Home

Achtergrond 2 reacties

Kamer heeft nog veel vragen over stikstofaanpak

De Tweede Kamercommissie LNV heeft twijfels bij de juridische houdbaarheid en financiële haalbaarheid van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Dat bleek vanochtend bij een toelichting door LNV-ambtenaren over deze aanpak. De PAS is bedoeld om de stikstofbelasting op beschermde natuurgebieden (met name de Europese Natura 2000-gebieden) terug te dringen, terwijl economische activiteiten in en bij die gebieden mogelijk blijft.

Minister Gerda Verburg heeft de voorlopige PAS deze zomer gepresenteerd. Deze moet nog op veel punten worden uitgewerkt. Dat moet volgens de (Crisis- en herstel-) wet in april 2012 klaar zijn. Dan zijn de Natura 2000-gebieden overigens al definitief aangewezen; dat moet eind dit jaar al gebeuren.

De definitieve PAS regelt ook de verdeling van de schaarse stikstofemissieruimte tussen de sectoren landbouw, verkeer en vervoer, en industrie. Dat is een politieke afweging, aldus de LNV-ambtenaren. Dat geldt ook voor de mate waarin de stikstofuitstoot per gebied dient te dalen.

"In het begin zagen we het (de PAS) vooral als juridisch probleem", zei Henri Kool, directeur van de programmadirectie Natura 2000. Als zaken maar goed (ecologisch) zijn onderbouwd, liggen daar niet de bezwaren, meende hij. Over de financiële haalbaarheid kon hij niets zeggen; dat is aan de politiek.

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Kritische Lezer

    Gelukkig is er nog hoop! Een extensief bedrijf moet gewoon dubbel zoveel dieren houden, dan is het milieu"probleem" veel kleiner. (Martin Scholten, directeur ASG). Wat is het toch leuk om in een kennisland te leven.

  • no-profile-image

    Gerjo Kompier

    Ik zou ook veel vragen hebben over een berg ambtelijk papierwerk, dat ver weg staat van de praktijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.