Home

Achtergrond 405 x bekeken

Fosfaatheffing wordt niet vernietigd of verminderd

De inspecteur heeft terecht en tot het juiste bedrag een naheffingsaanslag fosfaatheffing opgelegd aan een biologische boer. Dit is de conclusie van het gerechtshof in Den Bosch.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende, X, exploiteert een landbouwbedrijf waarin zij op biologische wijze zogeheten vollegrondsgroente en akkerbouwproducten teelt. In 2002 laat zij voor de bemesting van de grond geitenmest op haar bedrijf aanvoeren. X doet verfijnde aangifte MINAS resulterend in bedragen van nihil. De inspecteur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen legt haar een naheffingsaanslag fosfaatheffing met boete op.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur X terecht en tot het juiste bedrag een naheffingsaanslag fosfaatheffing heeft opgelegd. Het hof verwerpt de stelling van X dat uit de samenhang tussen beide heffingen volgt dat als er geen stikstofheffing verschuldigd is, er evenmin fosfaatheffing opgelegd kan worden. Ook de grieven van X betreffende de bemonstering en de analyseresultaten falen. Het is het hof niet gebleken dat de monsters in strijd met de bestaande protocollen zijn genomen. Nu X zelf heeft gekozen voor een verfijnde aangifte kan zij verder niet alsnog op basis van het systeem van forfaitaire mineralenheffingen in de fosfaatheffing worden betrokken. X beroept zich ook nog op schending van art. 4:84 Awb maar heeft dit beroep niet onderbouwd of toegelicht. Ten slotte kunnen de persoonlijke omstandigheden van X niet leiden tot vernietiging van de aanslag.

Meer informatie: Hof 's-Hertogenbosch, MK I, 4 juni 2010, nr. 08/00442 en 08/00455

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.