Home

Achtergrond

EZ: veel kasgebieden aardwarmte al vergund

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft aan 85 bedrijven een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend.

Circa 90 procent daarvan betreft tuinders, stelt EZ. LTO Noord Glaskracht pleit bij ontwikkeling van nieuwe wettelijke regelingen rond aardwarmte voor verdere versoepeling. Volgens het ministerie zijn met 85 vergunningen al veel gebieden van het Westland ingevuld. "Veel ruimte voor groei is er wat dat betreft niet meer."

Dat meer dan zeventig opsporingsvergunningen zijn afgegeven aan tuinders, zegt niet dat al deze tuinders tot boren overgaan. Dit najaar start de vijfde boring in Nederland in de Koekoekspolder. Veel bedrijven hebben de financiële spankracht niet voor de investering, maar eerder werd al bekend dat grote energiebedrijven willen participeren in aardwarmte.

Het ministerie werkt aan nieuwe wetgeving voor vergunningverlening. Glaskracht en Platform Geothermie hebben daar recent een zienswijze over ingediend. Beleidsmedewerker Harry Groenewegen van Glaskracht zegt dat de wet zorgt voor een versoepeling. Bij een succesvolle boring hoeven telers niet meer eerst een winningsvergunning aan te vragen. Voor boring en winning zijn nu twee vergunningen nodig. In de nieuwe wetgeving is straks een startvergunning vergeven voor zowel opsporing als winning. Na vijf jaar krijgen tuinders een productievergunning voor naar verwachting twintig jaar.

Glaskracht heeft aangedrongen op een verdere versoepeling. Zo moet het mogelijk zijn voor verschillende aardlagen een vergunning te verlenen. Dat maakt meerdere boringen in één gebied mogelijk, stelt hij. Nu wordt één vergunning voor één gebied afgegeven.
Volgens Victor van Heekeren, voorzitter van Platform Geothermie wordt ook duidelijk verwoord dat geen accijnzen voor aardwarmte wordt geheven. In de huidige verouderde Mijnbouwwet staan accijnzen wel opgenomen. In 2012 moet de nieuwe Mijnbouwwet ingaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.