Home

Achtergrond

DSW verhoogt zorgpremie met 114 euro

DSW is dit jaar opnieuw als eerste zorgverzekeraar met de premie voor de basisverzekering voor volgend jaar gekomen.

De jaarpremie komt bij het bedrijf in Schiedam uit op 1194 euro. Dat is 114 euro meer dan het afgelopen jaar, zo meldde DSW dinsdag. De stijging van de premie wordt volgens de zorgverzekeraar vooral veroorzaakt door een tekort van 3,4 miljard euro in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid. Ook de gestegen zorgkosten en de verhoogde solvabiliteitseis van DNB speelden een grote rol bij de stijging. Bij DSW betaalt iedereen, zowel individueel als collectief verzekerden, dezelfde premie voor de basisverzekering.

Het tekort in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid is de afgelopen jaren ontstaan doordat landelijk de werkelijke zorgkosten hoger waren dan de ramingen van de overheid. De overheid verlaagt in 2011 de bijdrage die alle zorgverzekeraars uit het Zorgverzekeringsfonds ontvangen, om op deze wijze het tekort grotendeels weg te werken. Dit heeft tot gevolg dat landelijk de premie voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder met circa 75 euro moet worden verhoogd.

Tegelijkertijd wordt het zorgpakket kleiner. Onder andere de kosten voor tandheelkundige hulp voor 18- tot 22-jarigen, anticonceptie vanaf 21 jaar en eenvoudige loophulpmiddelen als een rollator komen vanuit de basisverzekering niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Bovendien heeft het huidige kabinet in de rijksbegroting het voornemen opgenomen om de macronacalculatie per 2012 af te schaffen. Deze macronacalculatie compenseert de zorgverzekeraars voor verkeerde ramingen en voor tussentijdse beleidswijzigingen van de overheid.

Als dit voornemen doorgaat, zal dit in 2012 direct leiden tot nog hogere premies, zo waarschuwt DSW. In de eerste plaats zullen zorgverzekeraars, vanwege de onzekerheid in de ramingen, een risico-opslag op de premie moeten opnemen. In de tweede plaats heeft DNB aangegeven in dat geval, vanwege het toegenomen risico, de solvabiliteitseisen voor alle zorgverzekeraars te verhogen. Het extra vermogen dat hiervoor noodzakelijk is, moet ook via extra premie worden opgebouwd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.