Home

Achtergrond

DLV onderzoekt effectiviteit luchtwassers

DLV Rundvee Advies gaat in samenwerking met vijftien intensieve veehouderijbedrijven het functioneren van luchtwassers evalueren.

Dat meldt DLV. De veehouders kochten hun luchtwasser in de periode 2007-2009. Ze willen het gebruik van de luchtwasser verder optimaliseren en praktische oplossingen zoeken voor problemen waar ze tegenaan lopen.

Volgens DLV-projectmanager Bert Snel lopen de veehouders tegen verschillende problemen op. Een van de problemen is dat de regelgeving voor de luchtwassers vaak is gebaseerd op de toepassing van luchtwassers in de industrie. "Een stal vol met dieren is wat anders dan een industriële hal waar je alles heel goed kunt regelen", legt hij uit.

"In een stal heb je te maken met een klimaat dat je moet optimaliseren, juist ook in verband met het welzijn van de dieren. Dat vraagt een andere omgang met de regels." Een ander punt is ook de controle op de werking van de luchtwassers. Tot nu toe voorziet de regelgeving in meting op een bepaald tijdstip. Behalve dat zo'n meting duur is (enkele duizenden euros) per keer geeft ze in de ogen van Snel ook geen goed beeld van het werkelijke functioneren van de luchtwasser op het bedrijf. Het project moet eind 2011 afgerond zijn en de rapportage gaat richting de ministeries van milieu en landbouw en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.