Home

Achtergrond

'Bezuinigen beter dan hogere belasting'

Nederlanders zien liever dat het kabinet het begrotingstekort terugbrengt door te bezuinigen dan door de belastingen te verhogen.

Bij die bezuinigingen moet het dan vooral gaan om uitgaven die de economische groei in ons land het minst schaden, zoals Ontwikkelingssamenwerking, Defensie en de (gemeentelijke) onroerende zaakbelasting OZB.

Dat blijkt uit een onderzoek van ING. Het bank- en verzekeringsconcern stelde de afgelopen twee weken elke dag vragen over Prinsjesdag aan gemiddeld 56.000 mensen.

Van hen gaf 92 procent aan liever bezuinigingen te zien dan hogere belastingen. Bijna de helft noemt Defensie en Ontwikkelingssamenwerking als mogelijke bezuinigingsposten. Daarmee zal het kabinet volgens ING niet uitkomen, want hieraan wordt in totaal jaarlijks 12 miljard uitgegeven, terwijl er in totaal 18 miljard aan bezuinigingen gevonden zou moeten worden.

De ondervraagden houden zorg, onderwijs en sociale zekerheid het liefst buiten schot, maar als daar toch bespaard moet worden, zou dat kunnen door hogere eigen bijdragen. Ook hogere ecotaks, in de vorm van belasting op niet-groene energie, wordt gezien als een mogelijkheid om het huishoudboekje van de overheid beter op orde te krijgen.

Van de Nederlanders vindt 53 procent verhoging van de pensioenleeftijd de beste manier om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden.

Het Economisch Bureau, de denktank van ING, tekent bij de uitkomsten aan dat bezuinigingen de economische groei minder schaden dan belastingverhogingen. Ook blijkt dat de ondervraagden kiezen voor die bezuinigingen, die de minste nadelen geven voor de Nederlandse economie. De wens om bij de bezuinigingen zorg, onderwijs en sociale zekerheid buiten schot te laten, zal in de praktijk moeilijk zijn.

Charles Kalshoven van het ING Economisch Bureau wijst erop dat de ondervraagden niet kiezen voor bijvoorbeeld hogere loonbelasting, maar voor belastingverhogingen die het minst schadelijk uitpakken voor de economie: ,,Verhogingen die de wil om hard te werken nauwelijks afremmen.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.