Home

Achtergrond 256 x bekeken 2 reacties

Claim boeren logisch

Op sommige plekken in Nederland is vorige week donderdag volgens het KNMI net zo veel regen gevallen als normaal in de hele maand augustus.

De nacht van vrijdag op zaterdag viel nog eens extreem veel neerslag, soms 142 millimeter in 24 uur, in met name het oosten van het land.

Volgens Wageningen Universiteit komt zoveel regen eens in de 3.000 jaar voor. Toch kunnen waterschappen zich niet zomaar vrijpleiten van schuld. Water dat in de Achterhoekse plaats Lichtenvoorde overlast veroorzaakte, is bijvoorbeeld mogelijk naar beken afgevoerd die het niet aankonden. Ook lijkt de focus op het vernatten en verruigen van beken de afvoercapaciteit te beperken.

Het water heeft grote schade toegebracht. Zeker 700 hectare is in het werkgebied van het waterschap Rijn en IJssel ondergelopen. De slachtoffers zijn onder andere grote pootgoedtelers met arealen tot ruim 100 hectare waarvan vaak alles is ondergelopen. Tegen weerschade verzekeren is bij een dergelijke omvang duur terwijl de kans dat een substantieel deel van het bedrijf geschaad wordt, uiterst klein is. Maar zeker zo belangrijk is dat schade door overstromingen niet wordt vergoed door de verzekering. Het is dan ook niet meer dan logisch dat boeren een claim indienen bij het waterschap of de overheid.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

  • no-profile-image

    melkveehouder

    Hè hè, eindelijk een artikel wat de kern raakt van het probleem wateroverlast voor de landbouw. Een dikke pluim hiervoor Agd! En nou fase twee voor mijn collegae, de schade verhalen bij de Waterschappen. Ik weet dat dit geen eenvoudige opgave is, maar een flinke dosis publiciteit rondom de rechtsgang en het oordeel van de gerechtelijke instantie kan wonderen doen. En waarom? Omdat anders de (bestuurs)rechter via een achterdeur zijn motivatieplicht ontduikt door de stellen dat "het waterschap zich in alle redelijkheid op het standpunt kan stellen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan", of een ander bla bla oordeel om inhoudelijk oordelen te voorkomen. Laat de media een schadezaak eens op de voet volgen, en de Waterschappen en rechtspraak het vuur aan de schenen leggen door publiekelijk een gemotiveerd antwoord af te dwingen op de vraag hoeveel afvoercapaciteit van de watergangen verloren gaat door het niet fatsoenlijk (natuurlijk c.q. ecologisch) beheren van deze afvoerkanalen.

  • no-profile-image

    jan

    Claim bij het KNMI

Of registreer je om te kunnen reageren.