Home

Achtergrond 190 x bekeken 1 reactie

EU-lidstaten oneens over hervorming zuivelsector

De Europese lidstaten zijn het nog altijd niet eens over een hervorming van de zuivelsector.

Dat bleek deze week bij een bijeenkomst van het EU-landbouwcomité, waarin ambtenaren uit de lidstaten zitting hebben. Het comité kwam bijeen ter voorbereiding van de Landbouwraad op 27 september aanstaande. Daar moeten de ministers conclusies aannemen over het rapport dat een EU-werkgroep voor de zuivel (de zgn. High Level Group) medio juni uitbracht.

EU-voorzitter België had concept-raadsconclusies opgesteld, maar vijf liberale lidstaten (Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Tsjechië) hadden bezwaar tegen de tekst en hebben gevraagd om een nieuw stuk, meldt persbureau AgraEurope. De bezwaren richten zich tegen de mate van regulering van de zuivelmarkt. De vijf vinden bijvoorbeeld een verheldering van de bestaande mededingingsregels voldoende, terwijl veel andere lidstaten willen dat de regels worden aangepast. Dat laatste moet melkveehouders de mogelijkheid geven om collectief over contracten te onderhandelen.

Verschillende lidstaten vinden ook dat 'gestandaardiseerde' contracten tussen melkveehouders en verwerkers een vrijwillig karakter moeten hebben. De werkgroep stelde destijds dat lidstaten eventueel zelf moeten kunnen besluiten of ze dergelijke contracten verplicht stellen.

Een derde bezwaar is het zogeheten 'vangnet' voor slechte tijden. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, vindt het voldoende als de huidige instrumenten (interventie, opslag) behouden blijven, andere zijn van mening dat deze moeten worden gemoderniseerd – wat dat ook moge betekenen.

Het Belgisch voorzitterschap heeft toegezegd nog vóór maandag aanstaande met een herziene tekst te komen. EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos heeft gezegd eind dit jaar met een maatregelenpakket voor de zuivel te komen.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Vreemd eigenlijk, Nederland is sociaal voor de dieren ,de natuur, voor de buitenlanders gehandicapten en werklozen, maar boeren moeten maar zien te overleven leven met een a-sociaal liberaal beleid

Of registreer je om te kunnen reageren.