Home

Achtergrond 204 x bekeken

Lerarentekort minder groot dan verwacht

Het lerarentekort zal de komende jaren minder groot worden dan eerder gedacht.

Dat blijkt uit de nota Werken in het Onderwijs 2011, die dinsdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Demissionair minister André Rouvoet en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (beiden Onderwijs) stuurden die nota samen met de nieuwe begroting naar de parlementariërs.

Door de economische recessie en extra investeringen in het beroep van leraar wordt het tekort kleiner. De crisis heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat minder leraren uitstromen naar de marktsector. Daar werd in het verleden wel rekening mee gehouden. Ze gaan echter toch voor de klas staan.

Bovendien blijven oudere leraren langer doorwerken. De gemiddelde leeftijd om met pensioen te gaan is in een paar jaar tijd gestegen van 60,4 naar 62,7 jaar.

In het basisonderwijs worden geen wezenlijke tekorten verwacht de komende jaren. In het voortgezet onderwijs ontstaat door de uitstroom van oudere leraren de komende acht jaar nog wel een tekort van ongeveer drieduizend voltijdbanen. Uit het rapport blijkt dat zonder de beloningsmaatregelen uit het Actieplan Leerkracht het tekort in het voortgezet onderwijs zou zijn verdubbeld.

In het actieplan staat vastgelegd dat schoolbesturen extra geld krijgen om meer leraren in een hogere schaal te kunnen belonen. Dit vergroot de loopbaanmogelijkheden en de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep.

De extra investering in leraren in 2010 is 611 miljoen euro. De investeringen op basis van het Actieplan Leerkracht blijven de komende jaren overeind en nemen ieder jaar toe tot 1 miljard euro structureel. Het gaat naast de investeringen in extra beloningsmaatregelen om investeringen in bijscholing (lerarenbeurs) en de kwaliteit van de lerarenopleidingen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.