Home

Achtergrond

'Landbouw ziet natuur als bedreiging'

Natuur en landbouw zijn niet te verenigen, vindt Frans Vera, ecoloog bij Staatsbosbeheer.

In het dagblad Trouw zegt hij dat de weerstand op de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen vooral te maken heeft met de angst dat geldstromen voor agrarisch natuurbeheer zullen opdrogen, als het model van dit gebied algemeen wordt aanvaard.

”Dat betekent een enorme bedreiging voor de landbouw. Er zal een einde komen aan de geldstromen die boeren voor natuurbeheer ontvangen. Daarnaast zal bij gebieden gekozen moeten worden of het natuur wordt of landbouw blijft. Die twee kunnen immers niet samengaan”, aldus Vera.

Het leidt er volgens hem niet alleen toe dat de landbouw inkomen uit natuurbeheer misloopt, maar ook nog grond inlevert. Vera noemt het flauwekul dat zonder boeren geen natuur behouden kan blijven. ”Je kunt best praten over een cultuurlandschap waarin beesten voorkomen, maar van natuur is dan geen sprake. Juist de introductie van de landbouw heeft veel wilde planten en diersoorten over de kling gejaagd.”

Volgens hem hoeven er geen nieuwe natuurgebieden als de Oostvaardersplassen bij te komen. De Veluwe zou tot één aaneengesloten natuurgebied moeten worden gesmeed. Hij vindt dat ook wolven horen bij de natuur in Nederland. ”Maar ik kan dat niet te hard zeggen anders word ik weggeleid door mannen in witte jassen”.

De bioloog van Staatsbosbeheer kreeg veel kritiek op het doodhongeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Hij vindt dat die sterfte bij de natuur hoort. Het versterven zou voor de dieren minder onaangenaam zijn dan die voor mensen lijkt. Daarom is Vera tegen het afschieten om dieren uit hun lijden te verlossen, zoals onder politieke druk is afgesproken.

CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel bestreed de opvatting van Vera en noemt de Oostvaardersplassen slecht uit oogpunt van dierenwelzijn. Vera vindt dat het CDA zich beter druk kan maken om het dierenwelzijn in de veehouderij, al erkent hij dat het een probleem is dat de grote grazers niet de mogelijkheid hebben het gebied te verlaten. Daar moet volgens hem wel iets aan gebeuren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.