Home

Achtergrond

LNV: 8 miljoen euro voor mestmaatregelen en energiebesparing

Het ministerie van LNV heeft 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen om de milieuschade door mest te verminderen en minder afhankelijk te worden van fossiele energie.

Het extra geld is beschikbaar gekomen door een wijziging van de Europese plattelandssteun. Al in 2008 werd besloten om extra middelen uit te trekken voor de zogenoemde ‘nieuwe uitdagingen’: klimaatverandering, duurzame energie, waterbeheer en biodiversiteit.

De Nederlandse voorstellen hiertoe werden eind vorig jaar goedgekeurd, en zijn uitgewerkt in de nieuwe subsidieregeling. Daarbij is 6,4 miljoen euro beschikbaar voor: mestverwerking (scheiden van fracties); investeringen in rijbemesters; het vergroten met minimaal één maand van de mestopslagcapaciteit; investeringen in energiebesparende maatregelen, zoals biomassaketels, zonneboilers en warmtepompen.

De provincie Noord-Brabant en vier Brabantse waterschappen trekken samen nog eens 1,6 miljoen euro uit om maatregelen te steunen, die de af- en uitspoeling van stikstof en fosfaat tegengaan. Deze steun is uitsluitend bestemd voor boerenbedrijven in de provincie Brabant.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.