Home

Achtergrond 3 reacties

Eerlijke verdeling EU-landbouwgelden

Boeren in een uniek landschap en met een rijke biodiversiteit en met goed waterbeheer verdienen in Europa de hoogste bedrijfstoeslag, meent Gijs Kuneman van CLM Onderzoek en Advies.

Frankrijk en Duitsland publiceerden vorige week een gezamenlijk standpunt over het GLB na 2013. Een belangrijke boodschap is, dat de bedrijfstoeslagen niet zomaar moeten worden uitgesmeerd over heel Europa. De geldstromen moeten wel naar Parijs en Berlijn blijven gaan. Met het standpunt om niet overal in de EU eenzelfde toeslag uit te keren, ben ik het eens. Met de argumentatie niet.

Het Engelse Institute for European Environmental Policy (IEEP) geeft in een rapport een beter argument waarom een EU-brede flat rate niet gerechtvaardigd is. Natuurlijk moet er Europees landbouwbeleid blijven, stelt het IEEP. We hebben blijvend Europees beleid nodig voor voedsel, handel en de interne markt. Maar dat beleid hoeft niet ondersteund te worden met (veel) EU-geld. De EU betaalt immers al niet meer voor voedselproductie.

Volgens het rapport blijft er maar één rechtvaardiging over voor behoud van GLB-gelden: behoud van publieke waarden zoals water, biodiversiteit en klimaat. Dat zijn Europees vastgestelde doelen, met grensoverschrijdende effecten, en waar ook Europees op gestuurd moet worden – met Europees geld. Zodoende is het ook reëel om het geld op die grondslag her te verdelen. Dan krijgen boeren in gebieden met een uniek landschap, met rijke biodiversiteit, met goed waterbeheer de hoogste toeslag.

Nu wordt het spannend: de rijkste biodiversiteit is te vinden in marginale delen van Europa: Extramedura, Centraal Massief in Frankrijk, kleinschalige landbouwgebieden in Polen en Roemenië. De beroemdste landschappen liggen in Toscane, in de Alpen.

Hoe steekt Nederland daarbij af? Als wij het GLB-budget voor Nederland willen rechtvaardigen, dan moeten we uitdragen dat Nederland ook in Europees vergelijk kostbare maatschappelijke waarden levert. Unieke gebieden zoals de veenweiden, maar ook Middag-Humsterland. En ten tweede moeten we waarmaken dat de Nederlandse landbouw uitblinkt in duurzaamheid landbouw, met schoon water, biodiversiteit binnen het bedrijf, CO2 vastlegging. Dan kunnen we de concurrentie aan op de interne markt voor maatschappelijke waarden.

Gijs Kuneman is directeur van CLM Onderzoek en Advies

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Annemiek Canjels

  Veel te ongenuanceerd, Gijs. Ik weet er nog een: boeren in een heel lelijk rotsachtig landschap die er toch in slagen om voedsel te produceren voor de nabij gelegen straatarme stedelijk agglomeratie verdienen de hoogste vergoeding, omdat zij voorkomen dat iedereen ofwel dood gaat van de honger ofwel het voedsel van heinde en ver laat aan slepen met alle negatieve klimaateffecten van dien. Of deze: boeren die in een heel gunstige maar natuurarme productiezone zitten verdienen toch een vergoeding, omdat hun Amerikaanse concurrenten die ook krijgen en we niet willen dat zij failliet gaan en dan alles maar moeten importeren en ook nog met een hoop werkelozen en onbenutte grond blijven zitten. Ja, ook ongenuanceerd, maar ik bedoel maar.
  Overigens een terechte oproep aan NL om onze natuurwaarden beter in beeld te brengen.

 • no-profile-image

  willem

  ik kan me vinden om geen flat rate toe te passen. ook kan ik me vinden in een koppeling aan bv biodiversiteit. echter om biodiversiteit te produceren maak je in Nederland meer kosten dan in de Extremadura. je moet eigenlijk een link leggen met de kostprijs van de boer die als alternatief voor de in het land gangbare productie overschakelt naar lagere productie plus biodiversiteit. Als je zoals in NL 10.000 kg graan per ha haalt en dan een akkerrand extensief wilt beheren oid heb je gewoon meer geld nodig dan wanneer je in Extremadura gangbaar 2000 kg graan produceert. Dus toch een onderscheid. Liever nog zou ik zeggen dat de boeren in ruil voor de vergoeding bv 10% van het areaal extensief moeten beheren en daar alnaar gelang het productie niveau van het land een vergoeding voor krijgen. Of ze die 10% in slootkanten leggen of een of twee percelen 'aan de natuur' laten is mij om het even.

 • no-profile-image

  gert

  Ik woon in een uniek landschap ? Betaal maar uit

Of registreer je om te kunnen reageren.