Home

Achtergrond 1 reactie

Gelderland draait subsidiekraan tijdelijk dicht

De provincie Gelderland geeft de komende drie maanden geen geld meer uit voor plattelandsontwikkeling.

De provincie wil meerjarenafspraken die gemaakt zijn met waterschappen en terreinbeheerders terugdraaien. Het besluit volgt op het bericht dat de provincies in een evaluatie van het plattelandsbeleid zeggen, dat de bodem van de geldpot in zicht is.

De provincie Gelderland heeft eerder dit jaar het aankoopbeleid voor natuurgronden aangescherpt, waardoor er minder hectares worden aangekocht. Eerder zijn meerjarenafspraken gemaakt met onder meer Geldersch Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de waterschappen over de inrichting van de aangekochte gronden. In die afspraken wordt nog uitgegaan van de realisatie van grotere oppervlakten natuur.

Een woordvoerder zegt dat de provincie nu het gesprek aangaat met de tereinbeheerders en de waterschappen om over die afspraken te praten. Gelderland heeft inmiddels 94 procent van de beschikbare middelen voor natuur, landschap en landbouw besteed. Gedeputeerde Harry Keereweer zegt dat de middelen die het ministerie van LNV beschikbaar stelt niet meer toereikend zijn om de activiteiten volgens plan af te ronden.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Leen

    Gaan ze nu ook snoeien in de opdrachten die ze aan de GMF toeschuiven?

Of registreer je om te kunnen reageren.