Home

Achtergrond 1 reactie

Commissie komt met nieuwe wetgeving plantgezondheid

De Europese Commissie bereidt een modernisering van de Europese wetgeving ter bescherming van de plantgezondheid voor.

De nieuwe regels moeten de insleep en verspreiding van plantenziekten in de EU beter voorkomen. Dat heeft Eurocommissaris John Dalli (gezondheid) vandaag gezegd op een conferentie over een nieuwe plantgezondheidswet in Brussel. “Plantgezondheid is niet alleen van belang voor onze telers, maar ook voor een duurzame productie en voor voedselzekerheid”, aldus Dalli. De Commissie doet in 2012 nieuwe wetgevingsvoorstellen.

Deze zomer werd een evaluatie afgerond naar de bestaande regels op dit vlak, die grotendeels dateren uit de jaren 70. Daaruit kwam naar voren dat die onvoldoende zijn toegesneden op de huidige situatie. Door de globalisering zijn de risico’s op insleep van uitheemse plagen veel groter geworden; zo werden Italië en Nederland recent getroffen door de Zuid-Oost-Aziatische boktor, en heeft Portugal te lijden onder de pijnboom-nematode.

De opstellers van de evaluatie bevalen aan om de preventie tegen plantenziekten, met name bij import, te verbeteren. Daarnaast moet het toezicht op schadelijke organismen worden aangescherpt, en moet er sneller worden gereageerd bij uitbraken van plantenziekten.

Voorts moet het systeem van plantenpaspoorten verder worden geharmoniseerd, en dient er een risicobenadering te komen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de grootste bedreigingen. Ook moet de financiële solidariteit tussen de lidstaten bij uitbraken worden vergroot.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    waar ligt de ergste bedreiging van plantgezondheid? Bij de insleep van torren, kevers schimmels of bij het ongebreideld toepassen van Gen Tech en RoundUp resistente gewassen en de al even dubieuse Bt gewassen. Zijn deze gewassen wel zo gezond? Hier rept het stuk niet over, vermoedelijk doodgezwegen met zwijggeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.