Home

Achtergrond 224 x bekeken

Exploitant boerderij krijgt verlaagt successierecht

De rechtbank in Arnhem oordeelt dat een bij testament opgerichte stichting voor meer dan 50 procent het algemene nut dient. Het verschuldigde successierecht wordt daarom beperkt tot 8 procent.

Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Arnhem de volgende:

Belanghebbende (stichting X) wordt bij testament van A in het leven geroepen. Belanghebbende verleent financiële hulp aan instellingen die evangelisatie ten doel hebben. Aan belanghebbende worden een boerderij met schuren, erf, tuin en grasland gelegateerd. Tevens is aan belanghebbende een bedrag van € 200.000 gelegateerd om de exploitatie- en beheerskosten van de boerderij te voldoen.

A heeft het persoonlijk recht van gebruik en bewoning aan haar pleegzoon (D) en diens echtgenote gelegateerd. Naar aanleiding van het overlijden van A legt de inspecteur een aanslag successierecht van € 185.872, naar een verkrijging van € 342.421, op aan belanghebbende. Belanghebbende stelt dat ze een algemeen nut beogende instelling is en recht heeft op toepassing van het tarief van 8 procent.

Rechtbank Arnhem oordeelt dat belanghebbende met de feitelijk door haar verrichte werkzaamheden voor ten minste 50 procent het algemeen nut dient. De rechtbank overweegt hierbij dat het feit dat de boerderij ter beschikking staat aan D niet een werkzaamheid van belanghebbende is, maar voortvloeit uit het testament van A. Verder hecht de rechtbank veel waarde aan het beleidsplan waaruit blijkt dat de boerderij het stamvermogen van belanghebbende vormt en dat de boerderij – nadat het recht van gebruik en bewoning is geëindigd – verkocht zal worden en de opbrengst daarvan in vijf jaar volledig zal worden aangewend voor het doen van schenkingen, overeenkomstig de doelstelling van belanghebbende.

Volgens de rechtbank dient belanghebbende hiermee rechtstreeks het algemeen belang. De rechtbank berekent het verschuldigde successierecht op € 19.323.

Meer informatie: Rechtbank Arnhem, MK, 26 augustus 2010, nummer AWB 09/52

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.