dat departement harde acties worden gevoerd. Hoe kan men een crisis tijd zo doorgaan met het verkwanselen van goed landbouwgrond. Waar halen ze dat lef vandaan! De boeren vallen om doordat ze niet meer kunnen concureren omdat de grond te duur wordt in Nederland. En die gekken maar onkruid kweken, en de boeren maar dure maatregelen nemen omdat onkruid te beschermen!

 • no-profile-image

  Boer

  Hoe is het mogelijk! Dit zal de economie echt helpen ahum.
  Respect voor het lobbywerk van de natuurmonumentenfundamentalisten om in deze tijden van bezuinigingen extra geld naar zich toe getrokken te krijgen.

 • no-profile-image

  koetje

  Hans,even een klein vraagje,heb jij toen die gebiedsplannen naar buiten zijn gebracht,ook een zienswijze ingediend bij de provincie?Als de bestemming van de grond wordt gewijzigd van landbouw naar natuur,kun je hier bezwaar tegen maken via de normale procedure.Zijn ze in de regel niet zo blij mee.

 • no-profile-image

  Koeienboer

  Zoals blijkt, bedriegt de schijn deels ook in de begroting 2011. Indien er bezuinigd moet worden, waarbij allerlei sociaal/economisch gevoelige items zullen moeten bijdragen, kan dat reëel zijn. Wáár er op bezuinigd wordt en met welke doelstelling, wordt met grote woorden verklaard; diverse gevolgen van de crisis, financiering sociaal stelsel etc. Maar duidelijk wordt dat dát maar een halve waarheid is. Extra budget van 150 milj. voor aankoop "Nieuwe" natuur en 7 milj. voor subsidie landschapsbeheer kunnen weinig lijken maar het draagt toch bij aan de idiote reservering van 4 "Miljard" voor ILG tot 2013. En wie adviseren daar nu over ? U begrijpt het al, dát zijn de "Heren" die voorheen met de "Beste" bedoelingen voorop liepen ter (her)-vorming en financiering van de "Boerenzaak" maar die al tijden "Vossen" blijken te zijn welke de passie preken. Mannen als Twijffels en Weerman (CDA en Natuurmonumenten) komen beide uiteindelijk uit de stal van Troje en zijn dus levensgevaarlijk gebleken.
  Maar wie betaalt er nou eigenlijk dubbel ? Dat is de "Boer"; hij raakt zijn grond kwijt (1) tegen wellicht een behoorlijke prijs en zal later door bedrijfsbeëindiging een dikke vette fiscale veer moeten laten (2). Het uiteindelijk resultaat is met enige "Marges" driedubbel geslaagd. a) vermindering van landbouwgrond, b) de lastenverzwaring waar het om ging is gerealiseerd en c) fiscaal wordt een belangrijk deel van de vergoeding weer terug gehaald.
  Helder is dat CDA terecht verloren heeft,
  immers de betekenis van C is de partij door arrogantie vergeten maar de "Vossen" zijn goed terecht gekomen met vooraanstaande"Vrije tijdsbesteding"

 • no-profile-image

  Maak

  En Koeienboer, ik onderschrijf jouw reactie. Je hebt het prima verwoord.

 • no-profile-image

  Karin

  Bestaat LNV volgend jaar dan nog?
  Dit ministerie gaat door het nieuwe kabinet toch opgeheven worden?
  Hoe kunnen ze dan geld uitgeven?

 • no-profile-image

  boerenzoon in landinrichting

  Het is nu wel makkelijk om alles over een kam te scheren. Weet men wel wat er allemaal gebeurt met dat geld? Okeej er wordt voor een deel natuur aangekocht maar hebben de mensen hier ook stil bij gestaan dat er onder boeren zijn die willen stoppen en die aanspraak kunnen maken op dit geld. We zien allemaal de woorden Natuur en EHS en denken meteen aan de mensen die kruiden komen zaaien en insecten zoeken maar dat is niet zo. Verder is het geld wat in de ILG zit beschikbaar voor de verbetering van het platteland (PMJP) waardoor herinrichtingen van gebieden moet lijden tot kosten besparen, doorgroei mogelijkheden, effiecienter werken en duurzaamheid.

  Ook daar bij stil gestaan dat het geld daar naar toe kan gaan ?

 • no-profile-image

  HANS

  Freek en kritische lezer het is niet dat overal woningbouw zal plaats vinden , waar ik zit zal dat niet gebeuren , maar zoals ten zuiden van Almere geloof ik vast dat daar over een 10 tal jaren een nieuwe stad zal verreizen en dat zal misschien Almere-zuid heten of wat er maar op lijkt . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  Hans

  als je echt weinig vertrouwen hebt in de toekomst van natuurbeheer in Nederland, dan kun je het ook omdraaien. Zet nu je land geheel/gedeeltelijk om in natuurland en ontvang daar subsidie voor (ca 70% van de werkelijke waarde). Trek dat potje vanuit Den Haag helemaal leeg. Op deze manier blijft het geld toch nog binnen de landbouw. Na een paar jaar zal door vergrijzing/voedseltekorten etc de overheid weer besluiten om natuurland om te zetten naar landbouwgrond. Mogelijk dat ze tegen die tijd ook daar weer subsidie voor hebben.

 • no-profile-image

  boer in opleiding

  de mensen achter het bureau die moeten maar eens met de boeren het land in, die vlakbij natuur gebieden zitten en nog gerealiseerd moeten worden. en zo kunnen hun eindelijk eens een beeld krijgen van wat er nu werkelijk is te zien.

Laad alle reacties (51)

Of registreer je om te kunnen reageren.