Home

Achtergrond 1379 x bekeken 24 reacties

Krediet Deense melkveehouderij hoger

De kredietlast van de Deense melkveehouderij is vorig jaar flink toegenomen. Volgens sectororganisatie Dansk Kvæg groeide deze gemiddeld per ondernemer met ruim 226.000 euro naar 2,6 miljoen euro.

Daarentegen leverden de veehouders voor het eerst sinds een geruim aantal jaren eigen vermogen in. Gemiddeld daalde dit per bedrijf met ruim 222.000 euro. Het gemiddelde bedrijfsresultaat belandde op een historisch dieptepunt van minus 126.000 euro. De financieringskosten per melkveebedrijf bedroegen 133.000 euro.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  M. Groot Boerle

  Sorry maar ten eerste vermeld onze Wim een toename aan vreemd vermogen en benoemd daarna het interen qua eigen vermogen binnen de bedrijven als "daarentegen"??

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De Deense melkveehouderij is dus het groter "voorbeeld" voor Nederland.!! Geef me dan maar een 80-90 mk met een te behappen financiering, zodat ook prijsdalen opgevangen kunnen worden.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het gemiddeld melkquotum van de Deense melkveehouder ligt rond de miljoen liter melk. Als dit bericht juist is en het gemiddeld bedrijf 2.6 miljoen vreemd vermogen en 133.000 euro (?) financieringslasten heeft, dan benijd ik hen niet. Ik zou eens graag willen weten hoeveel eigen vermogen de Deense melkveehouder (dan nog) heeft, en zijn solvabiliteit. Weet iemand het antwoord hierop?

 • no-profile-image

  Deen

  Bart Wagenvoort heeft gelijk, vorig jaar was lastig maar waar was dat niet zo??! Ik heb zelf een bedrijf wat up-to-date is en waar ik moeiteloos 400 koeien kan melken over 3 jaar. De financiering is pittig maar 1,5 miljoen liter per ondernemer/VAK maakt alles weer ruimschoots goed. Ben blij dat ik niet meer Nederland boer ben. Krappe erfjes waar je nauwelijks met je 3-asser giertank kunt werken.

 • no-profile-image

  Varkenshouder

  Gezien de opmerkingen die Wagenvoort maakt over de varkenshouderij, is het duidelijk dat hij hier geen enkel verstand van heeft.

 • no-profile-image

  Boer

  Tja iedereen weet het zo goed allemaal

 • no-profile-image

  weet het allemaal

  Schaalvergroting moet geen doel op zich worden. Het moet allemaal nog wel tot extra rendement leiden, anders kun je je geld net zo goed meteen aan de bank geven, dan hoef je er tenminste niet ook nog eens voor te werken.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Bart Wagenvoort. Even googlen en ik zie een Wagenvoort adviesbureau annex makerlaardij verschijnen. Aannemende dat we het hier over dezelfde hebben, bekruipt mij het gevoel dat hier een makelaar zijn grondhandel aan het veilig stellen is. Dat er geïnvesteerd moet worden in mestafzet, betekent nog lang niet dat er grond gekocht moet worden. Integendeel, de oplossing ligt niet in het vervoeren van water naar de akkers, maar in innovatieve systemen van mestverwerking. Deze komen er en het is daarom vgl. mij veel verstandiger het kruit droog te houden en hier op te anticiperen. Dan voorkom je ook het gevecht op de afzetmarkt c.q. grond waarvan alleen makelaars profiteren..... Het verhaal van klaar maken voor de toekomst is ook altijd als verkooppraatje gebruikt door de quotumhandel, adviseurs en banken. En inderdaad, de boeren worden klaargemaakt voor........?
  Jammer dat ik het niet vriendelijker kan maken, maar wel duidelijk heb kunnen neerzetten, hoop ik!

 • no-profile-image

  boer

  ik denk dat de terug gang van het eigen vermogen vooral komt omdat vooral in denemarken de waarde van het quotum erg is gedaald.
  en dat gaat zeer snel.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Investeren in grond om aan de mestwet te voldoen is inderdaad de meest foute keuze die je kunt maken. Immers, je bent veel beter af als je intensief bent. Hoe meer grond, hoe ongunstiger de mestwet voor je uitpakt.

 • no-profile-image

  Harry

  Bart Wagenvoort, ook wel "BartBoef" genoemd, mensen doe precies het tegenovergestelde van wat deze praatjesmaker verkondigd en bescherm uzelf tegen de afgrond. Deze man heeft zo ongeveer het laagste gemiddelde qua productie per koe en deze prutser heeft echt alternatieve inkomsten nodig om te overleven. Bij voorkeur over de ruggen van anderen.

 • no-profile-image

  schaalvergroting moet anders hoor je er

  ik heb het idee dat de schaalvergroting in denemarken niet ten einde is in de melkveehouderij.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Onno, bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag. Nadat ik het even heb laten bezinken, concludeer ik dat er waarschijnlijk ook in de Deense melkveehouderij er vanuit is gegaan dat de waardestijging van het onroerend goed, c.q. de inflatie, wel zou zorgen voor de aflossing van het vreemd vermogen. De "boekhoudkundige toverformule" waarmee afgelopen jaren adviseurs de boer op trokken om ondernemers maar vooral te bewegen vol op de trom te slaan. Vooral het "vliegwieleffect oftewel rendement op eigen vermogen door rendement op veel vreemd vermogen" was erg populair aan de keukentafel. Wat al deze adviseurs "vergeten zijn" erbij te vertellen, is dat dit vliegwieleffect ook van toepassing is als de melkprijs zakt of de inflatie stokt. M.a.w. dan draait het de andere kant op, en is er geen houden meer aan. Je ziet hetzelfde gebeuren met de kopers op de huizenmarkt.

 • no-profile-image

  onno

  Tot niet zo heel lang geleden werden de uitbreidingsplannen van menig veehouder gefinancierd met behulp van het verschuiven van ruwvoervoorraden...
  Boekhoudkundig rotgeintje..

 • no-profile-image

  onno

  @Melkveehouder, de gemiddelde deense veehouder heeft een eigen vermogen van 10-0%.
  De grap van het land is dat menig melkveehouder zich suf heeft geinvesteerd in grond. Een paar ha alleen is niet te koop, of weinig.Wil men of moet men uitbreiden moet er een heel bedrijf bijgekocht worden. De grondprijzen zijn, waren, de afgelopen jaren bijna net zo hoog als de Nederlandse, alleen opbrengst een mooi stukje lager. Ziedaar een goede mix voor een ramp. Niet weg te nemen dat Deense bedrijven een goede grootte hebben en in de regel knap efficient.

 • no-profile-image

  Landmand snyt

  Laten we heel eerlijk zijn, met z'n allen hier in Denemarken eringetrapt, in de banken, vooral de bemiddelaars en enorme schulden aan onze broek die echt nooit maar dan ook nooit meer terug te verdienen zijn. Nu de waarde van de bedrijven ingestort is zijn we nog slechts indirect loonslaven van banken en toeleveranciers die zich een gat in hun broek lachen om die domme boeren die iedere dag van top tot teen in de stront willen werken voor een appel en een ei.

 • no-profile-image

  Deoudebo

  Willen de Deense Banken niet van sommoige van hun leningen aan agrariers af? Door een lening met een forse discount van de bank over te nemen, kan een veel gunstiger herfinanciering plaatsvinden.

  In andere sectoren heb ik dat ook meegemaakt en dat kan heel interessant zijn.

  deoudebo

 • no-profile-image

  Gert

  Dit zullen wel bedragen in kronen zijn, daarvan zitten er een stuk of zeven in een euro

 • no-profile-image

  Boer

  nietszeggende nummers als je het gem aantal melkkoeien per bedrijf niet weet.

 • no-profile-image

  Landmand

  Bart je weet drommels goed dat de banken erg ver zijn gegaan in Denemarken.
  Dat het aantal bedrijven wat nu nog te koop staan in de krant nog maar het topje van de berg is.
  Aangezien een paar banken er ook niet goed voorstaan en als ze alles te koop zetten, hun mee omgaan.
  Sinds wanneer ben je weer in Nederland, als nuanse wil moet je ook hier even eerlijk vertellen in welke hoe danighied je zit te schrijven!
  Laat we het maar niet over Amerika hebben! (ben de krantenartikel kwijt)

 • no-profile-image

  Kobonde

  In DK is de grondprijs veel lager dan in nederland tot 2003 kon het nog goed uit om grond te kopen.
  Bovendien loop je op een intensief bedrijf veel meer risico dan als je voldoende grond hebt. (voer/mestafzet)
  Alleen is van 2003 tot 2008 de grondprijs veel te veel gestegen en is nu wat gezakt.
  En dus komen degenen die in 2007en 2008 gekocht hebben in de problemen.
  Het verlies in 2009 is vooral onstaan door de kreditkrisis hier door was de rente begin 2009 erg hoog.
  Inmiddels ligt de rente onder de 2% dus ziet het er voor 2010 goed uit.
  Voor 90% van de melkveebedrijven.

 • no-profile-image

  Hans

  Het quotum gaat er in 2015 af, zegt men. Maar ik vraag mij wel eens af, hoe de boeren-financiële situatie er zou hebben uitgezien als quotum (lucht) niet te financieren zou zijn geweest en ook niet in onderpand zou mogen worden gegeven. De enigste die volgens mij structureel aan quotum verdiend heeft is de bank. Het aan handel verdiende geld en het daarbij horende verschil in product/quotum prijzen vind je terug op iedere ordinaire termijnmarkt.
  In Brasil is geen quotum, maar het is bijvoorbeeld wel verboden voor banken om grond te financieren, daarom wordt de grondwaarde vaak in zakken soja uitgedrukt, en nooit zo extreem duur als bijv. in EU/VS Alles wat banken financieren wordt vanwege de financiering duurder, en o-wee als het er weer af moet zo als nu met het quotum

 • no-profile-image

  Bart wAGENVOORT

  Ik denk dat het artikel en de reacties hierop enigzins genuanseerd moeten worden omdat de vergelijking met Nederland erg scheef gaat.
  In Denemarken heeft een enorme moderniserings en groei golf voorgedaan zowel in oppervlakte en aantal koeien. Deze investringen hebben ertoe geleidt dat de rundveehouderij in Denemarken voldoet aan de huidige en toekomstige eisen mbt. mestafzet en dierwelzijn. Dit in tegenstelling tot Nederland waar nog een enorme inhaal slag moet worden gemaakt in zowel gebouwen als mestafzet. De vraag die je dus moet stellen is hoe ziet de financiele situatie van de Nederlandese rundveehouderij eruit als wij wat dit betreft op het zelfde niveau willen zijn als de Deense. Ik denk dat je dit goed kunt vergelijken met de situatie in de varkenshouderij waar in Nederland een sterfhuis constructie wordt toegepast om dat men niet of onvoldoende heeft geinvesteerd terwijl de Deense varkens houderij deze investeringen heeft gedaan en nu een veel betere concurentie positie begint te krijgen

 • no-profile-image

  Han

  Hans. Land kopen voor bv. X balen soja in één maal of uitgesmeert over Y jaren. Pracht idee goed voor de koper, hij weet hoeveel % v.d. fysieke opbrengst hij kwijt is. Daalt desoja prijs daalt zijn afbetaling in muntgeld, stijgt de soja prijs heeft de verkoper enige mazzel. Maar de banken hebben geen enkel belang bij stijgende grondprijzen zoals in EU waar het onderpand is, hoe hoger de ficiteve waarde hoe meer geld er uitgeleend kan worden per boerderij, hoe hoger de omzet v.d. bank. Hoe sneller een crisis als de huidige. Geef mij maar ruilhandel, weet je wat je kunt uitgeven >nooit meer dan in de silo of tank zit<.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.