Home

Achtergrond 18 reacties

Landbouwvrijstelling blijft

De landbouwvrijstelling zal in de nieuwe belastingplannen op Prinsjesdag niet worden afgeschaft. Dat melden bronnen in de omgeving van minister De Jager (Financiën).

In de landbouw gaan al enkele maanden geruchten dat het ministerie van Financiën van plan is de landbouwvrijstelling af te schaffen. AVM Accon anticipeert daarop door klanten een verklaring te laten opstellen, waardoor de vrijstelling zou kunnen worden veilig gesteld. Andere adviseurs en accountants in de landbouw reageren door met agrarisch ondernemers door te nemen hoe zij de landbouwvrijstelling kunnen zeker stellen.

Een mogelijkheid voor het 'veilig stellen' van de landbouwvrijstelling is de herwaardering van landbouwgrond. Om te komen tot herwaardering is een zogenoemde bijzondere oorzaak nodig. Dat is bijvoorbeeld het aangaan van een samenwerkingsverband waarbij de gronden economisch worden ingebracht. Bij bestaande samenwerkingsverbanden kan worden gedacht aan een wijziging van de winstverdeling.

Het ministerie van Financiën zegt op de hoogte te zijn van de geruchten. Het ministerie wil niet ingaan op de inhoud daarvan. Horst in ’t Veld van het accountantskantoor De Jong en Laan zegt van het ministerie te hebben begrepen, dat er geen sprake is van afschaffing van devrijstelling. Hij heeft de indruk dat de maatregelen om de vrijstelling zeker te stellen vooral uit commerciële motieven worden uitgevoerd door adviseurs en accountants.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  fiscalist

  klein verschilletje is bijvoorbeeld dat op grond niet afgeschreven wordt en op stallen wel. Investeringsaftrek idem dito. Bereken het verschil maar eens.

 • no-profile-image

  gli

  Niet zo moeilijk doen mensen. De mannen in donkergrijze pakken en rode stropdassen moeten toch ook eten!!!
  En die mannen en vrouwen wil je toch niet laten eten bij McDonald! Het is toch niet meer dan logisch dat die groep mensen zoekende is naar revenuen!
  En binnen de agrarische wereld is toch geld zat te claimen. Het bruist er van energie (en van geld!?!?). Of schat ik het verkeerd in? Dan mijn oprechte excuus!!!

 • no-profile-image

  G.M.J. van Rijbroek

  Ik vraag me af hoe de inhoud van die verklaring moet luiden die AVM Accon door de klanten laat opstellen. Naar mijn mening zijn er nog meer handelingen noodzakelijk.

 • no-profile-image

  harm

  gewoon afschaffen is in het normale bedrijfsleven heel gewoon
  waarom moet de boer nu weer een voordeeltje hebben tov een normale ondernemer.
  idem met de mc sharry

  p.s.
  ik heb ook gewoon een akkerbouwbedrijf van64 ha eigendom en probeer daar mn centjes met te verdienen.
  kaf van koren scheiden!! en alles op de vrij markt

 • no-profile-image

  koetje

  Deze ondertekende verklaringen worden ingeleverd bij de notaris.Die legt ze vervolgens in een akte vast,kosten:dik 400 euro,vervolgens moet de grond ook nog eens worden getaxeerd door een beëdigd taxateur.Wie helpt wie nu aan werk?

 • no-profile-image

  waarom

  Kan iemand me uitleggen waarom alleen grond in aanmerking komt en niet varkens, pluimvee stallen kassen enz wanneer deze in de verkoop gaan, ja dan moet er ook afgerekend worden

 • no-profile-image

  ab

  Wie heeft er nou gelijk? Waarom laten accountants zich verleiden door geruchten? Of maken ze deze geruchten zelf door boeren bang te maken en om zelf meer omzet te genereren? Laten ze dan ook de bron noemen! waarom neemt de media dit soort zaken klakkeloos over? doe dan gedegen onderzoek en kom met feiten. AGD doet gewoon mee aan deze geruchtenstroom!

 • no-profile-image

  gert,

  tuurlijk wil een accountant meer omzet en zeker zo'n grote jongen.
  Maar wat als de zegsman van Financien het gerucht ontkracht en volgende week dinsdag met prinsjesdag komt er toch een afschaffing van de landbouwvrijstelling uit het koffertje van de minister van Financien.
  Dan heb je je grond voor 10.000 euro op de balans staan en moet je er bij verkoop meer belasting over betalen als dat je er ooit aan verdiendt hebt.
  ik vertrouw geen enkele ambtenaar dus.....

 • no-profile-image

  Oplettende

  Wel grappig dat het ene accountantsbureau, de jong en laan, met een gerucht de geruchten van AcconAVM bestrijd. 1 ding is zeker, als de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft, dan zijn de gevolgen voor de landbouwers die zich niet hebben ingedekt niet te overzien

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Harm, ehhh mc Sharry? Hoelang heeft je winterslaap eigenlijk geduurd?

 • no-profile-image

  Gekke henkie

  50 ha grond op balans staan voor € 300.000. Nu ongeveer € 2.250.000.
  Dat wordt een winst van € 1.950.000. De helft naar belasting? Toch nog maar snel mijn accountant bellen of hij dit risico durft te lopen en eventueel betaald

 • no-profile-image

  gert

  Het is wel erg gemakkelijk om een verklaring op te stellen en te denken dat je overal af bent !

 • no-profile-image

  N.I.Sifallor

  Vergelijking: MKB-er stakingswinst 100.000 -/- 3600 stakingsvrijstelling= 96.400 waarover 50%? afgerekend moet worden.
  Agrariër: 100.000 grondopbrengst bij staking = 100.000 in't tasje!
  En dit terwijl de helft van de winst in het agrarisch bedrijf gerealiseerd is door subsidies die door de belastingbetaler opgehoest zijn. En word dan allemaal in stand gehouden onder het mom van goedkope Europese voedselvoorziening terwijl de wereld een dorp geworden is.

 • no-profile-image

  arend

  wie graag een godsvermogen aan belastingen betaald over het bedrijfsvermogen en eventuele winsten laat zijn boekhouding door accon avm doen...

 • no-profile-image

  mr EMJM Donners

  Dat de Landbouwvrijstelling op 12 September 2010 volgens Accon wordt afgeschaft is even waarschijnlijk als dat Prinsjesdag niet doorgaat. Dit zou de doodsteek zijn voor het CDA. Bovendien neemt een demissionair kabinet nimmer zulk een besluit. Wat wel waar is dat als elke meter landbouwgrond in Nederland € 0,04 cent (1%) per meter in prijs duurder op de balans wordt geherwaardeerd, dit de Nederlandse Staat maximaal 52% van € 480 miljoen, dus € 240 miljoen kost aan toekomstige belastingbaten. Datzelfde bedrag is het jaarlijkse bedrag dat de Landbouwvrijstelling de Nederlandse belastingbetaler volgens de Miljoenennota kost. Met andere woorden, een jaarlijkse prijsstijging van grond van 1% valt onder deze belastingvrijstelling en "levert" de Staatskast jaarlijks € 240 miljoen minder op, terwijl de vrijstelling ook nog eens jaarlijks € 240 miljoen kost. Samen dus een jaarlijks begrotingsbedrag ter hoogte van ten minste € 480 miljoen! Bij een prijsstijging van 2% Dus € 720 miljoen. Ik kan mij dus moeilijk voorstellen dat de landbouwgrond niet de eerstvolgende melkkoe gaat worden nu de auto en het huis fiscaal nagenoeg al leeggemolken zijn. Bij voerenstaande berekening abstraheer ik zelfs nog wat de invloed zou zijn van de ondergrond van gebouwen. Ga er maar vanuit dat het bedrag dan minimaal verdubbeld dient te worden. Dus € 1,5 miljard per jaar! Het is natuurlijk makkelijk te roepen dat kantoren een commerciel belang hebben dit te roepen. Vergeten wordt dat kantoren een beroepsverantwoordelijkheid dragen richting hun klanten en als beste de betrokken belangen tijdig kunnen en dienen in te schatten. Kortom, mij zou het verbazen als de Landbouwvrijstelling niet wordt leeggemolken. En wanneer dit zal zijn is alleen van belang voor diegenen die dan niet tijdig hebben geanticipeerd. Heeft u vragen of aanvullingen op dit artikel, neemt u gerust contact met mij op via mijn gsmnr. 0653132352. Ik ben met de landbouwvrijstelling pas 25 jaar bezig.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Draagt Accon AVM ook haar verantwoording voor de geadviseerde verklaring als het mis gaat? Ik heb jammer genoeg andere ervaringen achter de rug met deze club.

 • no-profile-image

  Jan R. Galama

  De vele reacties geven aan dat er veel onzekerheid wordt gecreëerd door een aantal accountantskantoren en agrarische makelaars. De vele ongefundeerde adviezen aan agrarische ondernemers hebben geleid tot omzetvergroting bij deze kantoren terwijl er geen enkele zekerheid is voor de ondernemers dat dit juiste maatregelen zijn. Het risico blijft bij de ondernemer. Deze ongenuanceerde wildgroei van adviezen over de landbouwvrijstelling heb ik eind augustus, via een ingezonden brief in de bladen “Nieuwe Oogst en De Boerderij” aan de kaak gesteld. De LTO heeft aangegeven dat zij vasthoud aan het voorbestaan van de landbouwvrijstelling. Agrarische accountantskantoren reageren met kortzichtige opmerkingen zonder in een bredere visie aan te geven hoe alles nu in elkaar steekt.
  Het laatste rondschrijven van AVM is zeer misleidend en geeft geen enkele garantie voor hetgeen zij suggereren. Het roept bij mij de gedachten op dat het kantoor omzet- en financiële problemen heeft en daarom naar deze noodgreep grijpt voor omzet inkomsten. Van een degelijk accountantskantoor verwacht je degelijke en adequate advieservingen en niet haastklussen zonder enige garantiestellingen. De oproep van LTO “Laat de accountantsbureaus onmiddellijk stoppen met het verspreiden van geruchten over spoedige afschaffing van de landbouwvrijstelling” is dan terecht.
  Mijn oproep eind augustus in de bladen “Nieuwe Oogst en De Boerderij” was vooral aan aanzet om nu na te denken over de landbouwvrijstelling.
  Het is belangrijk dat agrarisch Nederland meedenkt en meepraat over de te volgen route als ooit de landbouwvrijstelling werkelijk ter discussie komt te staan. Zeker van de agrarisch accountantskantoren verwacht je meer verantwoordelijkheid dan de nu alleen gerichte acties op eigen omzetvergroting met het afschuiven van de risico’s naar de agrarische ondernemer. Ondernemen is vooruitzien en inspelen op zaken die zich in de toekomst kunnen voordoen. Daarom nu starten met acties gericht op de gevolgen als de landbouwvrijstelling ter discussie komt. De start had al veel eerder moeten plaatsvinden maar nu niets doen is nog negatiever.
  Als LTO en de agrarische accountantskantoren het ondernemen geheel zijn vergeten en verworden zijn tot ambtenaren dan wordt het tijd dat de ondernemers zelf tot acties overgaan. Ambtenaren hebben we genoeg in Nederland.
  Reduzum, Jan R. Galama

 • no-profile-image

  landbouwer

  Nu alle door AcconAvm veroorzaakte commotie onterecht lijkt te zijn, lijkt het mij dat AcconAvm maar eens duidelijkheid moet geven over het ontstaan van de geruchten. AcconAvm is er ongetwijfeld beter van geworden, veel grondeigenaren zijn er armer van geworden en de kans dat de overheid alsnog op een onverwacht moment de landbouwvrijstelling afschaft, is toegenomen. Kom op AcconAvm, verschaf nu eens duidelijkheid over de bron(nen) van dit gerucht!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.