Home

Achtergrond

Groenafval composteren op agrarisch bedrijf is beter

Het composteren van groenafval kan uit het oogpunt van energieverbruik en transport beter op het agrarisch bedrijf plaatsvinden dan op een composteerbedrijf.

Daar staat tegenover dat gespecialiseerde, regionale groencomposteerders betere sturing kunnen geven aan gewenste composteercondities. Die conclusie trekt PPO, onderdeel van Wageningen UR, op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) waarin de bereiding van groencompost op het agrarisch bedrijf is vergeleken met de bereiding van groencompost op regioschaal door gespecialiseerde composteerbedrijven. PPO geeft aan dat voor een goede vergelijking meer kengetallen nodig zijn van energieverbruik en broeikasgasemissies in beide situaties.

De studie bouwt voort op een studie uit 2008, waarbij een LCA voor diverse organische mestsoorten is opgesteld waaronder GFT-compost. Voor zover mogelijk zijn de kengetallen voor de bereiding van groencompost vergeleken met die van GFT-compost. In de uitvoering van de studie bleek dat kengetallen voor het energieverbruik en de emissies van broeikasgassen slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.