Home

Achtergrond 281 x bekeken 1 reactie

Een goede mix van natuur en landbouw

Landbouw en natuur zijn niet te verenigen, vindt Frans Vera van Staatsbosbeheer. Jan Stronks bestrijdt dat. Hij is voorstander van een mix van landbouw- en natuurgebieden.

Frans Vera (ecoloog van Staatsbosbeheer) stelt in een artikel in Trouw dat je duidelijke keuzes moet maken over het landelijke gebied; een gebied is of wordt natuur of het is landbouw. Ik denk als je de keuze maakt om natuur te scheiden van de rest van Nederland, natuurgebieden verworden tot bloempotten in een cultuursteppe waar nauwelijks natuurwaarden meer te vinden zijn.

Dit heeft vele consequenties. Waardevolle cultuurlandschappen zullen degraderen en de uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden vermindert sterk waardoor soorten in deze natuurgebieden uit zullen sterven, zeker als deze gebieden een geringe omvang hebben. Klimaatverandering zal hier nog een schepje bovenop doen. Daarnaast zullen soorten die vrijwel uitsluitend in het cultuurlandschap voorkomen uitsterven.

Bovendien zullen mensen hierdoor steeds minder met wilde planten en dieren in hun eigen leefomgeving in aanraking komen waardoor ze steeds meer van de natuur vervreemden. Door de "echte natuur" voor mensen af te sluiten, zoals Frans Vera voorstelt, wordt dit nog eens versterkt. Hierdoor zal uiteindelijk het draagvlak voor de "echte natuur" verdwijnen.

Een goed afgewogen mix van enkele grote natuurgebieden zonder landbouw, natuurrijke cultuurlandschappen met landbouw en gebieden met als hoofdfunctie landbouw is de beste garantie voor het op peil houden van de biodiversiteit en de cultuurhistorische, recreatieve en landbouwkundige waarden van het landschap in Nederland en daarmee ook de economische waarde van het landschap.

De komende ombuiging van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) biedt kansen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en waardering van kleinschaligheid waardoor mede de afname van de biodiversiteit in Nederland gestopt kan worden.

Jan Stronks is coördinator agrarische natuurvereniging PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) Oost-Achterhoek

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    Jan Stronks. Dat je landbouw en natuur wilt mengen zo als het altijd geweest is en volgens mij ook hoort te zijn, lijkt me een perfect plan kan in combinatie met lokale voedsel productie.
    Wat de heer Vera doet, is overal dierenparkjes maken en dan de overtollige dieren of ruilen bij de collega voor iets wat nog ontbreekt in de verzameling of dood laten gaan van honger en dorst. Dit alles zou niet erg zijn, zij het niet dat er allerlei veiligheids gebieden rond deze postzegels moeten woeden aangelegd om de landbouw activiteiten tot een minmum te beperken met alle gevolgen van dien voor boer en economie. Ik zie geintergreerde natuur als bondgenoot van de landbouw. Natuurlijke vijanden van schadelijke organismen kan alleen maar de chemie en daarmee de kosten drukken.

Of registreer je om te kunnen reageren.